Styrelse

Lean Forum Byggs verksamhet drivs av en styrelse med representanter från olika delar av byggsektorn. Ordförande och vice ordförande växlar månadsvis löpande. Ordförande för november 2017 är Claes Dalman och vice ordförande är Per Öberg.

Välkommen att kontakta oss om du undrar över något eller om du är intresserad av att engagera dig i vår verksamhet som styrelsemedlem eller partnerföretag.

Valberedning