Brains & Bricks och Lean Forum Byggs seminarium ”Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk” den 7 februari hade som alltid intressanta presentationer, men det kanske mest intressanta var att dessa kombinerades med små workshoppar där deltagarna själva kunde komma med inspel. Dessutom var det en del inslag av Lean i det hela, bland annat med tanke på de A3or som workshopgrupperna hade att utgå ifrån.

Ett bra grepp som också ledde till riktigt bra diskussioner, vilket jag noterade när jag vandrade runt mellan grupperna. Inte bara det att projektet i sig fick en hel del matnyttigt tillbaka, deltagarna fick också med sig mer än vid traditionella seminarieupplägg. Nu fick de aktivt hantera och bearbeta informationen de fick, de fick ”gnugga” varje område lite djupare, ta det ett varv till och verkligen reflektera över vad som sagts.

Anna Fredriksson är duktig på detta. Anna, med sin bakgrund från industrilogistik, tar med sig mycket in till bygglogistiken med både logistik- och Lean-erfarenhet. Det är ett intressant område där mycket handlar om att mäta, varför det i sammanhanget är lite frappant med bristen på mätdata i byggbranschen. Som min gamla handledare sa: ”Att mäta är att veta”. Vet de vad de gör egentligen?

Projektet ”Uppkopplad byggplats” har vi loggat om tidigare och det är ett otroligt hett ämne. Jag får mängder av samtal från olika IT-leverantörer, byggföretag och utvecklingsprojekt, det är riktigt häftigt med det stora intresset. Alla vill väl och alla vill vara med. Just nu befinner vi oss i Match Making-fasen där försöker hitta och kombinera olika IT-leverantörer för att matcha de behov vi har i byggföretagen, ett arbete som ska vara klart innan slutet av maj. Mer information om projektet hittar du här.

Sedan måste jag nämna det lyckade arrangemanget med Petra Brask på Skanska i Stiockholm, vilkken succé! En kortare sammanfattning (inklusive Petras presentation) kommer att publiceras inom kort på hemsidan, men grundbudskapet handlar förstås om personlig effektivitet. Ett litet – men ack så behändigt – verktyg för detta är OneNote, vilket även Petra arbetar med. Det underlättar flödet mellan epost och kalender och diverse små anteckningar som du vill ha samlat på ett och samma ställe men tillgängligt för flera användare. Det fungerar även för oss som är lite långsamma med datorer och gör det lätt att hitta saker – otroligt praktiskt, otroligt Lean.

Kom att tänka på något som är ganska vanligt inom vår ingenjörstäta bransch. Jag hjälper till en del i stort projekt inom NCC och en stor utmaning är faktiskt att alla vill komma igång, de vill visa att de är duktiga och kompetenta, de vill starta upp saker för att ha något för händerna. Och det är väl så som många ingenjörer är, väldigt händelseorienterade. Visst är det viktigt att få igång saker, men när många gör det samtidigt blir det också svårt att hålla en gemensam riktning. Här kommer det klassiska Lean-tänket in med ett gammalt Lean-ordspråk: ”Stop starting, start finishing!”

Ska du starta upp så gör det i sekvenser som du kan slutföra ganska fort, inte i stora sjok som tar veckor att slutföra. Dela upp elefanten i lagom munsbitar. Även om ambitionen är hög – eller kanske just därför – starta med sådant som blir klart i närtid. Det ska vara hanterbart så att du när det är klart kan se tillbaka, få en översikt och reflektera. Blev det bra? Blev det som tänkt? Kan något ha gjorts bättre? Utifrån det tar du sedan nästa steg. Stycka elefanten i lättsmälta delar, planera din verksamhet i små steg. Ok, visst ska vi bygga stort men börja i det lilla, gräv klart gropen där du står. Undvik omfattande startsaker – färdigställ klartsaker!

På Framtiden Byggutveckling tar vi ganska ofta mötespromenader. Det är inget nytt fenomen men ett väldigt bra alternativ till kontors- eller konferensrumsmöten, särskilt om det är få personer och inget krav på skärmvisning. Tänk efter, hur ofta behövs egentligen den där skärmen? Det är så enkelt att bara ta på sig jackan och gå ut.

