Lean Forum Bygg logotyp

banner
Vilka kommerTipsa
bannerAnmälan till - Årsmöte med minisymposium och mingel (2013-05-21)

Det är för sent att anmäla sig till årsmötet.

  

Lean Forum Bygg sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och nya arbetsmetoder i byggsektorn. Genom att identifiera utvecklingsbehov och driva seminarier, konferenser och utbildningar bidrar vi till ökat kundvärde i samhällsbyggandet. Lean Forum Bygg är en ideell förening som sponsras av följande organisationer: