Nyhetsbrev februari 2022

Fokus på fortsatt effektivisering och utveckling

Under 2021 fortsatte byggstartsindex att öka, vilket tyder på att samhällsbyggandet tuffar på bra. Vi ser dock att pandemin har gjort att många företag på allvar har börjat titta på kostnadsminimering och effektivisering. Det gör att vi inom Lean Forum Bygg har en viktig roll att spela i den fortsatta utvecklingen av det svenska byggandet.

Vi i styrelsen för Lean Forum Bygg har förhoppningar om att kunna erbjuda ett inspirerande aktivitetsprogram för det kommande året. Här ser vi särskilt mycket fram emot att få ta del av våra partnerföretags erfarenheter och insikter. Aktivitetsprogrammet presenteras inom kort på vår webbplats och via e-post till våra prenumeranter.

Vi arbetar också vidare med att stärka samarbetet med relevanta intresseorganisationer. Tillsammans kan vi skapa synergier och rätt förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom samhällsbyggandet.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om vår verksamhet, eller önskemål kring aktiviteter och fokusområden. Vi hörs och ses!

Jimmy Dahlström
Ordförande för Lean Forum Bygg

Jimmy Dahlström, ordförande för Lean Forum Bygg.

Ett Lean-inspirerat lyft för Byggsektorn

Ineffektivitet och fel i byggandet orsakar stora kostnader. Bygglyftet är ett nytt Lean-inspirerat företagsprogram som tar sig an utmaningen att förbättra den svenska byggsektorn. Projektledare är Kajsa Simu som är ledamot i Lean Forum Byggs styrelse.

– Vi utformar programmet för att skapa maximal nytta för aktörerna i byggbranschen, säger Kajsa Simu. Målet är att åstadkomma lärande, bättre flöden, ständiga förbättringar och utrymme för förändringsarbete.

Läs mer om Bygglyftet →

K-Fastigheter ny partner i Lean Forum Bygg

Vi välkomnar K-Fastigheter som ny partner i Lean Forum Bygg. K-Fastigheter förvärvar, utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter. Genom att arbetar tvärfunktionellt mellan sina affärsområden Projektutveckling, Bygg, Prefab och Förvaltning skapar de förutsättningar för bra ekonomi, kvalité och hållbarhet i sina projekt.

K-Fastigheter var under 2021 en av finalisterna i tävlingen Årets Lean-byggare.

Läs mer om företaget på k-fastigheter.se →
Vill du också bli partner? Läs mer och ansök →

Nominera Årets Lean-byggare 2022

Genom tävlingen Årets Lean-byggare lyfter vi fram förebilder som utmanar och inspirerar till ett mer effektivt och hållbart byggande med hjälp av Lean. Tävlande bidrag kan omfatta hela eller delar av organisationen. Det kan också utgöra en del av Lean-arbetet, exempelvis användandet av pulstavlor, daglig styrning eller förbättringsarbete.

Vår senaste vinnare av Årets Lean-byggare är JM Logistik som belönades för sitt långsiktiga arbete med att stärka ledarskapet och medarbetarengagemanget. På fotot ovan Robert Vetander, vd för JM Supply, Hans Reich, representant för juryn, och David Baumann, logistikchef JM. Utmärkelsen delades ut den 13 oktober 2021 vid ett seminarium i anslutning till konferensen Lean Forum, där även de övriga finalisterna i tävlingen, K-Fastigheter och mod:group, medverkade.

Nominera din kandidat till Årets Lean-byggare →
Läs mer om JM Logistik och prisutdelningen vid Lean Forum →