Årets Lean-byggare – bakgrund och syfte

Publicerat den 1 december 2020

Under 2020 var det ingen som utsågs till Årets Lean-byggare av känd anledning. Nu har vi siktet inställt på 2021 och den tionde gången som priset ska delas ut. Vi inleder arbetet med en artikelserie kring de tidigare vinnarna samt en introduktion till hur priset – och föreningen – kom till. Vi har talat med en av föreningens grundare, Hans Reich, samt tidigare ordförande och nuvarande styrelsemedlemmen Kajsa Simu.

Hans Reich, svensk Lean-pionjär och en av grundarna till Lean Forum Bygg.

För 20 år sedan besökte Hans Reich, tidigare VD för Bilkomponent Sverige och med chefsjobb inom både Volvo och Saab, Industry Forum i England. Industry Forum hade startats av engelsk bilindustri för att ta tillbaka landet som industrination efter kollapsen i slutet av 80-talet, där de tog hjälp av ledande japansk bilindustri för träna företagen i att arbeta enligt Lean. Hans och hans kollegor kunde se hur fantastiskt bra engelsmännen jobbade, framförallt inom bilindustrin men också inom ytterligare 14 olika branscher – alla med goda resultat.

– Jag blev oerhört inspirerad av detta och bestämde mig för att skapa någon form av Industry Forum i Sverige, berättar Hans. 2002 blev jag programdirektör för KK-stiftelsens 60-miljonerssatsning proDesign, föregångare till dagens Produktionslyftet. Programmet var baserat på Chalmers med syfte att utveckla svenska små och medelstora företag och med dessa pengar i ryggen kunde jag börja missionera för Lean i Sverige.

En av Hans första ”lärjungar” utanför bilindustrin blev Per-Erik Josephson, professor i byggnadsekonomi på Chalmers. Detta ledde via Boverket till Sonny Modig, senare regeringens byggsamordnare, också han en viktig lärjunge. Allt fler människor – Fredrik Friblick, Jan Byfors, Peter Tolf med fler – hakade på och de bestämde sig för att starta Lean Forum Bygg. De åkte till Japan för att se hur de arbetade med Lean inom byggindustrin och fick även finansiering för att ta fram en Lean-utbildning för samhällsbyggnadssektorn. Det tog inte lång tid att konstatera att byggsektorn hade en enorm potential om de tittade på den med Lean-glasögon. Ett antal företag började ta tag i detta på allvar och det var för att lyfta dessa som Lean Forum Byggs Lean-pris skapades.

Nordan i Kvillsfors vann 2019 års upplaga av utmärkelsen Årets Lean-byggare. Cecilia Hedblad Sjölin, fabrikschef i Kvillsfors, samt Jörgen Olsson, kvalitets- och miljöansvarig, berättade om hur företagets utveckling vid Lean Forum Byggs årsmöte den 14 maj 2019.

Syftet med tävlingen sammanfaller väl med syftet med föreningen och vikten av att lyfta goda exempel. Det blir lite av en reflektion kring varför föreningen behövs, nyttan av Lean i byggsektorn och hur aktuell filosofin fortfarande är med tanke på att föreningen funnits sedan slutet av 2004; inledningsvis som ett nätverk efter internationella förebilder och från 2009 som en formell förening.

Som ordförande i Lean Forum Bygg var Kajsa Simu med och utvecklade Lean-priset.

Ursprungligen var utmärkelsen Årets Lean-byggare ett pris som skulle spegla Svenska Leanpriset men med fokus på byggbranschen. Tanken var att lyfta förebilder och visa att det går att ”tänka Lean” även i samhällsbyggarsektorn och vad det därmed innebär. Det var ett vägval för att kunna sprida kunskap om Lean, vilket är Lean Forum Byggs övergripande syfte. En drivande kraft bakom priset under sin tid som förenings ordförande var Kajsa Simu, Group Strategy Developer på NCC och forskare på Luleå tekniska universitet.

– Inledningsvis var det mycket fokus på duktiga och tydliga byggföretag som Lindbäcks och JM, men snart hade vi ett resonemang inom styrelsen om att engagera fler aktörer som påverkar byggsektorn och hur byggindustrin levererar, berättar Kajsa. Det var inte så att vi tidigare stängt ute någon, men nu försökte vi aktivt att få andra aktörer inom exempelvis leverantörs- eller beställarled att också söka till priset.

Kajsa justerade även namnet på priset från ”Leanpriset i byggsektorn” till Årets Lean-byggare; det skulle omfatta både att bygga kultur, bygga sin verksamhet och givetvis också det fysiska byggandet. Kanske ännu viktigare var dock att lyfta de människor som många gånger fått arbeta i iskall motvind, ge dem råg i ryggen och visa upp dem som goda exempel.

– I slutänden är det inte företag som förändras, det är människorna och deras attityder, säger Hans. Priset ger dessa människor kraft och stolthet, en viktig del av syftet med priset. Vi lyfter dem inte baserat på nyckeltal och ekonomiskt utfall, utan på ledarskapet som är grunden för förändringar kring hur de får med sig medarbetare, hur de fokuserar på säkerhet och kvalitet. Lean handlar inte om teknik utan om hur människorna jobbar tillsammans på bästa sätt och därigenom uppnår fantastiska resultat. Allt detta är en följd av fokuserat ledarskap och samsyn i organisationen.

Ser vi tillbaka på de priser Lean Forum Bygg delat ut omfattar det allt från kommuner och underleverantörer till rena byggföretag eller avdelningar inom dessa. Den dimension som varit lite svår att kommunicera ut i jämförelse med andra priser är att Lean Forum Bygg tittar på hur hela enheten arbetar, inte hur en enskild leverantör eller aktör agerar i ett projekt eller vid en enskild händelse.

– Det gör i mina ögon att den som får priset som Årets Lean-byggare får ett bra betyg över hur helheten fungerar, säger Kajsa. Det är en viktig skiljelinje i relation till andra priser inom branschen som normalt premierar specifika projekt. Lean Forum Bygg tittar på ett större perspektiv. Inom byggbranschen är vi mycket projektfokuserade, men vårt pris adresserar ett företags eller organisations förmåga att kontinuerligt leverera bra projekt.

Det här är också en av anledningarna att Lean-priset kanske inte fått samma genomslag i byggsektorn som inom annan industri, där det är naturligt att se mer långsiktigt på hela organisationen. Byggsektorn har som sagt alltid varit, och är, väldigt projektfokuserad. Det är som om Scania skulle få ett pris för bästa lastbil eller att vinna någon form av best-in-show, men det säger ingenting om hur organisationen bakom kontinuerligt kan leverera.

– I det perspektivet skulle jag önska att priset skulle få ett högre genomslag för att verkligen kreditera vinnarna, avslutar Kajsa. De tänker bortom det enskilda projektet, vilket visar på en förmåga till långsiktigt tänkande, ständiga förbättringar och kundfokus. Det borde väcka ett ännu större intresse!