Lean Forum Bygg logotyp
 

Mycket vill ha mer

Ledare 2015-11-11: Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg

Kajsa Simu

Det är många saker på gång inom Lean Forum Bygg och vi fortsätter arbetet för att hitta sätt att levererar till våra ”kunder”, det vill säga våra medlemmar och partnerföretag. Vi har så mycket tankar och idéer kring partnerföretagen och medlemmarna om fördjupad samverkan att vi själva nästan känns otillräckliga. Vi arbetar alla ideellt och även om vi kompetensmässigt har en fantastisk styrelse så blir det emellanåt tidsmässigt svårt. Å andra sidan är det kanske så det ska vara; vi är en ideell förening som ska drivas av engagemang och intresse, men det gäller att hitta balansen så att inte ambition och engagemang dränker den dagliga driften … Det saknas inte idéer men det är den där lilla detaljen med ett heltidsjobb vid sidan av.

Engagemanget hos partnerföretag och medlemmar saknas inte heller och vi vill gärna att ni har möjligheten till utökad samverkan i åtanke, möjligheten att göra fler aktiviteter tillsammans. Hittar vi vägar via engagemanget att förvekliga idéer och stödja arbetet så är det mer än välkommet, precis som exempelvis Cramo och Lean Concepts tagit initiativ till. Kan vi förflytta mer av verksamheten till olika konstellationer av medlemmar och företag – en förflyttning som redan påbörjats – så skapar vi samtidigt en än starkare förening med ännu större förmåga att göra avtryck.

Läs mer »

Många tidiga julklappar i år …

Paneldebatt i samband med bokreleasen, från vänster: Emile Hamon (Veidekke), Marie Nordqvist (E.ON), Linda Ericsson (Vellinge kommun) och Hans Reich (Chalmers/Produktionslyftet). Längst till höger moderator Kajsa Simu, NCC och ordförande Lean Forum Bygg. Utanför bild Niklas Modig, också han moderator.

Senaste styrelsemötet inom Lean Forum Bygg innebar lite av en nytändning; otroligt inspirerande och kul. Att det dessutom följdes av succén med releasepartyt av boken ”Detta är Lean” gjorde knappast saken sämre. Nu har vi också fått klartecken för ett spännande seminarium kring framtidens byggsektor i februari där både Niklas Modig och Kajsa Simu medverkar – samt ytterligare ett välkänt namn inom Lean Construction … Julklapparna har kommit tidigt i år!

Den 9 oktober genomförde Lean Forum Byggs styrelse ett kombinerat styrelsemöte och workshop med syfte att verkligen etablera en gemensam bild av föreningen och dess inriktning. Marknadsaktiviteter och målgrupper stod i centrum för diskussionerna, där styrelsens bredd – akademi och näringsliv, stora och små företag, entreprenörer och beställare – verkligen kom till sin rätt. Vi kommer alla att få se en hel del förändringar och förbättringar under den närmaste tiden!

Läs mer »

Julklappstips Numero Uno

Specialutgåva av Detta är Lean

Ta del av succén – köp ditt och ditt företags exemplar medan tid är! Den perfekta medarbetarjulklappen för det framåtinriktade företaget finns för beställning på Lean Forum Byggs hemsida. Vi är osvenskt väldigt stolta över resultatet, eller som vår styrelseledamot Emile Hamon uttryckte det: ”Att vi genom en enkel anpassning kan rikta Modigs och Åhlströms bok mot byggsektorn är ytterligare ett tecken på att de grundläggande idéerna inom Lean kan appliceras på de flesta verksamheter.” Ordförande Kajsa Simu slår lika oödmjukt fast: ”… ett kommande standardverk inom byggsektorn!”

Det gäller dock att du passar på; redan under releasepartyt i början av oktober såldes hundratals böcker och beställningarna fortsätter att trilla in. Om du ska hinna få en bok till varje anställd innan jul är det säkrast att du beställer snarast. Vi räknar med ett nytryck, men det hinns inte med före nyår. Det visar sig att vår styrelseledamot Johan Brantehag förmodligen var nära sanningen när han tidigt konstaterade: ”Jag tror att detta även kommer att vara en milstolpe för Lean Forum Bygg och räknar med att få se boken liggande på de flesta byggkontor över landet …”

Beställ specialutgåvan av "Detta är Lean" » 

Följ Lean Forum Bygg i sociala medier

Följ Lean Forum Bygg

I föreningens kontinuerliga arbete med att sprida information om och intresse kring Lean i byggsektorn har styrelsen etablerat olika kanaler in till Lean Forum Bygg på sociala medier. Vår hemsida är fortfarande den naturliga samlingsplatsen – och dit vi alltid hänvisar – men vi kan nu nås även via andra portaler. Senast i raden är LinkedIn och sedan tidigare finns vi på Facebook. På Twitter är det vår ordförande Kajsa Simu som varje vecka lägger ut tweets kring föreningens arbete under #Leanbygg, ofta med koppling till styrelsens logg på hemsidan. Via länkarna nedan ser du hur det ser ut och kan även följa Lean Forum Bygg via de olika kanalerna.

Lean Forum Bygg på LinkedIn »
Lean Forum Bygg på Twitter »
Lean Forum Bygg på Facebook »

Save the date 18 februari – framtidens byggsektor

Vi planerar som bäst ett kommande seminarium om framtidens byggsektor den 18 februari 2016. Svenska och internationella experter samlas för att tillsammans definiera kunskapsfronten inom verksamhetsutveckling för byggsektorn. Under en inspirerande heldag leder Kajsa Simu och Niklas Modig en workshop där de sammanfattar och diskuterar viktiga erfarenheter och den allra senaste kunskapen kring hur byggprojekt ska ledas och styras. Seminariet hålls på Näringslivets Hus i Stockholm – mer information och inbjudan kommer inom kort!

Håll dig uppdaterad runt Smart Built Environment

Smart Built Environments nyhetsbrev

Med det strategiska innovations­programmet Smart Built Environment tar samhälls­byggnads­sektorn ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för spridningen av nya möjligheter och affärs­modeller. Pågående initiativ samordnas, kompletteras och växlas upp.

Programmet startar i januari 2016 men har tjuvstartat under hösten 2015, bland annat med lanseringen av deras hemsida www.smartbuilt.se. Även om sidan inte ligger upp än så blir du vidarelänkad till IQ Samhällsbyggnad, där du redan nu kan anmäla dig till Smart Built Environments nyhetsbrev.

Lean Forum Bygg sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och nya arbetsmetoder i byggsektorn. Genom att identifiera utvecklingsbehov och driva seminarier, konferenser och utbildningar bidrar vi till ökat kundvärde i samhällsbyggandet. Lean Forum Bygg är en ideell förening som sponsras av följande organisationer: