Årets Lean-Byggare är NCC Building Sverige

Publicerat den 14 oktober 2022

Det blev NCC Building Sveriges som i hård konkurrens med Lyckos och Tornberget tog hem segern i tävlingen årets Lean-byggare. Priset delades ut under ett förmiddagsseminarium som arrangerades som en del av Lean Forums årskonferens i Göteborg den 13 oktober.

Finalisterna presenterade sina verksamheter.

Under ledning av moderator Fredrik Friblick, vd Prolog och en av Lean Forum Byggs grundare, berättade finalisterna Lyckos, Tornberget och NCC Building Sverige om hur de använder Lean för att utveckla och förbättra sina verksamheter. Efter respektive presentation diskuterade deltagarna utmaningar och möjligheter i mindre grupper och sammanställde sina rekommendationer till de tre verksamheterna. Engagemanget var på topp och finalisterna fick med sig många inspel för det fortsatta arbetet.

Glada vinnare och prisutdelare – Hans Reich, ordförande i juryn, Janni Tjell, NCC, Jörgen Mann, NCC, Erik Hilmius, NCC, Fredrik Friblick, Prolog, Kajsa Simu, Lean Forum Bygg, och Mattias Sandqvist, NCC.

Tre organisationer var som sagt nominerade men det skulle också utses en vinnare. En extern jury under ledning av Hans Reich tilldelade avslutningsvis NCC Building Sverige utmärkelsen Årets Lean-byggare med följande motivering:

Genom att kombinera ett starkt underifrånperspektiv med utbildning har årets vinnare byggt en samarbetskultur som reducerar onödigt arbete och ger förutsättningar för människor att utvecklas. En samarbetskultur som ökar kvaliteten, kortar ledtider och minskar kostnader. En kultur som har skapat en grund för fortsatt utveckling, och som många kan lära av.