• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Nominera årets Lean-byggarstudent

Lean Forum Bygg premierar unga talangers insatser för att främja det svenska byggandet. Därför har vi instiftat priset Årets Lean-byggarstudent som belönar det bästa examensarbetet inom tillämpning av Lean i samhällsbyggandet.

Tävlande examensarbeten bedöms utifrån akademisk höjd samt deras bidrag till kunskapsutvecklingen inom Lean construction. De ska omfatta 15-30 högskolepoäng och vara publicerade under läsåret 2017/2018.

Det vinnande examensarbetet belönas utöver äran med en prissumma om 30 000 kronor i form av ett stipendium. Tid och plats för prisutdelning meddelas längre fram.

Fotot: KTH-studenterna Åsa Östman och Aron Björkholm vann 2017 års upplaga av studenttävlingen med sitt arbete om tredjepartslogistik i byggsektorn.

Årets Lean-byggarstudent är instiftat till minne av Chalmersprofessorn Per-Erik Josephsson, som med sitt stora intresse och engagemang inom resurseffektiva byggprocesser var med och startade föreningen Lean Forum Bygg.

Vi hoppas att du känner till ett eller flera väl utförda examensarbeten och att du har möjlighet att nominera dessa till tävlingen. Du kan själv registrera bidrag via formuläret på Lean Forum Byggs hemsida, eller uppmana författarna att registrera sina arbeten.

Sista dag för bidrag till årets tävling är den 12 oktober.

Välkommen att nominera på Lean Forum Byggs webbplats!