Ansök om partnerskap

Att vara engagerad i Lean Forum Bygg är att medverka i byggsektorns viktiga och nödvändiga utveckling. Som partner till Lean Forum Bygg profilerar du ditt företag som en del av framtidens samhällsbyggande.