• Namn Organisation
 • En deltagare från Arcona
 • En deltagare från Arcona AB
 • En deltagare från Bonava
 • En deltagare från Bonava AB
 • En deltagare från BuildSafe
 • En deltagare från BuildSafe
 • En deltagare från BuildSafe
 • En deltagare från BuildSafe Sweden AB
 • En deltagare från Cloudberry Urban Souls
 • En deltagare från Cramo
 • En deltagare från Cramo AB
 • En deltagare från Cramo AB
 • En deltagare från Cramo AB
 • En deltagare från Installatörsföretagen
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från Jobsafe
 • En deltagare från JSV Logistiksamordning AB
 • En deltagare från Kth
 • En deltagare från Lean Forum Bygg
 • En deltagare från Medverket AB Management och Stadsbyggnad
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från Oscar Properties
 • En deltagare från Oscarproperties
 • En deltagare från Peab Norden
 • En deltagare från Prolog
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från skanska
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Sparre Vreede partners AB
 • En deltagare från SSM
 • En deltagare från Veidekke
 • En deltagare från Veidekke
 • Totalt 32 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Lean, arbetsmiljö och säkerhet – hur ser kopplingarna ut?

Det är stor efterfrågan på fler och mer hållbara bostäder och bättre infrastruktur. Företagen inom byggsektorn arbetar därför för att öka resurs- och flödeseffektiviteten i sina processer. Ett viktigt redskap i detta arbete är Lean. I syfte att öka kunskapen om möjligheterna och utmaningarna med Lean arrangerar Lean Forum Bygg ett seminarium om kopplingarna mellan Lean, arbetsmiljö och säkerhet.

Medverkande:

 • Jörgen Eklund, professor på Skolan för teknik och hälsa, KTH
 • Johanna Strömgren, föreståndare för KTH Leancentrum
 • Inleder seminariet gör Claes Dalman, FoU Ao Bygg, Peab
 • Moderator är Tina Karrbom Gustavsson, docent på Fastigheter och byggande, KTH

Jörgen Eklund forskar om kopplingen mellan Lean och arbetsmiljö och har bland annat medverkat till att ta fram en kunskapsöversikt för Arbetsmiljöverket om Lean och belastningsergonomi. Han visar där att det finns både risker och möjligheter med att införa Lean.

Johanna Strömgren är föreståndare för Leancentrum som är en länk mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor. Leancentrum är ett kompetenscentrum som driver utbildning, seminarier och coachning för att genom Lean utveckla medarbetare och processer.

Praktisk information

 • Datum: Torsdag den 9 mars 2017
 • Tid: Klockan 15:00 till 17:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: KTH Biblioteket, Osquars backe 31, Stockholm, sal Lallerstedt · Karta
 • Upplysningar: Vi har plats för 30 deltagare. För mer information, kontakta Tina Karrbom Gustavsson, tina.karrbom@abe.kth.se