Vinnare 2015: Veidekke Bygg

Skam den som ger sig! 2014 var Veidekke nominerade till Årets Lean-byggare, men när nomineringen lästes upp stod det klart att det var Strängbetong som vann. De gratulerade vinnaren, bet ihop och fortsatte att driva på arbetet hemmavid – och redan följande år fick de sin revansch.

Veidekke har medvetet satsat på att ta positionen som det involverande företaget.

Vid prisutdelningen 2015 var det nämligen ingen tvekan om vilket företag det syftades på när nomineringen lästes upp:

Företaget har genom att fokusera på samplanering och samlokalisering lagt grunden för medarbetarnas involvering och en lärande organisation, ett lärande inte enbart för vinnarens egna anställda utan även för projektpartner och hela Sverige.

Emile Hamon, strategi och verksamhetsutveckling, Veidekke Bygg.

– Jag vet faktiskt inte vem det var som nominerade oss, erkänner Emile Hamon, strategi och verksamhetsutveckling, Veidekke Bygg. Som engagerad i Lean frågor fick jag veta att vi var nominerade genom Lean Forum Byggs styrelse. Däremot vet jag ju vilket långt och idogt arbete med Lean som ligger bakom.

Veidekke har arbetat med Lean-frågor och involverande arbetssätt sedan 2004 och har sedan länge haft ambitionen att ligga i framkant beträffande Lean. Att svara upp mot utmaningen som nomineringen innebar var en självklarhet, trots att det var andra året i rad – 2014 föll de som nämnts på mållinjen mot Strängbetong.

– Oavsett denna eller tidigare nomineringar så har utmärkelsen gett oss energi och en boost kring vårt sätt att jobba liksom energi till att fortsätta utveckla vårt arbetssätt, säger Emile. Vi fokuserar ännu mer på att lyfta värderingar och medarbetarskap, hela vårt synsätt på Lean-arbetet på såväl individ- som företagsnivå.

De känner idag att kunder väljer Veidekke just för deras involverande arbetssätt. Samma sak gäller för deras leverantörer; dessa uppskattar både Veidekkes ordning och reda och att de involveras i planeringsarbetet, något de ser som en stor fördel. Det har naturligtvis skrivits mycket i media om både priset och det involverande arbetssättet, något som numera uppmärksammas vid varje ny upphandling de vinner eller uppdrag de tar.

– Vi märker tydligt att vi har intagit positionen som det involverande företaget, något som ingen kan ta ifrån oss, konstaterar Emile. Nu är det Veidekkes position!

Möte vid involveringstavlan.

Vad det enligt Emile egentligen handlar om är kollektiv intelligens, inkluderande såväl kunder som leverantörer och egna medarbetare. Genom att dra nytta av allas kunskap uppnår de helt enkelt bättre resultat. Det har givetvis skrivits om detta också i branschpressen och Emile upplever en uppmuntran även från konkurrenterna, från LinkedIn-kommentarer till dagliga möten. Deras position på arbetsmarknaden har också påverkats.

– Idag söker sig många till företag som jobbar med Lean och värderingsstyrning, det är viktigt för dem, menar Emile. Jag skulle säga att det lyfts vid alla intervjuer och rekryteringar vilket ger lite av en snöbollseffekt eftersom det också stärker oss. Ju yngre medarbetare desto viktigare är samhällsnärvaro, hållbarhet och effektivisering – allt kopplat till vårt involverande arbetssätt, allt hanterat professionellt.

Veidekke är i grunden väldigt positiva till att dela med sig av sina erfarenheter och har alltid varit öppna med sitt industriella arbetssätt, involveringen etcetera. De anordnar öppna seminarier och bjuder in intresserade, men sedan Lean-priset har de fått så otroligt många förfrågningar att det ibland saknats resurser för exempelvis arbetsplatsbesök. Utöver det föreläser de på i stort sett alla högskolor om Lean och VDC-frågor (Virtual Design and Construction), BIM- och andra kurser kring Lean-arbete, något som också ökat sedan vinsten. Emile menar dock att det egentligen bara är positivt och inte ska avskräcka någon från att söka till Årets Lean-byggare.

– Jag vill absolut och varmt rekommendera att söka till Årets Lean-byggare, det ger både en intern och extern boost kring arbetssättet, menar Emile. Mitt råd till den som vill söka är att följa en långsiktig strategi – vi har som sagt arbetat med detta sedan 2004 – och jobba uthålligt, vilket inte alltid är så lätt. Det är dessutom avgörande att ha ledningens fulla stöd och engagemang.

Beträffande kommande pristagare menar Emile att det finns många intressanta företag som gör spännande saker som leder mot effektivare byggprocesser. Han nämner bland andra BIMobject som arbetar med att digitalisera alla produkter som finns – från betongelement till bord – och därmed erbjuder sammanhängande informationsflöde som knyter information till objekten. På BoKlok händer det också spännande saker utifrån deras tänk kring industriellt byggande.

Givetvis har det även hänt en hel del även hos Veidekke, bland annat deras tydligare position. Emile tycker också att de allt tydligare ser hur involverande krafter leder till en kollektiv intelligens med bättre resultat som följd. De har jobbat hårt med värderingar och värdestyrning, något de åter lyft till allas läppar.

– Det bästa med Årets Lean-byggare är ändå den positiva energin det tillförde företaget, avslutar Emile. Det har öppnat ögonen på vissa kollegor liksom intresserat kunder och leverantörer att titta närmare på arbetssättet, men framförallt har det ökat viljan att bli bäst i klassen!