• Namn Organisation
 • Arvid Westin Arcona
 • Johan Danielsson Arcona
 • Alex Yazdani BIMformation Sweden AB
 • Mattias Ebbeström Hotwagner BoKlok Housing AB
 • Hanna Hjort Caverion Sverige AB
 • Mats Johansson Chalmers
 • Joan Torres Chalmers Industriteknik
 • Linea Kjellsdotter Ivert Chalmers Industriteknik
 • Hafez Shurrab Chalmers tekniska högskola
 • Niklas Beskow Installatörsföretagen
 • Pär Lanner Installatörsföretagen
 • Mikael Björn JM AB
 • David Baumann JM AB
 • Mats Janné Linköpings Universitet
 • Anna Fredriksson Linköpings universitet
 • Gustav Vieglins Linköpings Universitet
 • Micael Thunberg Linköpings universitet
 • Martin Rudberg Linköpings universitet
 • Anders Vennström Linköpings universitet/Brains & Bricks
 • Marcus Hultberg LIU
 • Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet
 • Mattias Markström Lundbergs
 • Magnus Holmlid Magnus Holmlid
 • Per Eriksson NCC
 • Stefan Nordqvist NCC Sverige AB
 • Anders Byström Part Construction AB
 • Jessica Fredriksson Peab Sverige AB
 • Lars Edberg Peab Sverige AB
 • Claes Dalman Peab Sverige AB
 • Sara Carlsson Skanska Hus Region Norr
 • Björn Stenvall Stenvall & Partner AB
 • Anders Lindström Svevia AB
 • Bengt Hellman Tyringekonsult
 • Patrik Mälarholm Vico
 • Elias Geokhaji Vico Sweden
 • Totalt 35 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk

Lean Forum Bygg och Brains & Bricks bjuder in till seminarium i Norrköping

Bygg- och återvinningsbranschen ingår typiskt i stora produktionsnätverk bestående av många olika parter som gemensamt utför de aktiviteter som genererar produktion, distribution och konsumtion. På grund av en decentraliserad organisationsstruktur är det ofta tufft att nyttja nätverkets potential. Lärdomar stannar där de uppstår och bristen på sammanlänkning medför lågt resursutnyttjande.

Vid seminariet kommer resultat från ett genomfört projekt att presenteras samt en agenda för vad som behöver göras för att bygg- och återvinningsföretag ska kunna komma ikapp övrig industri gällande planering på taktisk nivå och på så sätt nå de möjligheter som finns gällande förbättrat resursutnyttjande och koordinering i företagen som helhet.

Projektet har pågått sedan slutet av 2015 och avslutas i januari 2018. Resultaten för projektet är prototyper av IT-verktyg och processer för prognostisering av efterfrågan inom återvinning, för balansering av resurser på multiprojektnivå för byggföretag, samt en förklaringsmodell för nyttan av att börja planera på mer övergripande nivå i de båda branscherna.

Sammanfattningsvis kan vi se att potentialen för att börja planera på taktisk nivå är stor inom båda branscher eftersom det ger en överblick över resursbeläggningen för både nuvarande och potentiella projekt/kontrakt för en framtida tidshorisont mellan 1 månad och 4 år och en möjlighet att göra en bedömning av vilka anbud som kan ge störst vinstmarginal i förhållande till de tillgängliga resurser som finns vid tidpunkten för att projekt/kontrakt ska påbörjas.

Deltagare i projektet är NCC, Arcona, Ragn-Sells, Optimity Vico Software, LiU Bygglogistik, Chalmers tekniska högskola och Chalmers Industriteknik (CIT).

Hämta pdf-version av inbjudan

Praktisk information

 • Datum: Onsdag den 7 februari 2018
 • Tid: Klockan 13:00 till 15:30 · Lägg till i kalender
 • Plats: Utsikten, Campus Norrköping, Kungsgatan 40 (entré från Skvallertorget) i Norrköping · Karta
 • Upplysningar: Kontakta Anders Vennström, anders.vennstrom@liu.se