Vi sitter på Chalmers-området i Johanneberg där det är enkelt och smidigt att ta ett varv runt kvarteret eller genom parken för en avstämning. Ofta blir mötesresultatet dessutom bättre, vi byter miljö och får tillskott av både andra intryck och syre – det ger helt enkelt nya infallsvinklar. Dessutom vill jag hävda att det är Lean eftersom det är effektivt, vi drar nytta av frisk luft och miljö samtidigt som vi får lite motion, vilket sammantaget ger ett bättre samtal. Kan ett möte vara effektivare?

Apropå möten så genomför vi vårt seminarium ”Effektiva och meningsfulla möten” i Stockholm nu på fredag – det är över 100 anmälda deltagare, vilket är imponerande. Jag önskar er alla en givande föreläsning och ett trevligt nätverkande och minglande!

För att kunna växa som planerat till 2020 kommer BoKlok investera cirka 250 miljoner i vår fabrik i Gullringen. Utöver att öka kapaciteten i fabriken kommer vi att fokusera på att göra våra byggplatser ännu mer effektiva där ett av fem fokusområden är planering. Jämfört med traditionell projektutveckling av bostäder är vi redan idag i stort sett dubbelt så snabba tack vare ett standardiserat koncept och industriell produktion av volymelement som monteras på byggplatsen.

Nu ska vi bli ännu snabbare och vi ser en potential att förbättra både den långsiktiga planeringen av pipe-line av projekt, produktionsplanering i projekten samt metoder för daglig styrning av projekt. Målet är att korta produktionstiden med 30 procent till 2020 med fortsatt fokus på kvalitet och säkerhet. För att åstadkomma detta behöver vi anställa en planeringsspecialist – sprid det gärna i ditt nätverk eller sök själv!

En annan fundering från min sida är om fler av Lean Forum Byggs partnerföretag skulle vilja använda hemsidan för rekryteringar av tjänster med en koppling till effektiviseringar och Lean?

Rutiner och ordning skapar trygghet för oss, både i vardag och arbetsliv, varför vi utan större eftertanke eller analys kan fortsätta med vårt invanda och överenskomna beteende. Det som vi inte upplever tillfredsställande skaver lite i vårt medvetande och vi letar medvetet eller undermedvetet efter alternativ. För att upprätthålla regler och ordning krävs även samordning med andra, då vi måste fastställa hur vi faktiskt ska ha det. Företag (och hushåll) med få antal personer lägger sannolikt ner mindre tid på denna samordning än vad större enheter tvingas göra.

Jag tror att vi alla upplever att det är tillfredställande att veta exakt var det vi söker är lokaliserat, så att vi finner det när vi behöver det, snarare än att tvingas gissa hur någon annan person tidigare tänkt. Komplexiteten i att upprätthålla ordning och reda ökar föga förvånande med antalet saker som ska omfattas; kan antalet reduceras så blir uppgiften snabbt lättare. Detta är inga nyheter för oss som är intresserad av Lean, för vi har redan kört 5S på vår omgivning rensat ut och strukturerat allt som är möjligt, eller hur?

Intressant nog så är dessa tankar just nu aktualiserade även utför vår skara av invigda, men nu i termerna ”prylbantning” och ”dödsstädning”. Andemeningen är fortsatt densamma, bort med det onödiga och få bättre koll på det nödvändiga. Denna effektivitetsförbättring är såklart även möjlig att applicera på hur vi nyttjar vår tid. Därför är det med glädje och stolthet vi på Lean Forum Bygg kan erbjuda dig en inspirerande föreläsning med Petra Barsk den 9 februari. Ta chansen att få lära dig allt om hur du kan få mer gjort utan att jobba hårdare. Sista dagen för anmälan är den 5 februari, föreläsningen är kostnadsfri och anmäler dig gör du här!

Nomineringsarbetet inför Årets Lean-byggare är intressant, vilket också kollega Cecilia nämnde härom veckan. Det är både spännande och givande att gå igenom deras beskrivningar; vad har de gjort, hur har de gjort, vart är de på väg? Det är intressant att se de resor de gjort och allt arbetet de lagt ner för att komma fram till där de står idag. En del av dem kan visa på tydliga resultat redan efter en kort tid.

Mitt andra fokusområde för perioden är förstås det kommande arrangemang som Lean Forum Bygg genomför i samverkan med Brains & Bricks den 7 februari. Med start klockan 13:00 i Utsikten på Campus Norrköping genomför vi seminariet ”Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk”, där vi bland annat redovisar resultat från projektet RePlan. Det är glädjande många som anmält sig – över 30 personer! – men det finns fortfarande några platser kvar. Om du är intresserad så skynda, anmälan stänger den 1 februari!

