Vinnare 2011: JM AB

I början av november 2016 fick vi tillfälle att prata med John Eklund, chef produktionsutveckling på JM AB, om hans minnen från och tankar om priset.

John Eklund, chef produktionsutveckling på JM

Satsningen på Lean hos JM AB, Årets Lean-byggare 2011, kom inte av någon kris – tvärtom så tjänade de mycket pengar. Det rörde sig om en långsiktig överlevnadsfråga.

– De företag som inte gör något nu kommer att få det mycket svårt att möta konkurrensen om 10-15 år, säger John Eklund, chef produktions­utveckling på JM. Dessutom är det roligare att gå till jobbet där du ständigt blir lite bättre och ligger långt fram i utvecklingen, det är den miljön vi vill skapa. Det ska vara roligare att komma till JM än till andra!

JM lämnade in sin ansökan till Årets Lean-byggare på direkt uppmaning av Lean-gurun Hans Reich och Per-Erik Josephson som de anlitat som föreläsare vid sin grundutbildning under 2010. Hans och Per-Erik följde med som föreläsare runt landet i lite olika grupperingar när JM genomförde en roadshow i regionerna kring Lean-satsningen.

– Det var då som Hans och Per-Erik tyckte att vi borde söka, minns John. Det var helt enkelt tack vare deras upplevelse av hur vi jobbade. Jag kommer också ihåg att det gick undan, vi fick väl en vecka på oss …

Anledningen att de ändå gick vidare handlade enligt John om att få en bekräftelse på att de jobbade rätt samt att få en kvittens på hur långt de hade kommit – och att riktningen var rätt.

Foto från ett JM-bygge på Liljeholmskajen i Stockholm.

– På den tiden var det lite som att hugga en ny väg i djungeln, branschen hade inte riktigt tagit tag i Lean, säger John. Vi visste inte vad andra gjorde eller hade gjort och ville gärna ha en bekräftelse av någon utomstående.

När de sedan utsågs till vinnare så reagerade de allra flesta på företaget med en uttalad stolthet. Att ett så pass stort företag lyckats få så många att dra åt samma håll och åstadkomma något så pass stort tillsammans var både imponerande och motiverande för det fortsatta arbetet med ständiga förbättringar – och ett kvitto på att de verkligen var på rätt väg.

Juryns motivering var följande: ”Vinnaren har systematiskt och under flera år arbetat med Lean i alla led i processen och vinner nu, steg för steg, förståelse och uppslutning från alla yrkesgrupper bland medarbetarna.”

– Vinsten innebar också att vi fick ta emot mängder av studiebesök från olika konstellationer, företag och föreningar, säger John. Lean Forum arrangerade studiebesök i samband med sin årliga konferens och vi har även haft Veidekke på besök innan de fick motsvarande utmärkelse.

Förutom konkurrenter och kollegor har det varit mycket logistik- och Lean-intresserade besökare samt ett stort antal artiklar i olika medier. JMs entreprenadavdelning fick också en del påstötningar från externa kunder kring arbetssättet.

– När jag Googlade på mig själv så insåg jag vilken mediaspridning vi fick just vid tiden för priset, konstaterar John. Det var ett genuint intresse från styrelsen och koncernledningen för vårt sätt att arbeta och vi kunde visa att Lean verkligen fungerar i vår verksamhet.

En annan effekt som de inte förväntat sig var att deras spontanansökningar ökade med 25 procent tiden efter priset, vilket var signifikativt – det som hände i oktober 2011 gjorde att intresset för JM som arbetsgivare ökade markant.

– Vi märker fortfarande att de som söker arbete hos oss uppskattar vårt sätt att jobba, säger John. De är intresserade av arbetssättet, något som också visas av tidigare anställda som väljer att komma tillbaka.

