Vinnare 2014: Strängbetong

Marie Nordqvist, fabrikschef, tillsammans med produktionschef Per Forsberg framför AB Strängbetongs Kungsörfabrik.

Strängbetong i Kungsör bygger för framtiden med en långsiktig satsning på industriellt byggande. Fabrikschefen Marie Nordqvist och hennes medarbetare har lyckats föra in sitt nytänkande i den traditionella byggbranschen – den 31 mars 2014 tilldelades de Lean Forum Byggs pris Årets Lean-byggare för sin insats.

AB Strängbetongs fabrik i Kungsör levererar industriellt tillverkade byggnadssystem, med betong som bas, från idé till slutmontage. Kungsörfabriken har gått igenom en 18-månadersresa med Produktionslyftet, vilken avslutades 2012, och har fortsatt att driva sitt arbete för industriellt byggande. I mars 2014 utsågs de till Årets Lean-byggare med följande motivering:

”Genom konsekvent ledarskap byggd på gemensamma värderingar har vinnaren inte enbart förbättrat sina resultat utan även blivit ett föredöme långt utanför byggsektorn.”

Industriellt byggande kräver sina lokaler …

I fabriken tillverkas pelare, balkar, bjälklag, balkonger etcetera till alla typer av byggnader, bland annat har de levererat en stor del till Friends-arenan via kunden Peab. De levererar också till det stora byggprojektet Mall of Scandinavia i Solna. En kulturförändring som inträffat efter Lean-arbetet är att de har börjat fråga vad kunderna tycker.

– Tidigare var det mer så att vi inväntade eventuella reklamationer innan vi kontaktade kunden, säger produktionschef Per Forsberg med ett leende. Idag är vi proaktiva med enkäter kring olika produkter, vi har en helt annan kommunikation.

Kunderna har dessutom blivit fler. Numera inkluderar de mottagarna av interna leveranser som kunder, något de inte ens pratat om tidigare. En effekt av detta är en minskning av externa reklamationer – dessutom är minskningen drastisk. Från tidigare runt 3-4 procent har de nu sjunkit till 0,35 procent. Som fabrikschefen Marie Nordqvist konstaterar: Felen stannar här!

– Vi talar mer och mer om interna fel och diskuterar allt som kommer upp vid våra möten runt daglig styrning, berättar Per Eriksson, produktionstekniker och Lean-koordinator. Det blir som en aha-upplevelse gång på gång, nätet blir alltmer finmaskigt.

Deras främsta kund är deras eget montage och det är många från andra delar av koncernen som varit på besök – med många positiva reaktioner som följd. Kungsörfabriken har gått från ”sämst” till ”bäst” vad gäller ordning och reda och Lean, vilket naturligtvis inspirerat deras kollegor. Marie och hennes medarbetare är dock lite oroliga över att övriga fabriker inte har samma tid och stöd till förfogande …

– Utan det metodiska upplägget och arbetet med Produktionslyftet hade vi aldrig kommit dit vi är idag, säger Marie.

Per Forsberg menar att det finns ett annat engagemang och en stolthet hos medarbetarna idag, åsikter som även uttryckts vid intervjuer i såväl lokal- och interntidningen. Alla vågar påtala saker och ting och ledningen tvekar inte att ta tag i dem. De har haft Robert Kusén – uppskattad föreläsare med ett Lean-förflutet från både Scania och Södertälje kommun – på besök ett par gånger och anammat hans talesätt att ”inga problem är stora problem”; det gäller således som nämnts att se till att ”problemnätet” är tillräckligt finmaskigt.

De har också börjat arbeta en del med jobbrotation, vilket är uppskattat. De har bland annat haft medarbetare från en annan fabrik som nästan chockats över hur alla hjälps åt och att alla gjorde flera olika saker.

– Visst skulle vi kunna rotera mycket mer, men vi är på rätt väg, säger hallchefen Robert Brunnberg. Det är en stor skillnad men det är jättemycket kvar. Det är samma tendens som att fabriken ser snygg ut; själva har vi nästan glömt bort hur det såg ut, vi ser istället alla detaljer som kan förbättras!

