Nyhetsbrev april 2023

Det är bara att sätta igång ...

I januari arrangerade vi årets första seminarium, där vi bjöd in forskare för att reflektera kring tillämpning av Lean inom den svenska byggsektorn. Det som är jag slås av är hur långsam spridning vi har haft i Sverige, trots att Lean har blivit normen för alla andra industriers utveckling av verksamheter och människor.

Vad är orsaken? Vad kan vi inom Lean Forum Bygg göra för att bidra till ökad kunskap och tillämpning?

Läs Kajsa Simus ledare →

Årets Lean-byggare delade sina lärdomar

Den 21 mars anslöt ett drygt 30-tal nyfikna Lean-entusiaster till ett seminarium om NCC:s projektstudio och vilka resultat arbetssättet ger i projekteringsgrupperna. Janni Tjell från NCC presenterade sin syn på projektstudion och vilka möjligheter som lösningen öppnar för framtiden. Bland annat diskuterades frågor om synen på samlokalisering, distansarbete och effektivitet lyftes och diskuterades.

Läs mer om seminariet →

Lean i Sverige – insikter från forskningen

Den 25 januari fick vi ta del av flera intressanta och insiktsfulla resultat av forskarna Dimosthenis Kifokeris, Chalmers, och Christian Koch, Högskolan i Halmstad. Det är tydligt att det finns stor utvecklingspotential för Lean inom byggbranschen, då forskarnas enkätundersökning visar att nästan två tredjedelar av de tillfrågade inte känner till Lean Construction som begrepp.

Läs mer och se filmen →

2019 vann Nordans fabrik i Kvillsfors tävlingen Årets Lean-byggare, bland annat för sitt arbete med att minska ledtiderna och höja leveransprecisionen. Förbättringsarbetet fortsätter och nyligen utsågs fabriken till ”Factory of the year” inom Nordan-koncernen.

– Vi känner en stor stolthet över att vi hela tiden förbättrar oss, säger Cecilia Hedblad Sjölin, fabrikschef på Kvillsfors. Vi höjer vår 5S-nivå, vi jobbar mer fokuserat med standardiserat arbete, vi jagar slöserier och vi försöker alltid identifiera möjliga förbättringar i vår vardag.

Läs mer om Nordan Kvillsfors →

Fokus på taktplanering

Taktplanering är ett arbetssätt som har fått stort fäste i bland annat Tyskland, USA och Norge, men som hittills inte har applicerats i lika stor utsträckning i Sverige. Följ med oss på två webbinarier, ett i april och ett i maj, där vi erbjuder våra medlemmar en generell kompetenshöjning inom taktplanering.

Del 1 av 2, den 19 april – mer information och anmälan →
Del 2 av 2, den 24 maj – mer information och anmälan →