• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Lean construction – vinnande exempel

I samarbete med CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) vid Chalmers arrangerar Lean Forum Bygg ett frukostmöte i Göteborg den 1 februari. Helena Lidelöw, konstruktionschef på Lindbäcks bygg och ordförande i Lean Forum Bygg, medverkar som talare.

– Jag kommer att ge exempel på hur Lean-filosofi och innovativa produktionsmetoder ger god ekonomi, minskad materialförbrukning och högre säkerhet för personalen, säger Helena Lidelöw.

Vid frukostmötet genomförs också prisutdelning i Lean Forum Byggs utmärkelse ”Årets Lean-byggarstudent”. 2018 års vinnare Jonathan Henriksson och Marcus Henriksson från Jönköpings universitet presenterar sitt examensarbete om implementering av 5S på en byggarbetsplats.

Utmärkelsen Årets Lean-byggarstudent är instiftad till minne av Chalmersprofessorn Per-Erik Josephson, som med sitt stora engagemang inom resurseffektiva byggprocesser var med och startade Lean Forum Bygg.

Praktisk information

  • Datum: Fredag den 1 februari 2019
  • Tid: Klockan 07:30 till 09:00 · Lägg till i kalender
  • Plats: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, Göteborg · Karta