I en tidigare logg från februari i år skrev jag bland annat så här: ”Jämfört med traditionell projektutveckling av bostäder är vi redan idag i stort sett dubbelt så snabba tack vare ett standardiserat koncept och industriell produktion av volymelement som monteras på byggplatsen. Nu ska vi bli ännu snabbare och vi ser en potential att förbättra både den långsiktiga planeringen av pipe-line av projekt, produktionsplanering i projekten samt metoder för daglig styrning av projekt. Målet är att korta produktionstiden med 30 procent till 2020 med fortsatt fokus på kvalitet och säkerhet.

Efter vi monterat våra volymer är cirka 80 procent av arbetet klart. Vi vill efter avslutat montage ersätta vår ganska traditionella byggplats med ett industrialiserat slutmontage i syfte att korta byggtiden – fortfarande med fokus på kvalitet och säkerhet. Ett led i arbetet med att förbättra vår produktionsplanering är att vi har haft praktikanten Robert som outtröttligt var 15e minut under sex månader genomfört inte mindre än 6000 ronder på 33 ”arbetsstationer” på en av våra byggplatser i Stockholm. Vid 82 000 mätpunkter har vi samlat in vem som gjort vad, när, hur lång tid det tog samt huruvida arbetsmomentet var värdeskapande eller inte.

Vi har därmed bland annat fått kontroll på hur stor andel av våra aktiviteter som utförts när de planerats samt värdefulla nyckeltal för arbetsmomentens tidsåtgång samt kostnad. Stor potential till förbättring för BoKlok! Denna omfattande data kommer nu användas av två examensarbetare som kommer simulera hur snabbt vi borde kunna färdigställa projektet om vi planerar bättre och använder oss av resurser på ett mer effektivt sätt. Det metodiska arbetet kommer innebär att vi på ett faktabaserat sätt ytterligare kan förbättra planeringen och därmed effektiviteten i våra projekt.

Då det inte är så effektivt att ha en praktikant i alla våra projekt som samlar in data kommer vi i Smart Built Environments projekt ”Uppkopplad byggplats” se om det finns några sensorer som skulle kunna göra arbetet istället. Hittar vi en kommer vi kalla den Robert!

Det var ett fantastiskt intresse för vårt senaste frukostseminarium här i Göteborg den 12 april. Tillsammans lyckades Framtidens Byggutveckling och NCC locka talare från både Ytterbygg och NCC – med lite bonusinlägg även från Yolean. Mats Berntsson, VD på Ytterbygg som var Årets Lean-byggare 2012, berättade om deras fortsatta Lean-resa. Utan några yviga gester kunde han berätta om en fantastisk framgångsresa, där jag framför allt fastnade för en sak: De hade nyligen en annons ute om en arbetsledare och fick hela 75 svar – det händer bara inte! De har verkligen lyckats sätta kulturen i bolaget, det är så mycket mer än metoder och whiteboard, de ÄR ju Lean!

Det var även intressant med Jonas Julin, platschef på NCC, och hans beskrivning av hur de arbetar med visualisering. De använder ett visualiseringsverktyg från Yolean som de är mycket nöjda med och det var riktigt inspirerande att lyssna till hur Jonas och hans medarbetar använder ny teknik. Idag samlas alla framför den stora digitala tavlan med digitala ”postitlappar” för att planera och driva sitt arbete. Här var det kanske mest intressanta det faktum att när det platschefsledda mötet var över står tavlan till förfogande för respektive arbetsledare att gå in och tillsammans med sina medarbetare och planera sin del av arbetet. Det är alltså ingenting som används endast av ledningen utan samma verktyg kan användas genom alla led.

Även Amer Catic från Volvo, som var på plats med sin kollega Dag Bergsjö från Yolean, berättade kortfattat om Yoleans tillkomst och möjligheter. Verktyget är en spinoff från ett Vinnovaprojekt kring produktionsplanering med Volvo och Chalmers bland andra. Det var som sagt ett stort intresse för alla talare på arrangemanget, det kändes lite som ett uppdämt behov och många stannade kvar efteråt och minglade. Bara det faktum att vi inte hade några avhopp utan tvärtom – det kom fler än vad som var anmälda – bådar gott inför kommande arrangemang!

Det har redan genomförts ett arrangemang och i veckan arrangeras ytterligare ett med Brains & Bricks som vi gärna marknadsför här på Lean Forum Bygg. Det påminner mig om historien bakom namnet, vilket kommer från tiden då universitetet byggdes – det är inga billiga byggnationer. I det sammanhanget var det någon som nämnde att det var billigare med brains än med bricks – därav namnet på centrumbildningen!

Det är ett namn som fångar byggandet på ett bra sätt. Visst är det bra att ha alla delar, prylar och komponenter på plats men det krävs också planering, det vill säga brains. Vi är ofta ivriga att komma igång men det krävs också planering. Det kan vara klokt att vara lite cool inledningsvis och inte kasta sig över produktionen. Brains & Bricks är helt rätt ute.

