Vi använder Lean ganska brett som begrepp, men vad står det egentligen för om vi kokar ner det? Det handlar mycket om decentralisering av beslut genom transparens och en förstärkning av både ansvar och möjligheten att påverka. Alla ska ha rätt till att ”våga” ta beslut, det är inte hierarktiskt där det är ledningen som bestämmer om man får gå vidare eller inte. Fordismen kunde nog fungera på sin tid med en lina och en produktvariant, eftersom det inte erbjöd så mycket störningar. I dagens produktion med mängder av anpassningar krävs det ett aktivt agerande längst ut i produktionen – med möjligheten till andon, att dra i snöret.

Detta är lite av kärnan i Lean, att alla är involverade och är en del av beslutsfattandet. Byggbranschen vill annars gärna hålla sig inom komfortzonen. Förändringar är jobbiga. Vi väljer hellre en äldre och erfaren (man) än en ny, ung person som kan utvecklas till en bra medarbetare. Vi har dock ett projekt där vi i ledningen i och för sig satt en äldre, kunnig person men i alla övriga roller valt unga och nyfikna medarbetare med rätt attityd som vågar ta egna beslut. Det har blivit en riktig framgångssaga med engagemang och och kraft från medarbetarnas egna beslut baserade på projektets ”mindset” och utan att fråga ”den äldre”. Projektet ett lysande exempel på att inte säga Lean – utan göra Lean!

Inledningsvis i dagens logg skulle jag vilja lyfta det lilla goda i vardagen – och hur viktigt det är. Ni som inte gjort det än, läs gärna min kollega Cecilias logginlägg förra vecka, det här är lite på samma tema. Ofta när vi arbetar med Lean så fokuserar vi på avvikelser liksom uppföljningar för att lära oss vad som blivit rätt, men framförallt vad som gått fel. Farför inte fokusera mer på det positiva?

På Lindbäcks Bygg har vi infört Dagens Höjdare i vår dagliga styrning. Efter självklarheter som säkerhetsarbetet, leveransprecision och medarbetarskap med mer så frågar vi om Dagens Höjdare. Vem kan lyfta något som var lite extra positivt från gårdagens arbete?

Det kan tyckas som en omväg för att lyfta något trevliogt, men det är mer än så. Förutom att det alltid är inspirerande att få dela med sig av något positivt så är det även en form av styrmekanism. Alla som arbetar och får höra om Dagens Höjdpunkt vill i sin tur uppleva och dela med sig till nästa gång, de vill göra/vara med om något lika bra. Det är mycket psykologi i det här; det är inte bara lustfyllt och trevligt, det är kraftfullt också.

”Glädjen-i-det-lilla” är som sagt något jag delar med Cecilia och säkert många fler i styrelsen. Något annat och mycket större som vi också delar är tillkännagivandet av Årets Lean-byggare – en riktig höjdpunkt alla kategorier med prisutdelning vid galan Årets Bygge i Stockholm den 19 mars!

Inom Lean talar vi ofta om att stanna upp och reflektera, se tillbaka och ge oss själva en klapp på axeln med tanke på vad vi åstasdkommit innan vi åter vänder blicken framåt. Som sagt, vi talar om det. Ofta i en bisats.

En arbetsplats fungerar generellt bättre med positiv uppmuntran istället för press till att prestera. Privat är jag engagerad i två helt olika sporter, innebandy och ridning, det vill säga en lagsport kontra en individuell sport. I ena är du en i laget, i den andra är du ensam med hästen, men samma sak gäller här.

I laget är det lagandan; vi backar hem tillsammans, går till anfall tillsammans, kämpar tillsammans – och allt blir så mycket roligare och lättare med glada tillrop: Snyggt brutet, kom igen, bra räddning … All kommunikation är viktig under spelet, men uppmuntran är utan tvekan den viktigaste.

Vi är ganska enkla av naturen och precis som hästen mår vi lite bättre av en klapp på nacken eller att bli kliad bakom örat – och vi presterar bättre. Det här vet vi; varför gör vi det inte oftare?

Att anpassa och förändra sig i takt med omgivningen är viktigt för alla företag och organisationer. Jag reflekterar ofta över att det tycks finnas två inställningar till förändring. Ena inställningen är där det förefaller rimligt att det finns bättre och effektivare sätt att utföra alla uppgifter på, utmaningen är bara att finna detta nya. Den andra inställningen är att vi redan har utvecklats massor, varför söka nya alternativ till något som bevisligen redan fungerar? Nytt och oprövat ställs mot tryggt och beprövat.

