• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Hierarkisk organisation – byråkratisk och ineffektiv

I många organisationer lever den gamla etablerade, nedärvda uppfattningen om hur en arbetsplats bäst organiseras och som härstammar från långt tillbaka i historien och dess indelning av människor i beslutsfattare och utförare. De som tänker och de som utför, de som bestämmer och de som ska lyda. En hierarkisk organisationsmodell, taylorism. Hierarkiska system är byråkratiska och ineffektiva.

Läs Claes Dalmans ledare →

Kraften finns i organisationen

Fönstertillverkaren NorDans Kvillsforsfabrik utsågs tidigare i år till Årets Lean-byggare. En varm vårdag i mitten av april besökte vi dem för den traditionsenliga uppföljningsartikeln, då fabrikschefen Cecilia Hedblad Sjölin lika inspirerat som kunnigt berättade om och visade deras verksamhet.

Läs artikeln om NorDans Lean-arbete →

Nominera Årets Lean-byggare

Välkommen att nominera din kandidat till den tionde upplagan av Lean Forum Byggs utmärkelse ”Årets Lean-byggare”. Tävlande bidrag kan omfatta hela eller delar av företaget eller organisationen. Det kan också utgöra en del av Lean-arbetet, exempelvis användandet av pulstavlor, daglig styrning, förbättringsarbete.

Foto från Lean Forum Byggs årsmöte den 14 maj 2019, då Cecilia Hedblad Sjölin, fabrikschef i Kvillsfors, och Jörgen Olsson, kvalitets- och miljöansvarig på Nordan-koncernen, presenterade företagets Lean-arbete.

Läs mer och nominera senast den 15 november →

Mognadsmodell gav seger i Årets Lean-byggarstudent

Årets Lean-byggarstudent 2019 är Michaela Eriksson från Luleå tekniska universitet. Hon belönades för sin mognadsmodell som kan användas för att bedöma i vilken grad byggföretag har lyckats implementera Lean. Prisutdelningen genomfördes den 16 oktober.

Läs mer och se film med vinnaren →

Missa inte våra böcker

Under året har vi släppt en "loggbok" som samlar ett urval av tankar och reflektioner från Lean Forum Byggs styrelselogg. Boken omfattar inlägg från både tidigare och nuvarande styrelsemedlemmar – personliga betraktelser kring ämnen som lärande och standardisering, digitalisering, planering, projekt och logistik, forskning och samverkan samt ledarskap och respekt. Sedan tidigare erbjuder vi även böckerna "Effektivt byggande – Utmana dina processer" (2017) samt "Detta är Lean" (2015).

Beställ böckerna på Lean Forum Byggs webbplats →

Brains & Bricks årskonferens

Centrumbildningen Brains & Bricks bjuder in till årskonferens i Norrköping den 14 november. Årets tema är digitalisering av byggandet – utmaningar och möjligheter för effektiv logistik – och programmet innehåller bland annat inspirationsföreläsningar och information om pågående projekt.

Mer information och anmälan →

Per Öberg om Lean Construction

Tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige – TIB – har intervjuat Lean Forum Byggs styrelseledamot Per Öberg om framväxten av Lean Construction. Han beskriver bland annat ständiga förbättringar, visuell styrning samt hur Lean ökar medarbetarnas delaktighet och ansvar.

Läs artikeln på TIB:s webbsida →