Vinnare 2019: Nordan

Fönstertillverkaren NorDans Kvillsforsfabrik utsågs tidigare i år till Årets Lean-byggare. En varm vårdag i mitten av april besökte vi dem för den traditionsenliga uppföljningsartikeln, då fabrikschefen Cecilia Hedblad Sjölin lika inspirerat som kunnigt berättade om och visade deras verksamhet.

Fabrikschef Cecilia Hedblad Sjölin.

NorDan tillverkar fönster, fönsterdörrar, skjutdörrar och ytterdörrar och grundades i Norge redan 1926. Kvillsforsfabriken köptes 2011 och idag är de cirka 100 medarbetare i Kvillsfors. Produktionen omfattar maskinverkstad för trä, aluminiumavdelning, måleri med elektrostatmålning, monteringsavdelning och glasningsavdelning. I Norge startade NorDan sitt Lean-arbete 2005 och övriga fabriker har anslutit sig allteftersom. Fokus i arbetet ligger på kulturen och att driva ständiga förbättringar.

Anläggningen i Kvillsfors medverkade för övrigt i Produktionslyftet mellan 2009 och 2010, då under namnet Kvillsfors Fönster AB. Sedan dess har de både fått nya ägare och ny ledning så det är mer av kuriosa – diplomet från Produktionslyftet finns dock kvar. Idag är det fabrikschefen Cecilia Hedblad Sjölin och hennes medarbetare som driver arbetet framåt med stark support från VD Dag Kroslid. De är, som Cecilia beskriver det, ”Lean-nördar” … Arbetet baseras på NDMS, NorDan Management System, vilket är implementerat vid och ”ägs” gemensamt av alla NorDans anläggningar.

– NDMS är ett bra system och vi kan dela med oss av erfarenheter och förbättringar mellan anläggningarna, förklarar Cecilia. Vi har årliga träffar då vi går igenom varandras arbetssätt och lär av varandra.

NorDans genomgripande produktionssystem säkerställer att onödiga uppgifter och processer tas bort samtidigt som det säkrar kvaliteten på produkter och ser till så att svinnet hålls på en minimal nivå. Vid alla NorDans fabriker är detta satt i system vilket resulterat i en både effektiv och miljövänlig produktion.

Rent, välordnat och städat trots full produktion – ganska kännetecknande för en verkligt Lean fabrik.

Cecilia är civilingenjör med inriktning mot produktion med erfarenhet från bland annat kontraktstillverkning hos Ericsson innan nuvarande fönsterproduktion. Hon har både Green Belts och Black Belts inom Sex Sigma men är relativt ny inom träindustrin.

– När jag började här 2014 tänkte jag att det ”bara” var fönstertillverkning, hur svårt kunde det vara? Sedan besökte jag produktionen och fastnade genast, det är en spännande tillverkning, berättar Cecilia. Dessutom kände jag direkt att det var en god stämning i företaget.

Hon praktiserade i produktionen under tre veckor och tog direkt till sig den familjära stämningen och engagemanget i företaget. Hon reagerade även på den disciplin som var etablerad, exempelvis var det ingen som drog ut på rasten eller lämnade något ofärdigt. Däremot såg Cecilia både buffertar och mellanlager, men insikten fanns där vilket en arbetsledare konstaterade med kommentaren: ”Ska vi upp i takt måste vi minska lagret.” Fabriken i sig är gammal med ganska konstiga flöden, men med små medel och genom att flytta på maskiner har de kunnat förbättra flödena.

På de senaste fyra åren har de fördubblat kapaciteten i Kvillsfors. Strax före sommaren sänkte de ledtiden med ytterligare två dagar, från 12 till 10 dagar. Det som tillverkas en vecka levereras kommande; de har alltid en vecka som buffert på grund av risken för glaskross. Då (2014) var ledtiden i fabriken mellan 20 och 25 dagar; idag har de en leveransprecision på 98 procent och fabriken är återigen lönsam.

– Idag har vi enstycksflöde av bågar och fönster tack vare nya maskiner, berättar Cecilia. Mycket av fokus har flyttats från montering till att hantera maskinerna.

De har investerat i avancerad utrustning i form av bland annat Conturex-maskiner. Dessa klarar olika på varandra följande moment och ersätter flera andra maskiner i en helautomatiserad process. I dagsläget har de två stycken men tankar finns på ytterligare en. 2018 installerades den första och även det visade på engagemanget från medarbetarna. Från torsdag vecka 12 till måndag vecka 13 flyttade de exempelvis aluminiumteamet till en annan byggnad för att bereda plats för de nya maskinerna – ett perfekt samspel! En ny kap/hyvel installerades strax innan semestern och Conturex under hösten. Cecilia lyfter särskilt upp betydelsen av sina arbetsledare i fabriken.

Den nya Conturex-maskinen.

– De är otroligt duktiga och är internrekryterade från produktionen där de varit mellan 25 och 30 år, berättar Cecilia. De är inte skolade i Lean men det fanns där ändå, fabriken gick ganska dåligt innan NorDan tog över och alla är rädda om de resurser som finns.

Ett rykte som ett ”Lean företag” brukar hjälpa vid rekrytering, vilket är en utmaning med tanke på anläggningens läge. Det är inte alldeles lätt att attrahera folk från andra delar av landet och de tar även hjälp av bemanningsföretag. De samarbetar också med Träcentrum i Nässjö från vilka de tar emot sina APLer (arbetsplatsförlagt lärande).

– Framförallt försöker vi hitta medarbetare som bor i närheten, det vinner vi på i längden, säger Cecilia. De flesta vi anställt på senare tid kommer från bemanningsföretag.

De arbetar aktivt med digitalisering och papperslös produktion har implementerats under våren. De strävar också efter att fånga upp mer data från produktionen för att använda som grund för ständiga förbättringar; automation och digitalisering kommer in på ett självklart sätt, något de också tänker sig att marknadsföra på ett bättre sätt för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare.

VD Dag Kroslid, fabrikschef Cecilia Hedblad Sjölin, arbetsledare Fredrik Karlström och GS-ordföranden Johan Lisedahl framför den nya kap/hyvel-maskinen med diplomet för Årets Lean-byggare.

– Vi är bara några stycken på tjänstemannasidan vilket innebär att alla i fabriken måste vara delaktiga i utvecklingsarbetet, berättar Cecilia. Våra engagerade medarbetare är avgörande för framgången.

Utvecklingen har gått förvånansvärt snabbt tack vare medarbetarnas engagemang. Det mesta har utförts direkt och inte ens behövts följas upp, vilket i kombination med personalens egna initiativ gjort att de har kunnat visa en konstant kapacitetsökning sedan 2014.

– Jag vet inte hur många gånger som vi ”nått taket” och sagt att nu går det inte att göra mer, men det har ändå gått. Vi har i år haft överbeläggning där vi haft att välja mellan att ”bara göra” eller ge upp – och här ger man inte upp. Du måste ha förmånen att befinna dig i en organisation som denna för att till fullo förstå kraften i den!