En utveckling som inte varit odelat positiv är att vi gärna ser så låg budget som möjligt för projekt- och produktionsplaneringen, liksom för stabsfunktioner med mer. Mycket av framgångsfaktorerna ligger dock i att detta är på plats. En tes inom Lean är att planera långsamt och noggrant för att sedan satsa på ett snabbt genomförande. Det ger bra resultat.

Just för byggbranschen är detta något vi borde kunna ta till oss – att planera långsamt – eftersom den delen av bygget dessutom är ganska billigt. De fel du hittar kan fixas och lagas kostnadseffektivt. 80/20-regeln gäller, vi har 20 procent av kostnaden men 80 procent påverkansgrad. Det omvända gäller när bygget är igång – se gärna kollega Claes exempel – vilket kan ge kostsamma konsekvenser, inte bara för byggare och kund utan även för kringliggande verksamheter och boende.

Att göra rätt från början, att rätta till eventuella fel tidigt i processen, att dra i andon-snöret – allt detta är välkänt inom Lean. I byggbranschen kan vi bli bättre på detta och då tänker jag framför allt på projekteringen. Tyvärr är det få fel som löser sig själva varför felen istället ackumuleras och får lösas i ett senare skede. Det innebär att de hamnar på arbetsplatsen, mitt i produktionen. Det säger sig själv att detta varken är bästa platsen eller bästa sättet att adressera problemet. Störningar uppstår och det försvårar ett effektivt flöde; resurser läggs på att lösa problem istället för att koncentreras på produktionen.

Att det finns granskade och godkända bygghandlingar klara innan byggandet börjar är ovanligt. I regel byggs det istället efter förfrågningsunderlaget eller andra typer av preliminära handlingar. Det här är ett systemfel som branschen lider av och orsakerna till detta är flera; tidsbrist, brister i projekteringsplanering och styrning, stort tryck på att få igång bygget, sena ändringar, långa och komplicerade granskningsprocesser med mer – listan kan göras lång.

För att förenkla granskningen av system- och bygghandlingar har en bred arbetsgrupp från branschen nyligen enats om en ny branschstandard som tagits fram i projektet Effektivare granskningsprocess, ett projekt som har drivits under ledning av BEAst och med finansiering från SBUF. Här kan du ladda ner slutrapporten från projektet och här kan du hämta själva standarden. Projektet Effektivare granskningsprocess är också nominerat till SBUF-priset Årets Innovation.

För undertecknad är det lite av en mellanperiod inom Lean Forum Bygg efter arbetet med och uppståndelsen kring Årets Lean-byggare. Inför hösten har vi dock en ny utmaning då det åter är dags för Årets Lean-byggarstudent. Med tanke på fjolårets vinnare är det något att verkligen se fram emot – du kan redan nu nominera dig själv eller annan kandidat. Du kan även föranmäla dig till Lean Forum Byggs årsmöte den 23 maj, något som lovar att bli mycket intressant. Förutom en presentation av projektet VALLA Coach med Lean Forum Byggs tidigare ordförande Kajsa Simu, Lean Manager på NCC, så ställer även Årets Lean-byggare Flexator upp med en föreläsning. Det är VD Ola Adolfsson som berättar om företagets Lean-resa. Anmäl dig här.

Redan nästa vecka har vi här i Norrköping också arrangemanget med Brains & Bricks och IQ Samhällsbyggnad. Här tittar vi närmare på digitalisering brett med tanke på innovation och utveckling, hur vi tänker och jobbar med det inom Brains & Bricks. Det är också något jag ser fram emot, vi har närmare ett 50-tal anmälda som representerar ett starkt startfält med en bra blandning av studenter, branschfolk och även kommunrepresentanter. Det är viktigt att vi alla är med – samhälle, näringsliv, akademi – eftersom det här inte är en fråga för en enskild aktör.

Till sist önskar jag mina kollegor inom Lean Forum Bygg i Göteborg lycka till med seminariet nu på torsdag, där jag tyvärr inte kan delta själv. Även här är det en god uppslutning och bra mix bland deltagarna – det finns dessutom några platser kvar, så är du snabb hinner du anmäla dig! Följ den här länken.

På NCC har vi gått över till vår visuella planering, något som sprider sig som löpeld över företaget. I en del av våra större projekt kan det vara en utmaning i att dokumentera och följa upp dessa ”löften” som ges enligt tidsplanerna. Även bland de som lärt sig verktyget finns det en del som känner ett behov av någon form av IT-stöd. Efter att ha prövat en bukett av olika program så har vi valt ett från företaget Yolean. Det har sitt ursprung i ett Vinnova-projekt tillsammans med Volvo kring produktionsplanering men har grenat ut sig till andra branscher och industrier. Vi har då testat byggdialekten av programmet.

Det har fallit väldigt ut bra, mycket tack vare våra intresserade och passionerade användare. Brukarna ute på våra arbetsplatser har hjälpt Yolean att utveckla ett smakfullt sätt att dokumentera arbetet. Bara det att vi har haft ett utvecklingsarbete parallellt med full drift visar att det fungerar riktigt bra. Är du intresserad av att få veta mer? Anmäl dig då till Lean Forum Byggs seminarium den 12 april då personal från NCC kommer att berätta mer om visuell planering – anmäl dig här!

