• Namn Organisation
 • En deltagare från Bravida Sverige AB
 • En deltagare från Brunkeberg Systems
 • En deltagare från Chalmers Professional Education
 • En deltagare från Chalmers/NCC
 • En deltagare från Cramo AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Hollertz & Co AB
 • En deltagare från Lean Forum Bygg
 • En deltagare från Lindbäcks Bygg
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC Duilding
 • En deltagare från Peab
 • En deltagare från Peab
 • En deltagare från promoreAB
 • En deltagare från Tekniska högskolan, Jönköping
 • Totalt 17 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Lean Forum Bygg på Nordic Architecture Fair i Göteborg

Den 7 november genomför Lean Forum Bygg ett seminariepass på mässan Nordic Architecture Fair i Göteborg. Hans Reich, Chalmers Professional Education, och Per Öberg, NCC, föreläser och för första gången delar vi ut priset Årets Lean-byggarstudent.

Lean Forum Bygg bjuder besökare som är föranmälda via formuläret ovan på en mingellunch i anslutning till seminariet. Moderator är Helena Lidelöw, konstruktionschef på Lindbäcks Bygg och styrelseledamot i Lean Forum Bygg.

Medverkande vid Lean Forum Byggs seminariepass på Nordic Architecture Fair – Hans Reich, Per Öberg och Helena Lidelöw.

Från hantverk till Lean och digitalisering

Hans Reich, affärsutvecklare på Chalmers Professional Education

Lean handlar om korta ledtider och bra flöden men framförallt om ständigt lärande. Hur ser kunskapsåterföringen ut i våra byggprojekt – från kunder och mellan projekt? Vi upplever nu den fjärde industriella revolutionen men samhällsbyggnadssektorn riskerar att halka efter. Business as usual kan leda till att det blir företag som Google och Tesla som bygger framtidens städer och infrastruktur.

Vi kan inte bara spela match – vi måste träna också

Per Öberg, Head of digitalization and VDC på NCC, styrelseledamot i Lean Forum Bygg

Samarbetet mellan arkitekter och entreprenörer startar i regel när kontraktet är skrivet och sedan säger vi "hej då, ha det bra" när projektet är slut. Istället behöver vi förbereda oss tillsammans genom att utvärdera, träna och bygga ömsesidigt förtroende. Med strategiska samarbetsavtal vill vi på NCC uppnå högre kvalitet, stabilare leveranser och mer mänskliga arbetsförhållanden för samtliga aktörer i våra samhällsbyggnadsprojekt.

Prisutdelning: Årets Lean-byggarstudent

Lean Forum Bygg premierar unga talangers insatser för det svenska byggandet genom belöna årets bästa examensarbete inom tillämpningen av Lean i samhällsbyggandet. Priset "Årets Lean-byggarstudent" är instiftat till minne av Chalmersprofessorn Per-Erik Josephsson, som med sitt stora engagemang inom resurseffektiva byggprocesser var med och startade föreningen Lean Forum Bygg. Prisutdelning under ledning av Helena Lidelöw.

Praktisk information