• När du anmäler dig till denna aktivitet så kommer ditt namn och din organisation visas i en offentlig deltagarlista, se ovan "Vilka kommer?". Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för nya kontakter mellan deltagare, arrangörer och talare. Deltagarnas namn visas fram till 30 dagar efter genomförandedatum. Genom att markera rutan nedan kan du välja att anmäla dig utan att visa ditt namn i den offentliga deltagarlistan.
 • Integritetspolicy – information om hur Lean Forum Bygg behandlar personuppgifter
   
 • Namn Organisation
 • Jan-Olof Edgar AB Svensk Byggtjänst
 • Hans-Christian Callisen Ahlsell Sverige AB
 • Dick Söderholm Aspidistra AB
 • Helen Ahlström Bonava Supply AB
 • Hans Henriksson Bonava Sverige AB
 • En deltagare från Chalmers tekniska högskola
 • Cecilia Löfqvist Haninge Bostäder AB
 • Kajsa Simu Hlin AB
 • Stefan Hollertz Hollertz & Stenvall AB
 • David Baumann JM AB
 • John Eklund JM AB
 • Stefan Lindbäck Lindbäcks Group AB
 • Stefan Olander Lunds Universitet
 • Per Öberg NCC
 • Christina Claeson-Jonsson NCC AB
 • Dag Kroslid NorDan AB
 • Claes Dalman Peab Sverige AB
 • Jesper Lundgren Prolog
 • Jakob Dybjer Prolog
 • Jimmy Dahlström Ramirent
 • Ronnie Persson Skanska Sverige AB
 • Björn Stenvall Stenvall & Partner AB
 • Thomas Gardell Veidekke
 • Karl Stenqvist Veitech AB
 • Totalt 24 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Årsmöte 2021

Välkommen till Lean Forum Byggs årsmöte som genomförs på distans via Teams. Förutom det formella årsmötet, som förväntas pågå i cirka 30 minuter, bjuds det på inspirationsföreläsning med Mikael Anjou samt presentationer av de vinnande examensarbetena från Årets Lean-byggarstudenter.

Är Lean svaret på byggsektorns utmaning?

Byggsektorn är i behov av förändring. Boverket beräknar kostnaderna för kvalitetsbrister till 100 miljarder kronor. Samtidigt måste byggkostnaderna minskas så att de matchar betalningsförmågan hos de som söker bostad. Är Lean en del av svaret på byggsektorns utmaning?

Inbjuden föreläsare är Mikael Anjou, vd för Sizes Construction och tidigare vice koncernchef på Einar Mattsson. Han är också författare till boken ”Den ineffektiva byggbranschen – en förändringsagenda”.

Årets Lean-byggarstudenter – Jakob Dybjer samt Olof Berggren och Linus Kjellberg – kommer att kortfattat presentera sina arbeten. Jakob från Lunds tekniska högskola presenterar ”Byggherrens nytta av god bygglogistik” medan Olof och Linus från Uppsala universitet presenterar ”Icke värdeskapande aktiviteter inom byggproduktionen”.

Dagordning årsmöte

§ 2 – Val av mötesordförande
§ 3 – Val av mötessekreterare
§ 4 – Val av person att justera protokollet
§ 5 – Godkännande av dagordning
§ 6 – Fastställande av röstlängd
§ 7 – Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 – Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 – Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10 – Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 11 – Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 – Val av ny styrelse för kommande verksamhetsår
§ 13 – Val av ordförande och kassör
§ 14 – Val av övriga ledamöter
§ 15 – Val av revisor
§ 16 – Val av valberedning
§ 17 – Mötet avslutas

Möteshandlingar

Uppdateras löpande på denna plats.

Praktisk information