Namn Organisation
Deltagare från AB Svensk Byggtjänst
Deltagare från AFRY
Deltagare från BoKlok
Deltagare från Einar Mattsson Byggnads AB
Deltagare från H Henriksson Konsult AB
Deltagare från Hollertz & Co AB
Deltagare från Ikano Bostad AB
Deltagare från Innovatum Science Park
Deltagare från iTid Tarinfo AB
Deltagare från Myloc AB
Deltagare från NCC Infrastructure
Deltagare från NorDan
Deltagare från Prolog
Deltagare från RWE Renewables
Deltagare från Skanska AB
Deltagare från Stipendiummottagare
Totalt 16 deltagare

Lean Forum Bygg årsmöte 2023

Webbsänt möte tisdag den 30 maj · 15:30 till 17:00

Anslut till mötet via denna länk (teams) →

Välkommen till Lean Forum Byggs årsmöte. Förutom det formella årsmötet bjuds det på presentation av de vinnande examensarbetena i Årets Lean-byggare.

Dagordning årsmöte

§ 1 – Mötet öppnas
§ 2 – Val av mötesordförande
§ 3 – Val av mötessekreterare
§ 4 – Val av person att justera protokollet
§ 5 – Godkännande av dagordning
§ 6 – Fastställande av röstlängd
§ 7 – Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 – Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 – Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10 – Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 11 – Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 – Val av ny styrelse för kommande verksamhetsår
§ 13 – Val av ordförande och kassör
§ 14 – Val av övriga ledamöter
§ 15 – Val av revisor
§ 16 – Val av valberedning
§ 17 – Mötet avslutas

Möteshandlingar

Frågor?

Kontakta Jesper Lundgren –  jesper.lundgren@prolog.se.

Praktisk information

  • Datum: Tisdag den 30 maj 2023
  • Tid: Klockan 15:30 till 17:00 · Lägg till i kalender
  • Plats: Webbsänds, möteslänk skickas ut till anmälda deltagare