Vinnare 2017: Moelven Byggmodul

Moelven Byggmodul i Värmlandsbro är ett av flera företag som utsetts till Årets Lean-byggare vid sin andra nominering. 2016 fick de se sig slagna av Värmdö kommun, vilket gjorde att de ytterligare fokuserade på sitt Lean-arbete och i år var det deras tur att motta priset. Det är en medveten satsning som pågått i drygt tre år där ett av de första stegen var att headhunta Lars Hartman som då arbetade som utvecklingsansvarig på Volvo Bussar.

– Det blev min roll, jag anställdes för att arbeta med detta, säger Lars, idag produktionsteknisk chef på Moelven. Det var väl egentligen den dåvarande driftchefen som kände att de måste göra något i Värmlandsbro.

Lars Hartman, produktionsteknisk chef på Moelven.

Det han kände behövdes var ett mer industrialiserat arbetssätt och vem kunde vara bättre på det än en produktionstekniker från fordonsindustrin? Driftchefen sålde in konceptet och tipsade företaget om Lars namn, men det var faktiskt Lean Forum Byggs styrelsemedlem Erik Söderholm som kom att anställa honom. Då arbetade Erik för Moelven och det var också han som efter att ha sett den snabba utvecklingen tipsade om att de skulle söka till Årets Lean-byggare.

– Vi kände redan under första året att det var en riktigt bra resa som vi hade inlett, berättar Lars. Vi tänkte att det skulle se fint ut i vårt CV om vi kunde få lite extern uppmärksamhet kring Lean-arbetet.

Det kan påpekas att Erik inte var delaktig i nomineringsarbetet och juryn är fristående; när Moelven till slut vann utmärkelsen hade han dessutom slutat på företaget. Istället blev det Lars och hans kollegor som fick jubla vid Byggegalan på Cirkus i Stockholm den 27 mars.

– Utmärkelsen innebär en stolthet hos de som jobbar här över det vi gjort, säger Lars. Det är en bekräftelse på att det är något riktigt bra som vi åstadkommit tillsammans.

Välplanerad layout för ett taktat flöde.

Med detta har också Lean-arbetet blommat upp i flera andra delar av koncernen, varvid enheten i Värmlandsbro hamnar i rampljuset. Deras fabrik får agera lite som mentor åt andra, från sågverk till hyvlerier, och från olika håll inom koncernen. Alla vill se vilka idéer de eventuellt kan knycka … Hur har reaktionerna varit från kunder, kollegor och konkurrenter?

– Antalet besök har eskalerat med exempelvis amerikaner, engelsmän och norrmän, säger Lars. Vi har många besökare som kommer för att se vår taktade lina med robotceller, bland annat från de som säljer dessa anläggningar. De använder oss som gott exempel och ett reklamfönster utåt.

Från sina inhemska konkurrenter har de inte fått så många kommentarer, men kunderna är imponerade. Idag kan de som ensam leverantör oftast leverera allt det kunden efterfrågar, vilket gör att dessa slipper söka andra alternativ. De har blivit omskrivna i fackpress och har även haft besök från kommunen. De lokala tidningarna har också publicerat ett antal artiklar om enhetens utveckling.

– Jag tror att det kommer att bli mer av det då vi planerar någon typ av invigning med öppet hus, berättar Lars. Något datum är inte spikat, men det är förmodligen inte så många som riktigt förstår vad som hänt här. Vi har varit lite för tysta och ödmjuka.

Deras utveckling har också påverkat företagets attraktionskraft på arbetsmarknaden positivt enligt Lars. De köper nya maskiner och investerar på löpande band, det finns ett starkt intresse för ny teknik och företag i den tekniska framkanten.

– Sedan är det klart att det är roligt att komma till en verksamhet som går bra, konstaterar Lars. Det innebär en säkerhet, en trygghet. Däremot vet jag inte om någon söker sig hit specifikt tack vare vårt Lean-arbete, men det blir de ju snart varse om …

Moelven välkomnar studiebesök och menar att det finns något att lära för dem själva också. Lars tar exemplet med långväga gäster från andra världsdelar med ett helt annat tänk; de kan komma med helt annorlunda frågor som väcker nya idéer.

– Oftast kommer de som besöker oss dock från en fullständigt manuell tillverkning och de blir förstås helt fascinerade av att robotar kan producera väggar, säger Lars. De har oftast inte så många frågor, de ser eller förstår inte själva flödet.

Robotiserad och imponerande produktion hos Moelven Byggmodul.

Robotar är en sak men styrning av allt material i flödet, det är vad som egentligen ligger bakom den lyckade utvecklingen. Till exempel sågas alla stolpar då de behövs; när sista väggen av en order tillverkas innebär det också att sista stolpen sågas. Det finns inget lager men ingen frågar efter flödet, de är bara imponerade av robotarna … Finns det då några generella råd till den som skulle vilja söka till Årets Lean-byggare?

– Vi har besökt många fabriker och kan konstatera att vi ligger långt framme, säger Lars. Det skulle vara väldigt svårt att rekommendera något speciellt, förra året förlorade vi mot en kommun som digitaliserat sina bygglovsansökningar. Det är svårt att jämföra, svårt att ge tips.

Lars menar också att det är svårt att rekommendera något specifikt företag till utmärkelsen, även om han just nu är imponerad av Lindbäck Byggs – som han kallar den – ”superfabrik däruppe”. De har ett samarbete företagen emellan, men med bara tre år i branschen har han svårt att rekommendera någon annan. Däremot menar han att deras eget Lean-arbete har påverkats.

– Idag behöver vi inte marknadsföra våra idéer, vi berättar vad vi vill göra och då får vi finansiering, säger Lars med ett skratt. Det finns ständigt nya förbättringsområden att arbeta med, det är nästan så att vi skulle behöva ifrågasättas mer för att utvecklas. Å andra sidan är det ett förtroende vi vunnit tack vare lyckade investeringar.

Vad var det bästa med att bli Årets Lean-byggare?

– Det var ett kvitto på att vi valt rätt kurs, det är svårt för någon att kritisera oss efter detta, avslutar Lars. Det finns alltid skeptiker med andra åsikter, det känns skönt att ge dem en knäpp på näsan!