Både genom anställningar och diverse konsultuppdrag jag haft de senaste 8-10 åren inom byggsfären har jag haft förmånen att få arbeta med en vid flora av frågeställningar och utmaningar. Olika företag och olika tidpunkter har haft olika områden där lite extra kraft har riktats; produktkvalitet, produktionsförbättringar, utveckling av personal, projektprocessfrågor och byggsystemtekniska frågor för att nämna några.

Gemensamt för dessa har varit företagens ambition att egenhändigt förbättra sig, ofta med ökad lönsamhet som det huvudsakliga målet. Vad som också har varit gemensamt för samtliga dessa har varit att det uttalat eller outtalat funnits olika inställningar till hur viktigt och nödvändigt detta verkligen är. Förändring är som sagt ofta nödvändigt, men förändring i företag är sällan lätt och i slutänden ska denna förändring bedrivas av individer.

Några som lyckats bra med att skapa positiv förändring och fått resultat av detta är våra tre finalister till Årets Lean-byggare 2018. Reportage om dessa tre och de resultat de åstadkommit kommer vi att få läsa om i Byggindustrin, utgåva nummer 9, som utkommer den 14 mars. Priset delas sedan ut i samband med galan Årets Bygge, på Circus, i Stockholm den 19 mars. Hoppas att vi ses där!

På BoKlok har vi tagit in ett par exjobbare för att titta närmare på möjligheten med APD-planer – arbetsplatsdispositionsplan – i 4D. De flesta i branschen gör dessa i 2D i ett ritprogram där de sedan lägger ut bodar, stängsel, grindar etcetera. Detta sker inledningsvis vid varje projekt och utgår ofta utifrån hur området ska se ut när det är färdigt, men det är mycket som ändras under resans gång.

Ett generellt problem är att dessa planer inte uppdateras medan området utvecklas. I 2D syns heller inte kullar eller sluttningar, varför en 3D modell i exempelvis SketchUp skulle vara betydligt bättre. Jag vet att 3D-modeller av APD-planer används i olika utsträckning av andra företag i branschen, men skulle det inte kunna gå att lägga till en tidsaxel också för att få en 4D-modell? Detta för att simulera framfarten av projektet när exempelvis materiallager flyttas och vägar dras om, att tvingas tänka från ax till limpa kring APD-planen. Det skulle förbättra arbetsplatslogistiken och därmed både säkerheten och effektiviteten, men även förenkla och driva på uppdateringen av planen.

APD i 3D är inte nytt i sig, men hur lägger vi till tidsaxeln för att göra någon form av animering kring hur området växer upp? Vilka verktyg kan användas och hur har det gått för de som försökt? Detta är således både en reflektion och fråga; är det någon som har några tips så är de mer än välkomna!

Träbyggandet kommer starkt och Trä- och Möbelföretagens – TMF – statistik visar på ett stadigt ökande. Det finns även en stark politisk vilja att öka träbyggandet i Sverige. Så här sa Stefan Löfven i regeringsförklaringen den 12 september 2017: ”Fler bostäder ska byggas i trä. Det minskar klimatpåverkan och jobb skapas i hela landet.”

Det är dock inte bara flerbostadsbyggandet som ökar, även offentliga lokaler som exempelvis skolor byggs allt oftare i trä. Det kan vara så att vi ser en stor förändring i vardande gällande vårt byggande. Staffan Brege vid Linköpings universitet presenterade nyligen en prognos där han hävdade att det inte är omöjligt att hälften av alla flervåningshus som byggs 2025 kan vara av trä.

Som alltid finns det en Lean-koppling … Trä är fuktkänsligt och ett fuktsäkert byggande är en grundförutsättning för att lyckas med träbyggandet. Det fuktsäkra byggandet i sin tur är helt beroende av logistik; leveranser just-in-time, inga lager på plats och – för vissa trästomsystem – inget montage om det regnar. Här gäller det att se möjligheten, att vi tar chansen och använder Lean till att bli bäst i världen i träbyggande. Vi har alla möjligheter!

Brains & Bricks och Lean Forum Byggs seminarium ”Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk” den 7 februari hade som alltid intressanta presentationer, men det kanske mest intressanta var att dessa kombinerades med små workshoppar där deltagarna själva kunde komma med inspel. Dessutom var det en del inslag av Lean i det hela, bland annat med tanke på de A3or som workshopgrupperna hade att utgå ifrån.

