Nyhetsbrev september 2023

En höst i effektivitetens tecken

Äntligen är det september och Lean Forum Bygg går ut hårt för att inspirera dig och din organisation till effektivisering och utveckling, trots tuffa byggtider. Årets Lean-byggare ska koras, vi kör ett webbinarium om taktplanering och Lean-studenter eftersöks.

Innan sommaren höll föreningen årsstämma där vi fick lyssna in på fjolårets Lean-byggarstudenter och även bekanta oss med fem nya ledamöter. Samtidigt säger vi tack och på återseende till avgående Lean-vänner.

I morgon den 26 september kommer vår styrelseledamot Anders Eklund från Myloc leda del 2 i den populära föreläsningsserien om taktplanering. Stort fokus på praktiska exempel och konkreta erfarenheter från projekt som tagit steget mot ökad flödeseffektivitet. I del 1 fick Björn Ungersness från Hups (före detta Lean Communication) hela webbinariet att slå på sina kameror och ställa frågor i sådan utsträckning att vi var tvungna att bryta.

Om du råkade missa detta seminarium så kan du se videoinspelningen här. En enklare och mer pedagogisk förklaring av hur det är möjligt att arbeta smartare och mer resultatorienterat i produktionsplaneringen får du leta länge efter.

Men allt är inte en dans på rosor. Samhällsbyggandet brottas med stora utmaningar där goda råd är dyra. Lean Forum Bygg vill inspirera och hjälpa, men också utmana i frågor kring effektivitet, kvalitet och produktivitet. Det är jobbigt i många delar av branschen för tillfället, samtidigt kommer det inte bli bättre om vi går i föreställningen att det snart blir som det var förut. Branschen behöver utveckling och Lean är en filosofi som kan hjälpa till med det. Varför? Jo, för att fokus ligger på den egna förmågan att leverera en kvalitativ, effektiv och hållbar slutprodukt som marknaden efterfrågar.

Vi i föreningen är oavsett utmaning motiverade att inspirera på alla sätt vi kan. Bland annat hoppas jag att vi ses fysiskt på vår årskonferens den 4 oktober i Stockholm. Ta chansen att möta ledande experter inom Lean i samhällsbyggandet och dela dina erfarenheter och insikter.

Är du nyfiken på hur du kan engagera dig eller din organisation? Tveka inte att ta kontakt, det kan gälla allt från partnerskap till att arrangera seminarier eller studiebesök.

Nu kör vi mot en höst i effektivitetens tecken!

Jesper Lundgren
Ordförande Lean Forum Bygg

Årskonferens 2023

Konferens i Solna · 4 oktober

Välkommen att inspirera och engagera till fortsatt utveckling tillsammans med några av samhällsbyggandets främsta Lean-företag. Vid vår årskonferens presenterar finalisterna i Årets Lean-byggare hur de arbetar och det ges även utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte.

Den 4 oktober är det alltså dags – den här gången hos NCC, förra årets vinnare av Årets Lean-byggare.

Mer information och anmälan →

Taktplanering del 2

Webbinarium · 26 september 08:00

Taktplanering är ett arbetssätt som har fått fäste i bland annat Tyskland, USA och Norge, men det har hittills inte applicerats i lika stor utsträckning i Sverige.

I detta andra webbinarium fångar vi upp konkreta erfarenheter från projekt som varit tidigt ute och trampat upp vägen för oss andra i branschen. Finns det lärdomar som kan hjälpa oss att ta detta vidare?

Mer information och anmälan →

Nominer årets bästa examensarbete

Lean Forum Bygg premierar unga talangers insatser för att främja det svenska byggandet. Därför har vi instiftat priset Årets Lean-byggarstudent som belönar årets bästa examensarbete inom tillämpningen av Lean i samhällsbyggandet. Tävlande examensarbeten bedöms utifrån akademisk höjd samt bidrag till kunskapsutvecklingen inom Lean Construction.

Det finns två kategorier, en för kandidat (15 hp) och en för master (30 hp). De två vinnande bidragen belönas utöver äran med en prissumma om 5 000 kronor vardera i form av ett stipendium. Arbetena ska vara publicerade under läsåret 2022/2023.

Årets Lean-byggarstudent är instiftat till minne av Chalmersprofessorn Per-Erik Josephsson, som med sitt stora engagemang inom resurseffektiva byggprocesser var med och startade föreningen Lean Forum Bygg.

Nominera till 2023 års tävling senast den 30 september →