• Namn Organisation
 • En deltagare från AB Svensk Byggtjänst
 • En deltagare från AFRY
 • En deltagare från AHSELL
 • En deltagare från Anheim Utveckling AB
 • En deltagare från Arcona AB
 • En deltagare från Aspidistra AB
 • En deltagare från BoKlok
 • En deltagare från BoKlok
 • En deltagare från Bonava
 • En deltagare från Bonava Supply AB
 • En deltagare från Bonava Sverige AB
 • En deltagare från Chalmers tekniska högskola
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Haninge Bostäder AB
 • En deltagare från Hlin AB
 • En deltagare från Hollertz & Co AB
 • En deltagare från Installatörsföretagen
 • En deltagare från iTid AB
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från JMC Byggservice
 • En deltagare från Lambertsson
 • En deltagare från Lambertsson & Servistik
 • En deltagare från Lindbäcks Group AB
 • En deltagare från Lunds Universitet
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC AB
 • En deltagare från NorDan AB
 • En deltagare från Peab AB
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från PMC AB
 • En deltagare från Prolog
 • En deltagare från Prolog
 • En deltagare från R-Media
 • En deltagare från Ramirent
 • En deltagare från Ramirent AB
 • En deltagare från Ramirent AB
 • En deltagare från Signum Fastigheter
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stenvall & Partner AB
 • En deltagare från Veidekke
 • En deltagare från Veitech AB
 • En deltagare från Vilja Ledarskap
 • En deltagare från Ytterbygg AB
 • Totalt 45 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Årsmöte 2021

Välkommen till Lean Forum Byggs årsmöte som genomförs på distans via Teams. Förutom det formella årsmötet, som förväntas pågå i cirka 30 minuter, bjuds det på inspirationsföreläsning med Mikael Anjou samt presentationer av de vinnande examensarbetena från Årets Lean-byggarstudenter.

Anslut via denna länk (Teams) →

Är Lean svaret på byggsektorns utmaning?

Byggsektorn är i behov av förändring. Boverket beräknar kostnaderna för kvalitetsbrister till 100 miljarder kronor. Samtidigt måste byggkostnaderna minskas så att de matchar betalningsförmågan hos de som söker bostad. Är Lean en del av svaret på byggsektorns utmaning?

Inbjuden föreläsare är Mikael Anjou, vd för Sizes Construction och tidigare vice koncernchef på Einar Mattsson. Han är också författare till boken ”Den ineffektiva byggbranschen – en förändringsagenda”.

Årets Lean-byggarstudenter – Jakob Dybjer samt Olof Berggren och Linus Kjellberg – kommer att kortfattat presentera sina arbeten. Jakob från Lunds tekniska högskola presenterar ”Byggherrens nytta av god bygglogistik” medan Olof och Linus från Uppsala universitet presenterar ”Icke värdeskapande aktiviteter inom byggproduktionen”.

Dagordning årsmöte

§ 2 – Val av mötesordförande
§ 3 – Val av mötessekreterare
§ 4 – Val av person att justera protokollet
§ 5 – Godkännande av dagordning
§ 6 – Fastställande av röstlängd
§ 7 – Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 – Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 – Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10 – Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 11 – Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 – Val av ny styrelse för kommande verksamhetsår
§ 13 – Val av ordförande och kassör
§ 14 – Val av övriga ledamöter
§ 15 – Val av revisor
§ 16 – Val av valberedning
§ 17 – Mötet avslutas

Möteshandlingar

Uppdateras löpande på denna plats.

Praktisk information