Mer Lean i samhällsbyggandet

Publicerat den 26 maj 2015

I mitten av maj genomförde vi ett av våra populära frukostseminarier, där Hans Reich från Produktionslyftet brukar vara en återkommande gästföreläsare. Platsen denna gång var hos JM i Solna med fokus på hur Lean-filosofin kan minska kostnader, förbättra processer och öka samarbetet i samhällsbyggandet. Förutom Hans medverkade även Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid Linköpings universitet som vid sidan av forskningen inom bygglogistik även studerar planeringen av försörjningskedjor, produktionsstrategier och Supply Chain Management. Seminariet lockade ett 40-tal deltagare.

– Det var en hel del kända ansikten från olika byggföretag vilket tydligt visar att intresset för Lean växer i branschen, säger Hans Reich. De brinner verkligen för frågan och med hjälp av dem hoppas vi kunna inspirera till nästa steg i spridningen.

Missa inte loggen – följ oss på Twitter

Styrelsen medlemmar skriver återkommande i Lean Forum Byggs logg på hemsidan, en möjlighet för alla intresserade att följa föreningens arbete och få en inblick i ledamöternas dagliga värv. Vi har även ett Twitter-konto som drivs av ordförande Kajsa Simu, där det bland annat alltid i samband med logginlägg publiceras en kommentar. För att vara säker på att inte missa någonting, följ oss på @Leanbygg!

Ledare: Utmaningen med gör om gör rätt

Kajsa Simu

Allt fler börjar få upp intresset för Lean inom byggande och det finns både mångårig forskning samt en hel del artiklar kring Lean Construction. Däremot finns det inte – vad jag kunnat hitta – någon bra sammanställning över skillnaden mellan Lean Construction och ”vanligt” Lean. Efter en hel del letande har jag lyckats få ihop ett kortare dokument, men det är ett eftersatt område och kanske något att ta tag i framöver. Samtidigt visar arbetet med sammanställningen att vi är helt rätt ute med Lean Forum Byggs egen Lean Construcion-variant av boken ”Detta är Lean”.

En annan reflektion väcktes i ett samtal med ett par vänner och kollegor från bank- respektive landstingsvärlden, där banken arbetat flera år med Lean medan landstinget inte arbetat med det alls. I diskussionen kom frågan upp om när ett arbete ska avbrytas om det inte leder dit det var tänkt? Själv har jag stickat på en tröja till min man i cirka 12-13 år med löftet ”du får den före 50”, vilket han nyligen påminde mig om. ”Det är inte många år kvar nu.” Jag tog fram stickningen med garn och mönster och studerade det närmare. ”Om du får den här, kommer du att använda den då?” Han slingrade sig lite och menade att jag lagt ner så mycket kraft på att sticka och att det redan tagit så lång tid … ”KOMMER DU ATT ANVÄNDA DEN?” Det landade i att vi avvaktade med färdigställandet av tröjan med det 15 år gamla mönstret och att jag lovade honom ett par raggsockor istället som han verkligen behövde.

Hur många gånger fastnar vi inte i att vi redan har lagt ner så mycket tid och resurser att det är lika bra att köra på? ”Precis så är det i landstinget”, utbrast min väninna. Det gäller även i byggsektorn där vi ofta arbetar över långa tidsperioder då både politiska och infrastrukturella förutsättningar kan hinna förändras. Utan att ordentligt stämt av de verkliga behoven kanske varken vi eller kunden vill eller vågar avbryta något som ”vi ända arbetat så länge med”. Slutsats? Stäm av de verkliga behoven – gör om, gör rätt.

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg

Rekord när Årets Lean-byggare utsågs

Prisutdelning Årets Lean-byggare 2015
Konferencier Ellinor Persson med vinnarna Emile Hamon och Jenny Johansson från Veidekke.

Årets Bygge-gala den 24 mars, med utdelningen av Lean Forum Byggs och tidningen Byggindustrins pris Årets Lean-byggare, blev ett rekordevenemang. Med 500 gäster på middagen slogs fjolårets siffra med 200 personer. Glädjen hos årets vinnare gick inte att ta fel på!

Före prisutdelningen och galamiddagen genomfördes sex föreläsningar med en bred inblick i framtidens bostadspolitik och kvalitets- och säkerhetsfrågor inom samhällsbyggnad samt även mjukare aspekter. Bostadsminister Mehmet Kaplan uttryckte en stark vilja att fortsätta att utveckla en tät dialog med samhällsbyggnadsbranschen samt att vi måste få ut mer av våra investeringar, allt med tanke på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Proffstyckaren Stig-Björn Ljunggren lyfte fram betydelsen av att förenkla våra processer för att få ut mer av det vi gör, där utmaningen ligger i att leverera kvalitet till minskade kostnader.

