5S-arbete vann Årets Lean-byggarstudent

Publicerat den 11 februari 2019

Årets Lean-byggarstudenter 2018 är bröderna Jonathan och Marcus Henriksson från Jönköping University. De belönades för sitt examensarbete om implementering av Lean-metoden 5S på en byggarbetsplats.

Jonathan Henriksson tog emot utmärkelsen Årets Lean-byggarstudent. Prisutdelare var Lean Forum Byggs Cecilia Johannison till vänster och Helena Lidelöw till höger.

Den 1 februari arrangerade Lean Forum Bygg och CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) ett frukostseminarium på Chalmers i Göteborg. Rubriken var "Lean construction – vinnande exempel" och seminariet bestod av prisutdelning i Lean Forum Byggs tävling för bästa examensarbete, Årets Lean-byggarstudent, samt föreläsning med Lean Forum Byggs Helena Lidelöw.

Jonathan Henriksson var på plats för att ta emot priset och presentera det vinnande examensarbetet för de drygt 110 deltagarna på seminariet. Han lämnade ett antal konkreta råd till företag som vill införa 5S i sin verksamhet.

Jonathan Henriksson presenterade det vinnande examensarbetet som han skrivit tillsammans med sin bror Marcus.

– Besök gärna en arbetsplats som jobbar med Lean och 5S för att bilda er en uppfattning om vad det innebär, tipsade Jonathan Henriksson. Det är också viktigt att inse att det tar tid att implementera 5S i verksamheten, stressa inte.

Så här motiverade juryn sitt val av pristagare:

Det vinnande arbetet behandlar introduktion av Lean-principer på ett mindre entreprenadföretag som är verksamt inom traditionellt byggande. Studien fokuserar på att införa och dokumentera processen med att etablera Lean-verktyget 5S. Som ett delresultat har författarna utvecklat ett stöd i form av en manual som även andra inom byggsektorn kan ta del av.

Helena Lidelöw presenterade Lindbäcks produktionsprocess och svarade på åhörarnas frågor.

Vid seminariet presenterade även Helena Lidelöw, projekteringschef på Lindbäcks och styrelseledamot i Lean Forum Bygg, Lindbäcks industriella produktionsprocess. Hon betonade bland annat att det är viktigt att våga välja bort projekt för att vara framgångsrik.

– Vi arbetar till exempel inte med projekt som har extremt stor arkitektonisk variation, förklarade Helena Lidelöw. Sådana projekt skapar problem i vår värdekedja och blir svåra att räkna hem. Vi måste träna på att göra något som byggbranschen generellt är lite dåliga på och det är att säga nej.