Digitalisering inom tillverkning, det vill säga i fabriksmiljö, har vi alla blivit matade med i arbetet med satsningar som Industri 4.0 där båda maskiner och produkter är uppkopplade. Det ger många fördelar som exempelvis spårbarhet med tanke på hållbarhet eller inom logistik, områden som båda drar nytta av detta. Men hur skulle det fungera på en byggarbetsplats?

”Uppkopplad byggplats” är ett projekt inom regeringens strategiska samverkansprogram som drivs av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment och leds av Luleå tekniska universitet och Linköpings universitet. Själv är jag ledare för ett arbetspaket som ska ta fram en demonstrator där de både medlemsföretagen Lindbäcks Bygg och BoKlok medverkar. I hela projektet deltar i stort sett alla stora byggbolag för att testa tekniken på verkliga byggen. För byggbolagen är den självklara frågan: Vad gör detta för att underlätta byggprojektet?

Det är givetvis intressant, men vi har ett bredare perspektiv än så då det i samverkansprojektet även ingår IT-företag som mer fokuserar på infrastrukturen. Hur får vi stabila uppkopplingar, hur monterar vi enkelt upp utrustningen och hur kan vi ge support till och underhålla en rörlig infrastruktur? Det händer mycket spännande saker i projektet inom områden som Sverige och Norden är duktiga på, vilket gör att vi säkert även kan nå ut internationellt.

Senare denna vecka ska vi resa till Finland för att besöka ett systerprojekt med motsvarande upplägg. Här drivs projektet av Aalto University med en liknande konstellation av deltagande företag från både bygg- och IT-sektorn. Visst vore det riktigt häftigt om vi tillsammans kunde sätta en gemensam nordisk standard för hur vi kommunicerar på våra byggplatser?!

Nu ska det handla om skridskoåkning, åtminstone inledningsvis, för här i helgen spände jag på mig långfärdsskridskorna. Det var en av de första gångerna som det fanns is i trakten och det gäller att passa på när den väl lagt sig. Sedan gäller det också att ha kontroll på isen så att den verkligen håller när man ger sig ut, men där finns det många bra israpporter att hämta på internet.

Det slog mig att denna form av skridskoåkning verkar vara ett mellansvenskt fenomen, i alla fall får jag det intrycket när jag talar med vänner i norr respektive söder. Kanske är det så att det är för kallt längst upp och för tunn is söderut? Hur som helst så verkar det inte vara samma utbredda folknöje som i Mellansverige.

Fler borde dock få tillfälle att uppleva känslan, hur isen kluckar så vacker och sjunger vid varje skär, det är en ytterst mäktig upplevelse. Fridfullt och naturligt lugn, den fullständiga känslan av flow när tiden står stilla och du bara flyter fram utan ansträngning – vips är du framme vid målet. Där slog det mig: Det här är Lean när det är som bäst i en välfungerande verksamhet!

Nu hoppas jag på snö också. Jag tror att det kan finnas en hel del Lean att uppleva där med …

Inom Lean Forum Bygg har vi ambitionen att inom kort kunna publicera en A3-mall för spridning i branschen. Så vad menar vi då med en A3? Jo, det är helt enkelt en hjälp för att behandla och adressera ett problem på ett strukturerat sätt istället för att på sedvanligt ingenjörsmanér kasta sig över första bästa lösning. Målsättningen är att verkligen identifiera problemet på djupet först och därefter titta på lösningar och angreppssätt. Sedan tittar vi på önskat resultat – vad är det vi vill uppnå? – för att slutligen mäta; vad blev det för resultat?

Detta blir Lean Forum Byggs bidrag som stöd till branschen att systematiskt arbeta med problemidentifiering och konkretisering istället för att välja enklaste alternativet utan att tänka på konsekvenserna. Det är ett enkelt medel som snabbt leder till ökad effektivitet. Vi har en första version klar – den är på revision för tillfället – och jag måste säga att den känns väldigt bra, välstrukturerad och även innehållande exempel och förklaringar. Grunden är hämtad från mjukvaruindustrin men anpassad till svenska förhållanden generellt och byggbranschen specifikt. Något att se fram emot som förhoppningsvis också kommer till bred användning.