John berättar att de har flera exempel på medarbetare som kommer tillbaka av precis samma anledning som de en gång hoppade av: Det strukturerade arbetet. Har de vant sig vid det så upplever många det som oordning på andra arbetsplatser, de inser att det inte är så dumt även om orden ”struktur” och ”standard” klingar lite tråkigt.

– Det är få som säger sig gilla standard tills du börjar förklara vad det egentligen innebär och hur det underlättar arbetet, säger John. När de förstår det så inser de att utan standard skulle vi nog må ganska dåligt.

Sen ett år tillbaka driver JM en kampanj mot sina långsiktiga samarbetspartner där de bjuder in dem för att berätta hur JM jobbar och tänker – ”allt för att vi ska förstå varandra bättre”.

– Vi har träffat över 200 företag och jag tror att vi har stimulerat en hel del till att starta sitt eget Lean-arbete. I utbyte mot vårt presentationsmaterial måste deltagarna ge oss minst en positiv och en negativ feedback, annars får de inte presentationen. De har dock ofta svårt att hitta något negativt, säger John och ler.

Anledningen till dessa möten, menar John, är att JM inte kan kräva av omvärlden att de ska bli vassare leverantörer utan att JM förklarar varför de har andra krav. Tanken är också att det ska vara roligare och mer lönsamt att leverera i rätt tid och till rätt kvalitet.

– Vi vill vara tydliga, tuffa men också stödjande, säger John. ”Ring oss om ni behöver hjälp!” Vi är väldigt öppna med de misstag vi gjort för att hjälpa dem att inte göra samma misstag.

Till det eller de företag som funderar på att söka till Årets Lean-byggare är Johns råd att verkligen se till att du kan visa hur du jobbar med Lean. Besökare ska fysiskt kunna se arbetet och det ska vara ett genuint förankrat arbetssätt hos samtliga medarbetare.

– Det skulle vara pinsamt om du fick ett pris för det ni ska göra men inte börjat med och medarbetarna vet inte om det än … När juryn kommer är det avgörande att kunna visa konkreta exempel och att de även kan fråga dina medarbetare!

Beträffande JMs eget Lean-arbete har det fortsatt att utvecklats. Från att inledningsvis bestått av olika system som vart och ett fungerat självständigt har de nu fått de olika hjulen att kugga i varandra till en helhet. De inser vikten av sitt strukturkapital – från monteringsanvisningar till styrande dokument – vilket parkeras där alla kommer åt det.

– Framförallt har vi verkligen förstått att allt hänger ihop, det går inte att köra var för sig, säger John. Vi har även insett ledarskapets betydelse, ett område där vi inte trodde att vi behövde göra så mycket, men det är en helt annan typ av ledarskap som krävs.

Förutom ett stödjande ledarskap har de även utvecklat sitt mätsystem, där allt de mäter ifrågasätts – har de ingen användning av resultatet förändrar de sitt sätt att mäta. Det måste alltid finnas en nytta som påverkar strukturkapitalet.

– Det är inte så mycket mätning i vår bransch, i normalfallet bara tid och pengar, menar John. Nu mäter vi kundupplevelser och en massa saker som vi inte gjort tidigare, det är avgörande att mäta – men det måste vara rätt saker vi mäter!

Som exempel nämner John JMs eftermarknad, ett område de fram till 2009-10 inte talade så mycket om. Idag inser de att det är eftermarknad som sitter på statistik som ger erfarenhet som ska in uppströms i strukturkapitalet.

– Vår eftermarknad mäter för hjälpa oss att göra rätt i produktionen, så på sätt och vis avvecklar de sig själva, eller byter skepnad till att vara en ”förmarknad” istället, berättar John. De sköter mätningarna och är idag mer involverade i produktionen än någonsin, vilket är ett bra system.

Avslutningsvis, vad var bäst med Årets Lean-byggare?

– Bekräftelsen på att vi är på rätt väg och att andra tycker det, avslutar John. Du kan ju själv tycka det utan att vara det. Bekräftelsen på att vi gör något riktigt bra, det är det bästa.