Återkoppling från Taktplanering del 3

Tack för din medverkan vid Lean Forum Byggs tredje seminarium om taktplanering. Vi hoppas att presentationen och samtalet gav dig nya insikter och inspiration för utveckling. Nedan finner du filmen från seminariet samt presentationsmaterialet.

Du kan också läsa mer om Aleksis Lean-resa och utvecklingen av taktplanering i de nordiska länderna i artikeln A couple of phone calls revolutionised construction, som publicerades i finsk media tidigare i år. Hämta artikeln här (pdf) →

Frågor? Kontakta John Thorsson – john.thorsson@ncc.se.