Namn Organisation
Deltagare från AB Svensk Byggtjänst
Deltagare från ABAB Sverige
Deltagare från Bonava AB
Deltagare från Edwall Projekt AB
Deltagare från Hlin AB; Luleå University of Technology
Deltagare från Hollertz & Co AB
Deltagare från Hups
Deltagare från Ikano Bostad AB
Deltagare från iTid Tarinfo AB
Deltagare från Lunds Universitet
Deltagare från Myloc AB
Deltagare från NCC
Deltagare från NorDan
Deltagare från Prolog
Deltagare från SJB - Sven Johansson Bygg
Deltagare från Svevia
Deltagare från Veidekke
Deltagare från Veidekke Entreprenad
Deltagare från Yolean AB
Totalt 19 deltagare

Lean Forum Bygg årsmöte 2022

Digitalt möte tisdag den 31 maj 2022 · 15:30 till 17:00

Välkommen till Lean Forum Byggs årsmöte 2022. Förutom det formella årsmötet bjuds det på presentation av det vinnande examensarbetet i Årets Lean-byggare samt en introduktion till initiativet Bygglyftet.

Emil Nilzén delar resultat från vinnande exjobb

Årets bästa examensarbete inom Lean construction har genomförts av Emil Nilzén, Luleå tekniska universitet. Han har i samarbete med Veidekke undersökt potentiella vinster med standardiserat arbetssätt inom byggsektorn. Presentation av de viktigaste resultaten.

Kajsa Simu presenterar programmet Bygglyftet

Ineffektivitet och fel i byggandet orsakar stora kostnader för samhället. Bygglyftet är ett nytt Lean-inspirerat företagsprogram som tar sig an utmaningen att förbättra den svenska byggsektorn. Projektledare Kajsa Simu, vice ordförande i Lean Forum Bygg, berättar mer.

Dagordning årsmöte

§ 2 – Val av mötesordförande
§ 3 – Val av mötessekreterare
§ 4 – Val av person att justera protokollet
§ 5 – Godkännande av dagordning
§ 6 – Fastställande av röstlängd
§ 7 – Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 – Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 – Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10 – Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 11 – Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 – Val av ny styrelse för kommande verksamhetsår
§ 13 – Val av ordförande och kassör
§ 14 – Val av övriga ledamöter
§ 15 – Val av revisor
§ 16 – Val av valberedning
§ 17 – Mötet avslutas

Praktisk information

  • Datum: Tisdag den 31 maj 2022
  • Tid: Klockan 15:30 till 17:00 · Lägg till i kalender
  • Plats: Distans, möteslänk skickas ut till anmälda deltagare