Ett bra grepp som också ledde till riktigt bra diskussioner, vilket jag noterade när jag vandrade runt mellan grupperna. Inte bara det att projektet i sig fick en hel del matnyttigt tillbaka, deltagarna fick också med sig mer än vid traditionella seminarieupplägg. Nu fick de aktivt hantera och bearbeta informationen de fick, de fick ”gnugga” varje område lite djupare, ta det ett varv till och verkligen reflektera över vad som sagts.

Anna Fredriksson är duktig på detta. Anna, med sin bakgrund från industrilogistik, tar med sig mycket in till bygglogistiken med både logistik- och Lean-erfarenhet. Det är ett intressant område där mycket handlar om att mäta, varför det i sammanhanget är lite frappant med bristen på mätdata i byggbranschen. Som min gamla handledare sa: ”Att mäta är att veta”. Vet de vad de gör egentligen?

Projektet ”Uppkopplad byggplats” har vi loggat om tidigare och det är ett otroligt hett ämne. Jag får mängder av samtal från olika IT-leverantörer, byggföretag och utvecklingsprojekt, det är riktigt häftigt med det stora intresset. Alla vill väl och alla vill vara med. Just nu befinner vi oss i Match Making-fasen där försöker hitta och kombinera olika IT-leverantörer för att matcha de behov vi har i byggföretagen, ett arbete som ska vara klart innan slutet av maj. Mer information om projektet hittar du här.

Sedan måste jag nämna det lyckade arrangemanget med Petra Brask på Skanska i Stiockholm, vilkken succé! En kortare sammanfattning (inklusive Petras presentation) kommer att publiceras inom kort på hemsidan, men grundbudskapet handlar förstås om personlig effektivitet. Ett litet – men ack så behändigt – verktyg för detta är OneNote, vilket även Petra arbetar med. Det underlättar flödet mellan epost och kalender och diverse små anteckningar som du vill ha samlat på ett och samma ställe men tillgängligt för flera användare. Det fungerar även för oss som är lite långsamma med datorer och gör det lätt att hitta saker – otroligt praktiskt, otroligt Lean.

Kom att tänka på något som är ganska vanligt inom vår ingenjörstäta bransch. Jag hjälper till en del i stort projekt inom NCC och en stor utmaning är faktiskt att alla vill komma igång, de vill visa att de är duktiga och kompetenta, de vill starta upp saker för att ha något för händerna. Och det är väl så som många ingenjörer är, väldigt händelseorienterade. Visst är det viktigt att få igång saker, men när många gör det samtidigt blir det också svårt att hålla en gemensam riktning. Här kommer det klassiska Lean-tänket in med ett gammalt Lean-ordspråk: ”Stop starting, start finishing!”

Ska du starta upp så gör det i sekvenser som du kan slutföra ganska fort, inte i stora sjok som tar veckor att slutföra. Dela upp elefanten i lagom munsbitar. Även om ambitionen är hög – eller kanske just därför – starta med sådant som blir klart i närtid. Det ska vara hanterbart så att du när det är klart kan se tillbaka, få en översikt och reflektera. Blev det bra? Blev det som tänkt? Kan något ha gjorts bättre? Utifrån det tar du sedan nästa steg. Stycka elefanten i lättsmälta delar, planera din verksamhet i små steg. Ok, visst ska vi bygga stort men börja i det lilla, gräv klart gropen där du står. Undvik omfattande startsaker – färdigställ klartsaker!

På Framtiden Byggutveckling tar vi ganska ofta mötespromenader. Det är inget nytt fenomen men ett väldigt bra alternativ till kontors- eller konferensrumsmöten, särskilt om det är få personer och inget krav på skärmvisning. Tänk efter, hur ofta behövs egentligen den där skärmen? Det är så enkelt att bara ta på sig jackan och gå ut.

Vi sitter på Chalmers-området i Johanneberg där det är enkelt och smidigt att ta ett varv runt kvarteret eller genom parken för en avstämning. Ofta blir mötesresultatet dessutom bättre, vi byter miljö och får tillskott av både andra intryck och syre – det ger helt enkelt nya infallsvinklar. Dessutom vill jag hävda att det är Lean eftersom det är effektivt, vi drar nytta av frisk luft och miljö samtidigt som vi får lite motion, vilket sammantaget ger ett bättre samtal. Kan ett möte vara effektivare?

Apropå möten så genomför vi vårt seminarium ”Effektiva och meningsfulla möten” i Stockholm nu på fredag – det är över 100 anmälda deltagare, vilket är imponerande. Jag önskar er alla en givande föreläsning och ett trevligt nätverkande och minglande!