• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Ledare: Struktur och kultur

Lean och Lean Construction har som vi alla vet egentligen två sidor. Det handlar dels om struktur, dels om kultur. Vi är ganska duktiga på att öva och träna runt strukturen; arbetssätt, daglig styrning, förbättringsprojekt, Kaizen Events med mer – allt är metoder och strukturer som vi lär människor att använda och växa med i arbetet de befinner sig i.

Läs Helena Lidelöws ledare

Martin Rudberg om Uppkopplad byggplats

Martin Rudberg vid Linköpings universitet är projektledare för Uppkopplad byggplats, ett mycket omtalat projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. För att få en uppdatering kring hur projektet framskrider ringer vi tidigt en fredagsmorgon upp Martin, som å sin sida svarar sent på eftermiddagen. Detta eftersom professor Rudberg befinner sig i Australien och anledningen till det stavas Twitter.

Läs artikeln om Uppkopplad byggplats

Lean-seminarium med prisutdelning i Göteborg

I samarbete med CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) vid Chalmers arrangerar Lean Forum Bygg ett frukostmöte i Göteborg den 1 februari. Lean Forum Byggs Helena Lidelöw medverkar som talare och berättar mer om Lindbäcks nya produktionsanläggning i Piteå (bilden).

Vid frukostmötet genomförs också prisutdelning i ”Årets Lean-byggarstudent”. 2018 års vinnare Jonathan Henriksson och Marcus Henriksson från Jönköpings universitet presenterar sitt examensarbete om implementering av 5S på en byggarbetsplats.

Mer information och anmälan

Lean Forum Byggs loggbok

Som några av er kanske redan läst så planerar Lean Forum Bygg att ge ut en ”loggbok”, med följande avstamp: ”Lean Forum Byggs Loggbok 2017-18 – ett urval av tankar och reflektioner mellan årsmöte till årsmöte från Lean Forum Byggs styrelse.”

Läs mer om den kommande boken