• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Med Lean Construction som bas

Vi har en utmaning med vårt bostadsbyggande i Sverige. Ifjol byggdes det 51 500 bostäder, medan det för att fylla behovet behövs 80 000 bostäder per år. Denna ”backlogg” har vi nu byggt på under flera år vilket innebär ett stadigt ökande underskott.

Allt detta skapar en situation där vi behöver bygga snabbt, billigt och tillgängligt för alla typer av människor, vi måste skapa boende för många. Det kopplar tydligt till Lean där alla aspekter täcks in av Lean Construction – helt enkelt en rimlig och applicerbar metod för att långsiktigt lösa problemet.

Läs Helena Lidelöws ledare

En positiv kraft i det svenska samhällsbyggandet

Flexator i Anneberg är Årets Lean-byggare 2018, en utmärkelse de tilldelats mycket tack vare sitt arbete med Produktionslyftet. På kort tid har de sett hur verksamheten med alla medarbetare utvecklats och idag är de ett företag som verkligen känner av förändringens vindar!

Läs artikeln om Flexator

Från partnering till digital visualisering

I mitten av april genomförde Lean Forum Bygg ett frukostseminarium vid drottning Silvias Barnsjukhuset i Göteborg tillsammans med NCC och Framtidens Byggutveckling.

Läs referat från frukostseminariet

Innovativ projektredovisning

I början av februari genomförde Brains & Bricks i samarbete med Lean Forum Bygg ett seminarium, eller snarare en slutkonferens, kring projektet RePlan – resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk.

Läs er om seminariet

Kommande aktiviteter

Vi vill avslutningsvis puffa för två kommande aktiviteter. Närmast har vi Lean Forum Byggs årsmöte som genomförs hos NCC i Solna den 23 maj. Medverkar gör bland andra Kajsa Simu, Lean Manager på NCC, och Flexators vd Ola Adolfsson – här kan du läsa mer och anmäla dig! Den 26 juni inbjuder Lindbäcks Bygg till studiebesök i sin nya husfabrik. Missa inte detta tillfälle till en guidad tur i ”superfabriken” – här kan du läsa mer och anmäla dig!