Lindbäcks Bygg och BoKlok arbetar tillsammans i Smart Built Environments projekt Uppkopplad byggplats. I mars hade vi en träff där vi var överens om att vi måste länka samman planeringsprocessen i byggandet via Last Planner, exempelvis genom att använda SOB (standardoperationsblad) och erfarenhetsåterföring. På så vis kan vi skapa en planering som är flexibel, samtidigt som den innehåller standardelement. Detta kommer vi att arbeta vidare med inom projektet.

Den 17 april kommer dessutom BoKlok till Luleå för att besöka Luleå tekniska universitet (LTU), där de ska eklatera sin förlovning! Skämt åsido så ska de etablera ett långsiktigt samarbete kring forskning och utveckling och i samband med det mötet arrangeras också en workshop med ovanstående som tema – kontakta gärna LTUs Gustav Jansson på institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser om du vill veta mer.

I projektet ska vi även ta upp diskussioner med IT-leverantörer med tanke på behovet av bra uppkopplingar. Det omfattar till viss del även IoT – Internet of Things – då det förmodligen kommer att krävas i olika komponenter inom byggandet. Senast den 1 juni ska vi vara överens om hur vi går vidare med projektet och vilka parter som ska ingå. Om någon sitter därute med någon supersmart lösning så kontakta Gustav enligt ovan. Lean och digitalisering hänger alltmer ihop och det är kul att Lean Forum Bygg är en del av den utvecklingen.

Dessutom är det riktigt kul med arrangemanget i väst den 12 april med bland andra Ytterbygg, en av våra tidigare vinnare till utmärkelsen Årets Lean-byggare. Det kommer säkerligen att vara intressant både för åhörarna att höra vad som hänt sedan dess, liksom för Ytterbygg med en genomlysning av deras fortsatta arbete. I samband med detta kommer även NCC – som för övrigt också är med i Uppkopplad byggplats – berätta om sina tankar runt digitalisering och samhällsbyggande. Den grytan kokar ordentligt och jag känner en stor tillförsikt att det är ett projekt som kommer att kunna hjälpa byggbranschen.

Vi står inför påsken och ett par dagar av välförtjänt vila. Mars och april brukar vara hektiska månader och det gäller även för Lean Forum Bygg. Just nu pushar vi för två kommande arrangemang i april – den 12 i Göteborg och den 19 i Linköping – samtidigt som vi passar på att andas ut efter Årets Lean-byggare. Återigen grattis till Flexator och vi återkommer inom kort med en uppföljningsartikel kring deras arbete.

Nu går vi som sagt in i påsken, där det enligt traditionen borde vara för tidigt att utropa ”Glad Påsk”. Vi ska ju gå från lidande till uppståndelseglädje först på påskdagen, där utropet egentligen passar in allra bäst. Vi passar i alla fall på redan nu: Glad Påsk med önskan om en skön ledighet!

Idag vill jag lyfta fram det seminarium som vi arrangerar här i Göteborg den 12 april. Det är Framtiden Byggutveckling och NCC som samordnar seminariet, där jag och styrelsekollega Per Öberg är riktigt stolta över att kunna presentera Årets Lean-byggare 2012 som föreläsare: Ytterbygg. Samtidigt är vi väldigt nyfikna på att höra VD Mats Berntsson berätta om deras Lean-resa och vad som hänt sedan prisutdelningen.

Det är den första nätträffen i regionen på ett bra tag, så vi bjuder även till med en översikt om digitalisering och samhällsbyggande, där NCC berättar om hur visuell planering har använts av de olika aktörer som är inblandade i uppförandet av Nya Barnsjukhuset i Göteborg – vilket även är platsen där seminariet kommer att hållas. Att inleda ett digitaliseringsarbete utan att ha fullständig kontroll på sina processer är farligt; risken är att du istället automatiserar dina slöserier. Det är därför Lean ger digitaliseringsarbetet de bästa förutsättningarna. Välkommen till ett högaktuellt seminarium!

Inom ramen för Vinnova-projektet VALLA Coach inom Smart Built Environmentkommer BoKlok, IKANO Bostad, Veidekke och NCC träffas för att dela erfarenheter kring hur Last Planner kan skapa förutsättningar för ett bättre genomförande på våra byggplatser. De olika företagen har tillämpat Last Planner-metodiken på olika sätt i sina verksamheter och syftet med dagen är att tillsammans ge en introduktion till och inspiration för både nya och mer erfarna användare av Last Planner, där vi även kan utbyta erfarenheter med varandra.

En effektiv planering och uppföljning på kort sikt genom visuell planering, där man även involverar våra underentreprenörer på byggplats, är i min mening en förutsättning för en effektiv framdrift av produktionen. Dock är det viktigt att metodiken anpassas till de förutsättningar som finns i respektive företag – av denna anledning ser jag verkligen fram emot att få utbyta erfarenheter med de andra företagen!