Emma Jonsteg, Utopia Arkitekters vd, ställde den utmanande frågan om kostnadseffektivt byggande måste vara stereotypt och oattraktivt, medan Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson kopplade till vikten av arbetsplatssäkerhet. På toppen av listan kom dock Samir Sabris livsöde, grundaren av Second Chance som först i vuxen ålder kommit fri från våld och kriminalitet och vars grundtes handlar om respekten för människan och behovet av att bli sedd.

Hans Reich och Fredrik Friblick
Jurymedlemmen Hans Reich från Chalmers Professional Education tillsammans med Fredrik Friblick från Prolog. Både Chalmers och Prolog är partner till Lean Forum Bygg.
Marie Nordqvist, Jan-Olof Edgar och Kajsa Simu
Galaklädda medlemmar ur Lean Forum Byggs styrelse: Marie Nordqvist (Strängbetong), Jan-Olof Edgar (Projektengagemang) och Kajsa Simu (NCC).

Därefter var det dags för middag och själva galakvällen med Ellinor Persson som konferencier. Lean Forum Byggs ordförande Kajsa Simu presenterade de nominerade företagen till Årets Lean-byggare, vilka var Hedareds Sand & Betong AB, Nordan AB (Tanumsfabriken) och Veidekke.

– Det var en lika stor ära som trevlig uppgift att sedan få lämna över priset till det vinnande företagets representanter, säger Kajsa. Jag även fick tillfälle att knyta an till några av eftermiddagens talare och det var en härlig känsla att kunna koppla till deras områden, eftersom allt adresseras i företagens Lean-arbete.

Vid det här laget vet förstås alla att det var Veidekke som till sist stod på scenen som Årets Lean-byggare.

– Det känns otroligt roligt att Veidekke blivit utnämnt till Årets Lean-byggare, konstaterar Emile Hamon, strategi- och utvecklingschef på Veidekke. Måste också säga att nomineringstexten var ”spot on” och det var redan när vi hörde formuleringar som ”samlokalisering” och ”involvering av medarbetare” som jag och mina kollegor runt bordet började byta blickar med varandra.

Tack vare ett arbetssätt som involverar alla parter har Veidekke lyckats minska företagets icke värdeskapande tid med 15 procent. Även kvaliteten på företagets produkter liksom arbetsmiljön har blivit bättre i jakten på slöserier, där resultatet är en lärande organisation som tar hand om och följer upp erfarenheter mellan olika projekt.

Även de ickevinnande nominerade företagen förärades med ett diplom; Hedareds Sand och Betong AB (bilden) och Nordan AB.Det var dock inget enkelt arbete för juryn, bestående av Maria Vidas (SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling), Hans Reich (Chalmers Professional Education) och Lars Stehn (Luleå tekniska universitet), att utse vinnaren. Konkurrensen från medtävlande Hedareds och Nordan var hård.

– Det var inget lätt val med tre värdiga kandidater, men det som vägde över till Veidekkes fördel var deras sätt att jobba med lärandeprocesser, säger Hans Reich. Detta både i det egna företaget och tillsammans med konsulter och leverantörer.

Just Veidekkes samarbete över gränserna åt alla håll – medarbetare, konsulter, underentreprenörer – imponerade på juryn. Enligt Hans var det en av huvudanledningarna till vinsten, som han hoppas ska inspirera många andra.

– Det var väldigt kul att se den glädje som vinnarna visade på scenen när de tog emot sina priser, säger Hans. Mungiporna var ända upp till öronen och det syntes att det tyckte att arbetet varit mödan värt, vilket var en stor del av behållningen av kvällen för min del.

Film med Årets Lean-byggare

Film med Årets Lean-byggare

Veidekke vann Årets Lean-byggare 2015. Intervju med Thomas Gardell, Veidekke, Hans Reich, Chalmers Professional Education (juryn), samt Kajsa Simu, ordförande Lean Forum Bygg. Inspelningen genomfördes under Årets Bygge-galan på Circus i Stockholm, den 24 mars.

Se filmen på Youtube

Stipendium och reseblogg

Stipendiater

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium tilldelades adjungerad lektor Kajsa Simu vid Luleå tekniska universitet, tillika Lean Forum Bygg styrelseordförande, vid en ceremoni i Göteborg i mitten av november 2014. Stipendiet ska Kajsa använda för att delta i tränings- och utbildningsveckor Lean management i Tokyo, kunskap som sedan ska omsättas i effektivare byggprocesser.

I slutet av maj 2015 reser Kajsa till Japan för den första omgången och under sin vistelse kommer hon att skriva en reseblogg som publiceras på Lean Forum Byggs hemsida, med möjlighet att både kommentera och komma med följdfrågor. Resebloggen kommer att läggas upp den 23 maj.

Historiskt steg för byggsektorn

Historiskt steg för byggsektorn

Vi kan glädjande nog konstatera att det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment har blivit beviljat, ett program som i stort består av två delar: Industriellt byggande och informationsteknologi via BIM, med det grundläggande budskapet att vi måste inkludera hela värdekedjan hårdare. Det finns en stor överhörning mellan Lean och produktionsfrågan; med Smart Built Environment slår företagen fast att vi måste jobba gemensamt med dessa frågor.

Det är historiskt mycket pengar som kommer att kunna göra en stor skillnad; om vi använder denna möjlighet på rätt sätt kan vi bli en av de ledande nationerna i världen. I Sverige är vi duktiga både inom Lean och industriellt byggande, men vi ska inte ”bara” vara nöjda med vår inhemska utveckling utan även titta på den internationella aspekten. Hur kan vi bli en global spelare på ett helt annat sätt än vi är idag?

Läs mer på IQ Samhällsbyggnads hemsida

Veidekke är årets Lean-byggare

Veidekke vinnare 2015

Vid byggalan den 23 mars delade Lean Forum Bygg ut sitt årliga Lean-pris och den här gången gick utmärkelsen till Veidekke. Så här motiverade juryn sitt beslut:

Företaget har genom att fokusera på samplanering och samlokalisering lagt grunden för medarbetarnas involvering och en lärande organisation, ett lärande inte enbart för vinnarens egna anställda utan även för projektpartner och hela Sverige.

Som goda tvåor placerade sig Hedareds Sand och Betong AB samt NorDan AB, Tanumsfabriken. Årets jury har utgjorts av Hans Reich, Chalmers Professional Education, Lars Stehn, Luleå tekniska universitet och Maria Viidas, SiQ.

Ledare: Ge dig tid

Kajsa Simu

Som du kan läsa i artikeln på annan plats i nyhetsbrevet så hade vi nöjet att presentera Joakim Bjurström och Alan Mossman på vår Partnerdag i december. Att dela med sig – öppenhet och givmildhet – är ett recept på framgång som de verkligen betonar. Hur kan vi tänka annorlunda för att lyckas i vår kommunikation?

Det ”gamla” sättet att se på information var att samla så mycket ”intelligence” som möjligt, behålla och bevara sin egen kunskap och sedan dela ut den efter behov till organisationen (men nästa aldrig till konkurrenter eller leverantörer). Idag ser det helt annorlunda; för att alla ska kunna ta aktiva och korrekta beslut är informationsspridningen avgörande och för vår utveckling är kontakten med konkurrenter och kollegor en framgångsfaktor.

Det här omfattar också vikten av att inkludera alla i organisationen, från ledning hela vägen ut till våra hantverkare och yrkesarbetare. Det är ofta här vi snubblar. Tyvärr lever vi fortfarande i en hierarki där vi ständigt funderar på vem som ska berätta vad för vem, när utvecklingen visar att alla måste vara uppdaterade. Hur kan vi göra det på ett bra sätt? Det måste bygga på tillit och förtroende, på insikten om att mottagaren kan förvalta informationen och ta kloka beslut. Ofta handlar hierarkier just om avsaknaden av förtroende och tillit, även om jag inte vill tro att det finns någon dold agenda. Vi måste tro på den goda viljan, och att fler tänker bättre än få.

Vi måste bli bättre på alla nivåer att identifiera vad vi verkligen behöver, vad som behövs i organisationen för att vi ska göra ett bra jobb. Jag tror att vi ofta fokuserar på fel saker. Det är lätt ramla in i enkla, kortsiktiga lösningar som mer resurser, mera pengar, en snabbare dator, en till maskin. Behovet kan mycket väl ligga inom de mjukare parametrarna och vara svårare att identifiera. Många gånger är det inte dock inte svårare än att det handlar om information och delaktighet … Givmildhet är även något som kännetecknar de kommande helgerna. Det är en tid för perspektiv och eftertanke, att stanna upp och reflektera. Ge dig tid.

Våra djupare, eller kanske mjukare, värden – eller rent av grundläggande principer! – baseras ofta utifrån hemmet och familjen, även om de också dyker upp i jobbet. Mitt förslag är att du ska försöka stänga av alla jobbtankar som du har med dig in i helgen, ge dig istället rikligt med tid att koppla av. När du är åter efter helgerna har du förmodligen lösningar klara även på många jobbutmaningar, bara du låter kropp och själ slappna av. Med detta vill jag önska alla en riktigt härlig ledighet, oavsett om du väljer att fira eller inte fira God Jul & Gott Nytt År!

