Vinnare 2010: Lindbäcks Bygg

Året var 2010 och utmärkelsen kallades då för ”byggsektorns eget Lean-pris” för att skilja det från Lean Forums ”Svenska Leanpriset”. I slutet av september 2016 fick vi en pratstund med VD och ägare Stefan Lindbäck om hans reflektioner kring priset.

Stefan Lindbäck, ägare och VD på Lindbäcks Bygg.
Stefan Lindbäck, ägare och VD på Lindbäcks Bygg.

Det är sex år sedan som Lean Forum Bygg började med sitt Lean-pris, ett arrangemang som vuxit i betydelse och omfång för varje år som gått. Idag är det välkänt och anmälningarna droppar in via vår hemsida, men hur kom det sig att Lindbäcks Bygg sökte till priset? Hur fick ni vetskap om möjligheten?

– Vi fick reda på det som medlemmar i Lean Forum Bygg, men jag minns inte om vi sökte själva eller blev nominerade, berättar Stefan Lindbäck. Vi tyckte att det var intressant att ”provtrycka” vårt Lean-arbete för att se hur vi stod oss i konkurrensen gentemot andra.

Juryns motivering 2010 löd så här: ”Att införa Lean i ett företag är en mental omställning och måste få ta tid. Det bygger på ledningens aktiva stöd och beslutsamhet och med full delaktighet från alla medarbetare. Det vinnande förslaget har med stor beslutsamhet och tydligt kundfokus involverat alla att utveckla säkrare och mer förutsägbara processer. Resultatet av detta engagemang är en verksamhet präglad av Lean-tänkande.” Internt togs utmärkelsen togs emot med glada reaktioner, medarbetarna var stolta och stämningen givetvis positiv. För företagets del gav det också råg i ryggen för att fortsätta arbetet.

– Vi var ganska tidigt ute och visste väl egentligen inte riktigt vad vi höll på med, säger Stefan. Däremot var vi tillräckligt igång för att gå vidare, men visst var priset en drivkraft. På den tiden såg vi inte alla fördelar med Lean, så priset manifesterade att vi skulle fortsätta och uppmärksamheten påverkade arbetet positivt.

Industriell produktion i Lindbäcks fabrik.
Industriell produktion i Lindbäcks fabrik.

Även från konkurrenterna fick de gratulationer, liksom positiva omdömen från kunderna vilket var en uppskattad uppmärksamhet. Om det blev fler affärer tack vare utmärkelsen vill Stefan inte spekulera i, även om utvecklingen ser bra ut vid en titt i backspegeln.

– Å andra sidan hade vi bara jobbat omkring ett år med Lean när vi fick utmärkelsen, så man kan tycka att det borde finnas andra som hade kommit mycket längre, konstaterar Stefan. På sitt sätt var det kanske ett lite ”skämmigt” betyg för byggbranschen … Vi borde ha kommit längre för att få ett pris, men samtidigt var det ett kvitto på att vi kommit igång på ett bra sätt.

Lokalpressen tog även upp utmärkelsen och de fick publicitet både regionalt och nationellt genom branschtidningar. Stefan kan inte minnas någon reaktion från kommunens sida, men däremot ökades företagets attraktionskraft bland de arbetssökande.

– Lean-satsningen var helt avgörande för vår överlevnad överhuvudtaget, säger Stefan. Skulle vi inte ha tagit det beslutet hade vi inte alls varit på den nivå vi är idag.

Som VD och ägare menar Stefan att han inte hade vågat satsa utan de stabila processerna att förhålla sig till – och att han därför också sover gott om nätterna. Företaget delar gärna med sig av sina erfarenheter och tar emot så många studiebesök de bara orkar.

– Nyligen hade vi till exempel Moelven på besök, men vi har flera besök i veckan från skolor, kunder, leverantörer och andra organisationer, berättar Stefan. Det är ett bra sätt att sprida goda exempel och har ingenting med konkurrensen att göra.

Enligt Stefan sätter det också press på dem själva att förklara hur de arbetar och ju oftare de gör det desto redigare blir berättandet – och ju redigare blir arbetet. De kan inte påstå något som inte stämmer så det ställer även krav på arbetet, de måste leverera och stå för vad de säger.

– En tydlig fördel med priset är möjligheten att bli granskad av en extern part, att få svart på vitt hur långt du kommit på vägen och vilka områden som kan behöva en extra push, framhåller Stefan. Vi ska också betona att priset inte fokuserar på de som är bäst på Lean, utan de som verkligen kommit igång med sin satsning. Gruppen från Lean Forum Bygg är ett utmärkt forum för att komma vidare och hålla farten.

Som tidigare vinnare måste vi naturligtvis också fråga om Stefan själv har någon kandidat han tycker borde få utmärkelsen. Svaret kommer snabbt och rappt:

– Älvsbyhus!

Kanske vi ska se det som en nominering … Hur har då Lindbäcks eget Lean-arbete utvecklats?

– Största skillnaden är att det inte finns någon återvändo, berättar Stefan. På den tiden var det inte alla som insåg att det inte bara var ett nytt projekt, fortfarande var det några som tänkte att de kunde ”hålla sig undan”. Idag är det inte ens ett alternativ.

De har ett eget namn – One Way – för hur de jobbar, ett samlingsnamn för verksamhetsutveckling och ett sätt se förbättringar, utmaningar och visioner. Allt inom verksamhetsutveckling samlas under begreppet One Way.

– Det har också blivit ett väldigt starkt hjälpmedel i förhållandet oss medarbetare emellan; alla vet hur vi fattar beslut, alla vet vad de grundar sig på.

Byggandet av Lindbäcks Byggs nya fabrik i Piteå går att följa på film i realtid på www.lindbacks.se.

Att Lindbäcks Byggs Lean-satsning har lönat sig är helt klart; kapacitetsplanen är tredubblad omsättning på tre år från det att företagets nya fabrik i Piteå är igång från december 2017. De ser det också som ett sätt att vara attraktiva för nya medarbetare, vilka är en förutsättning för att klara den fortsatta utvecklingen. Slutligen, vad var det bästa med att bli Årets Lean-byggare?

– Bekräftelsen från omgivningen att vi var på rätt väg, avslutar Stefan Lindbäck. Det samt möjligheten att använda utmärkelsen internt för att motivera det fortsatta arbetet.