Lean Forum Bygg logotyp
 

Varför inte bara gå ut i vädret?

Ledare 2015-06-26: Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg

Kajsa Simu

Det har varit en intensiv vår sedan årsmötet, där alla verkar räkna ner till sommar och semester – förhoppningsvis sammanfaller de i år … Veckorna inför brukar karaktäriseras av att vi alla vill ha mycket gjort, en intensiv tid med många deadline, ”det måste vara klart före semestern”. Ofta bygger vi upp en form av halvårsavstämning inför semestern, men det är viktigt att komma ihåg att det egentligen är ett avstamp inför starten när vi kommer tillbaka. Som min styrelsekollega Erik Söderlund i Lean Forum Bygg uttryckte det: ”Nästa vecka inser vi kollektivt att vi inte hinner med allt, prioriterar och löser det viktigaste …”

Läs mer »

Bortom byggnader och bilar

Lean Forum Byggs styrelseordföranden Kajsa Simu tilldelades i slutet av 2014 Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium i sin roll som adjungerad lektor vid Luleå tekniska universitet. Kajsa är även Lean Manager på NCC och stipendiet används för träning och utbildning i Lean Management i Tokyo. I slutet av maj reste Kajsa till Japan för en första omgång – en andra sejour sker i november. Här följer hennes sammanfattande reflektioner av den första Japanvistelsen.

Läs mer »

Lean Forum Byggs årsmöte med mingel

Över 60 föranmälda deltagare till årsmötet den 20 maj visade på det allt ökande intresset för Lean i byggsektorn. Tilläggas ska att föredrag av såväl Niklas Modig som av Årets Lean-byggare Veidekke säkerligen bidrog till intresset. Ordförande Kajsa Simu kunde konstatera att föreningen har vuxit till cirka 1100 medlemmar och 16 partnerföretag – och vi ser en fortsatt god tillströmning. Det gör även att ekonomin ser god ut enligt ekonomiansvariga Helena Lidelöw.

Läs mer »

Detta är Lean – med byggkommentarer

Som de flesta säkert redan noterat så producerar Lean Forum Bygg en specialutgåva av Niklas Modigs och Pär Åhlströms bok ”Detta är Lean” i nära samarbete med utgivande förlag Rheologica Publishing. Våra utvalda skribenter – från fackförbund och forskare till företagare och förvaltning – reflekterar inledningsvis fritt med utgångspunkt i bokens olika kapitel. Boken kommer att kunna förhandsbeställas av våra partnerföretag, en insiktsbyggande ”handbok” för alla organisationer med Lean-ambitioner. Vi kommer naturligtvis även att sälja den till förmånligt pris för våra medlemmar. Utgivning i höst!

Mer Lean i samhällsbyggandet

I mitten av maj genomförde vi ett av våra populära frukostseminarier, där Hans Reich från Produktionslyftet brukar vara en återkommande gästföreläsare. Platsen denna gång var hos JM i Solna med fokus på hur Lean-filosofin kan minska kostnader, förbättra processer och öka samarbetet i samhällsbyggandet. Förutom Hans medverkade även Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid Linköpings universitet som vid sidan av forskningen inom bygglogistik även studerar planeringen av försörjningskedjor, produktionsstrategier och Supply Chain Management. Seminariet lockade ett 40-tal deltagare.

– Det var en hel del kända ansikten från olika byggföretag vilket tydligt visar att intresset för Lean växer i branschen, säger Hans Reich. De brinner verkligen för frågan och med hjälp av dem hoppas vi kunna inspirera till nästa steg i spridningen.

Missa inte loggen – följ oss på Twitter

Styrelsen medlemmar skriver återkommande i Lean Forum Byggs logg på hemsidan, en möjlighet för alla intresserade att följa föreningens arbete och få en inblick i ledamöternas dagliga värv. Vi har även ett Twitter-konto som drivs av ordförande Kajsa Simu, där det bland annat alltid i samband med logginlägg publiceras en kommentar. För att vara säker på att inte missa någonting, följ oss på @Leanbygg!

Till vilken utsträckning tillämpas Lean-verktyg av Sveriges byggentreprenörer?

Lean Forum Bygg har glädjen att publicera detta studentarbete utfört av Anton Hörnberg och Johan Sönnert: Bakgrunden till den här artikeln är en studie som vi, två civilingenjörsstudenter, utfört på Luleå tekniska universitet. Vi har undersökt till vilken utsträckning Sveriges byggentreprenörer tillämpar verktyg som omnämns inom Lean Konstruktion.

Läs mer »

Lean Forum Bygg sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och nya arbetsmetoder i byggsektorn. Genom att identifiera utvecklingsbehov och driva seminarier, konferenser och utbildningar bidrar vi till ökat kundvärde i samhällsbyggandet. Lean Forum Bygg är en ideell förening som sponsras av följande organisationer: