Lean Forum Bygg logotyp

banner
Vilka kommerTipsa
bannerAnmälan till - Seminarium: Tillämpade metoder och praktiska exempel (2016-11-18)

Det är för sent för att anmäla sig, välkommen nästa gång!

Lean Forum Bygg sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och nya arbetsmetoder i byggsektorn. Genom att identifiera utvecklingsbehov och driva seminarier, konferenser och utbildningar bidrar vi till ökat kundvärde i samhällsbyggandet. Lean Forum Bygg är en ideell förening som sponsras av följande organisationer: