Årets Lean-byggarstudent

Lean Forum Bygg premierar unga talangers insatser för att främja det svenska byggandet. Därför har vi instiftat priset Årets Lean-byggarstudent som belönar årets bästa examensarbete inom tillämpningen av Lean i samhällsbyggandet.

Tävlande examensarbeten bedöms utifrån akademisk höjd samt bidrag till kunskapsutvecklingen inom Lean construction. De ska omfatta 15-30 hp och vara publicerade under läsåret 2019/2020.

Det vinnande examensarbetet belönas utöver äran med en prissumma om 30 000 kronor i form av ett stipendium.

Årets Lean-byggarstudent är instiftat till minne av Chalmersprofessorn Per-Erik Josephsson, som med sitt stora engagemang inom resurseffektiva byggprocesser var med och startade föreningen Lean Forum Bygg.

Vi vill ha in ditt bidrag senast den 12 september 2020. Välkommen att nominera!

  • Kontaktperson

  • Författare

  • Handledare

  • Utbildning

  • Examensarbete

  • Accepterade filtyper: pdf.