Kunskapen om – och viljan att arbeta enligt – företagets produktionssystem sprider sig över företaget. Även om alla inte är helt ombord än så känner dock alla till det.

– Det märks även på stämningen, menar Thomas Wretling, IF Metalls representat. Det är rent och fräscht, det är lättare att jobba, vi visar en ökad förståelse.

De berättar målande om den skillnad i inställning som Lean-arbetet inneburit. Säkerheten är exempelvis idag uttalat prioriterad. De jobbar mer förebyggande, genomför skyddsronder varje vecka. Ingen chansar.

– Det är en helt annan säkerhet idag med större kontroll på allt vi använder när vi till exempel lyfter, säger Robert. Vi har bättre rutiner och rapporterar allt i förebyggande syfte.

Samma sak gäller arbetsmiljön. Tidigare var det som det var, det skulle vara skitigt. Den som gjorde sig illa betraktades närmast som klumpig …

– Vi snubblade runt bland bråten och accepterade att det var så det såg ut, säger avdelningschefen Kalle Sigg. Idag klagar vi till och med om det är för ostädat.

Marie berättar att de tittat tillbaka på incidenter och fabrikens så kallade FR-tal (Frequency Rate) under 2012 och 2013. Första året, 2012, var talet 52 och ifjol var det 36. I år har de en målsättning på 16; fram till vårt besök i mars låg det på noll.

– Faktum är att vi inte har haft någon incident sedan november 2013, berättar Marie. ”Rädda om varandra” är också vår viktigaste princip.

Miljöhänsyn ingår i Strängbetongs övergripande satsning. Redan i produktionssättet, tillverkning i fabrik i stället för ute på byggarbetsplatser, finns ett antal tydliga miljöfördelar. Vid prefabricering av betongelement i fabrik går det åt mindre stål och betong än vid gjutning på plats. Det ger ekonomiska fördelar men kräver dessutom färre transporter än om allt skulle fraktas ut till bygget. Hos Strängbetong följer de också upp alla kassationer; de stoppar produktionen – andon – när de misstänker att något inte stämmer och gjuter aldrig förrän de är helt säkra.

– Förr stod det oftast om Strängbetong i tidningen vid någon arbetsplatsolycka, säger Marie. Nu är det mycket mer positivt, de skriver när vi fått stora projekt som exempelvis Mall of Scandinavia eller när vi slagit produktionsrekord. Det är roligare läsning.

Tillsammans konstaterar de att det finns minns massor kvar att göra, men å andra sidan var planen aldrig att de skulle bli färdiga. Bara bättre – och bättre … Vilket ägarna uppskattar.

– I Nykvarn stänger vi en gammal fabrik som egentligen bara var en tillfällig lösning, även om den varit igång i sju år, berättar Robert. Den produktionen ska vi försöka få in i samma lokaler här istället för att bygga en ny hall. Det hade inte kommit på tal utan vårt Lean-arbete.

Det innebär 30 procent mer produktion med endast en liten utbyggnad, men med samma formyta. De måste använda formarna mer, vilket innebär en ny metodik. Det gäller att hela tiden våga tänka nytt. Tidigare använde de exempelvis ett avvikelsesystem som byggde på att hitta vem eller vilken avdelning som kunde ta kostnaden. Idag har de vänt på tankesättet och fokuserar på att se till att det inte händer igen istället.

– Lagret är dock på motsvarande nivå som tidigare eftersom de monterar snabbare än vi kan tillverka, säger Per Forsberg. Däremot är allt vi tillverkar redan sålt, så ska man vara petig är det inte vårt lager …

Om de skulle rekommendera andra företag att söka till Årets Lean-byggare, vilket skulle vara det främsta rådet?

– Att vara uthålliga, avslutar Per Forsberg. Det måste få ta sin tid med det upplägg som Produktionslyftet har.

Vinnare av Lean Forum Byggs pris Årets Lean-byggare, som delades ut vid byggalan på Cirkus den 31 mars. På bilden ses Strängbetongs vd Charlotte Bergman till vänster bredvid Marie. (Foto: Johanna Åfreds/Byggindustrin)