Vinnare 2012: Ytterbygg

Ytterbygg AB i Kungälv vann Årets Lean-byggare år 2012. I slutet av november 2016 samtalade vi med företagets VD Mats Berntsson om hans minnen och intryck så här fyra år i efterhand.

Mats Berntsson, VD på Ytterbygg AB i Kungälv och tillika vinnare av Årets Lean-byggare 2012.

Om vi ska vara petiga så var faktiskt Ytterbygg AB från Kungälv först med att bli utsett till Årets Lean-byggare när de vann 2012. Innan dess saknade nämligen utmärkelsen namn, vi refererade bara till den som ”byggsektorns Lean-pris” eller liknande. Inför prisutdelningen 2012 så spikade (sic!) dåvarande ordförande Kajsa Simu namnet till ”Årets Lean-byggare”, något som dock inte påverkade pristagarna särskilt mycket. De hade innan utmärkelsen varken vetskap eller kunskap om priset, utan hade blivit nominerade av Per-Erik Josephson på Chalmers.

– När Per-Erik berättade om möjligheten så såg vi det som en chans, det var ju lite smickrande att bli nominerad, berättar Ytterbyggs VD Mats Berntsson. Samtidigt var det både roligt och utmanande att ställa upp, liksom det var hedrande och jättekul att få besök av Lean Forum Bygg.

Utmärkelsen blev också väldigt uppskattad internt, det väcktes både stolthet och sporrades till att gå vidare och ta nya steg. Enligt Mats har det inneburit ett lyft för det fortsatta Lean-arbetet och att de kunnat gå vidare inom fler områden med olika Lean-verktyg.

Medarbetarna på Ytterbygg trivs med företagets arbetssätt vilket sprids – de har inga problem att få in ansökningar nar de annonserar efter personal.

– Vi fick även ett antal studenter som kom hit för att skriva examensarbeten, någon jobbade här en hel vecka med sin masteruppsats, berättar Mats. De har varit från både Luleå, Chalmers och Handels, alla med lite olika infallsvinklar.

Lokaltidningar i Kungälv skrev förstås om deras vinst. Flera av deras företagspartner och leverantörer lyfte också fram Ytterbygg och utmärkelsen, ett sätt att visa att de jobbar med seriösa kunder. Juryns motivering löd:

”En stark Lean-kultur har gjort det möjligt för Ytterbygg som en mindre aktör att ta sig an stora uppdrag. De har gått från projektfokus till processfokus med ständiga förbättringar på vägen och engagemang i hela verksamheten, från projektör till utförare. Med enkla medel och metoder – och genom att leva som man lär – har de fått hela personalen att känna delaktighet, glädje och framförallt stolthet över sitt arbete.

Ledningens insikt och personliga engagemang har genomsyrat företaget och samtidigt påverkat och involverat underentreprenörer. Genom ökad standardisering, bättre erfarenhetsåterföring och mer produktionsanpassad projektering kan de peka på en stabil vinstmarginal och kraftig minskning av fel. Ytterbygg har bevisat att Lean fungerar i byggbranschen genom att få nöjdare kunder, nöjdare medarbetare och högre vinst.”

– Några få konkurrenter blev lite nyfikna men inte särskilt många, konstaterar Mats. De stora företagen som redan arbetar med detta kanske avundas vårt ledningsengagemang. Andra, mindre företag jobbar nog på men har kanske inte hittat formerna. De få reaktioner vi fått har dock varit positiva.

I samband med utmärkelsen var Mats med vid ett frukostmöte med näringslivet i Kungälv och berättade hur de jobbar för ett 50-tal deltagande företag. Året efter Lean-priset utsågs Ytterbygg till årets företagare i Kungälv och Mats misstänker att Lean-priset nog spelade en viss roll i sammanhanget …

– Vi märker också i en bredare bemärkelse att företaget har en större attraktionskraft, bland annat hos arbetssökande har den stärkts väsentligt, säger Mats. Detta dels tack vare uppmärksamheten, men framförallt tack vare sättet vi jobbar eftersom våra medarbetare trivs med det. Det sprids från mun till mun och när vi sökte en arbetsledare för något år sedan hade vi 70 sökande!

De fortsätter med att berätta om sitt arbetssätt och har de bara tid är de alltid positiva till studiebesök. I samband med vårt besök arrangerade de precis ett ”uppsamlingsbesök” med deltagare från ett antal företag som inte fått plats tidigare.

– Vi hoppas förstås att vi gör en del nytta som inspiratörer, samtidigt som vi ber alla besökare att komma med förbättringsförslag, berättar Mats. Dessutom ger besöken oss energi tillbaka, jag ser hur många medarbetare växer när de berättar och ser hur lyssnarna sporras – det sporrar dem själva till att ta ett steg till.

Mats menar att det blir till en positiv spiral. Någonstans är det medarbetarnas delaktighet och stolthet allt bygger på, det är det absolut viktigaste. Hans råd till andra som funderar på att söka till Årets Lean-byggare är kort och koncist:

– Gör det bara, tänk inte!

Utan någon konkret aspirant till kommande utmärkelse framhåller Mats sin glädje över att Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning vann priset senast.

– Det gjorde mig väldigt glad eftersom det offentliga har en väldigt stor inverkan inom samhällsbyggnad på effektiviteten i byggande. Tyvärr underlättar de inte alltid, de borde arbeta mer med flödesfokus, men det innebär ett stöd för branschen när det offentliga ser sin roll och tar den.

Själva har Ytterbygg landat i sin roll, Lean-arbetet går framåt och de arbetar både mer strukturerat och bredare idag. Samtidigt är de noga med att behålla kärnan kring delaktighet och ständiga förbättringar. Ödmjukheten finns också där, Mats betonar att de inte på långa vägar är ”färdiga” … Vad var då det allra bästa med att bli Årets Lean-byggare 2012?

– Det är ego-boosten som kommer av utmärkelsen, avslutar Mats med ett stort leende. Det tillförde energi till organisationen!