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg

Partnerdag och frukostseminarium i december

Det är hög aktivitet inom Lean Forum Bygg just nu. Förutom det pågående interna arbetet med styrelsemöten och upplägg inför Årets Lean-byggare, så genomfördes i december både en Partnerdag i Stockholm och ett frukostseminarium i Malmö. Tillsammans så lockade arrangemangen ett 70-tal personer.

I Stockholm arrangerades en liten men naggande god Partnerdag som samlade ett 25-tal personer på Scandic Foresta på Lidingö den 2 december. Flera av partnerföretagen fanns på plats och höll föredömligt korta och inbjudande presentationer kring vilka de är, vad de jobbar med och varför de tycker att Lean Forum Byggs arbete är viktigt.

Paula Braun, Lean Concepts

– Det var trevligt lyssna till våra nya partner och väldigt intressant att lära känna dem lite närmare, säger Lean Forum Byggs styrelseledamot Karin Färnevik. Lean Concepts var väldigt duktiga med bra diskussioner, vilket även gäller Ikano Bostadsproduktion.

Karin noterade dessutom att det var flera representanter från andra företag än partnerföretagen som var mycket engagerade i diskussionerna. Det är ett gott tecken och vår förhoppning är naturligtvis att de ska inspireras till att engagera sig som Lean Forum Byggs partnerföretag i framtiden.

Förutom företagspresentationerna fick deltagarna under dagen lyssna till två väldigt olika men lika intressanta föreläsningar av Joakim Bjurström och Alan Mossman. Joakim Bjurström är bland annat Lean-coach inom Produktionslyftet och har erfarenhet från ledande befattningar inom industrin. Han är även en av översättarna av den aktuella boken Toyota Kata.

– Jag uppskattar verkligen Joakims rättframma sätt med citat som ”slöserijaktens tid är förbi”, konstaterar Kajsa Simu, Lean Forum Byggs ordförande. I Kata-tankegången gäller det inte längre att ta fram diverse förbättringsförslag utan riktning, istället gäller det riktade förbättringsinsatser för att nå ett uttalat måltillstånd.

Joakim Bjurström

Joakim reflekterade också kring det faktum att Toyota arbetade i 30 år med sitt produktionssystem innan några forskare upptäckte det och kallade det för Lean. Vad gjorde de egentligen under de första 30 åren? Enligt Joakim så coachade de varandra och arbetade med ständiga förbättringar, vilket onekligen ger dem ett litet försprång.

– Det var spännande att få tala inför en annan publik än vad jag är van vid, säger Joakim Bjurström. Det kändes som att vi hade ett bra utbyte och det var många trevliga samtal vid den efterföljande lunchen.

Joakim betonade vikten av att komma loss från metoder och verktyg och se Lean som en lärande process. Han konstaterade samtidigt att det var ett riktigt intresserat gäng på plats och att det lyste ordentligt i ögonen på några av deltagarna.

Alan Mossman från Storbritannien behöver som uppskattad föreläsare och utbildare inom Lean förändringsarbete inte någon närmare presentation. Han är en av grundarna av brittiska Lean Construction Institute och har undervisat i Lean Construction vid både Loughborough och Nottingham Trent University.

– Alan är en väldigt duktig pedagog, duktigt på att visualisera och att leda diskussioner där de medverkande interagerar, säger Karin Färnevik. Framförallt var det jätteroligt att båda föreläsarna fick så många frågor och verkligen tog sig tid att svara.

Alan Mossman har en tydlig inriktning mot byggsektorn, som han menar tenderar att jobba i separata silos – en problembild vi känner igen! Han betonade även vikten för branschen att hitta flöden och sedan identifiera de hinder som hindrar oss från att kunna öka flödestakten.

– En annan återkommande punkt i Alans budskap är att vi måste kommunicera bättre, säger Kajsa Simu. Vi måste bygga förtroende och tillit.

Just detta fokuserade Alan på i en övning kallad Silent Squares. Deltagarna delades in i grupper för att samarbeta under tystnad och lösa ett problem, där var och en i gruppen representerade en del av lösningen – utan samarbete kunde inte var och en bli klara, vilket var förutsättningen. Utan att avslöja för mycket framkom det med all tydlighet hur snabbt vi sätter upp regler och ramverk för vad som ska gälla, tysta överenskommelser kring allt vi gör. Den första ”regeln” vi skrev in var att detta var en tävling mellan grupperna, den andra att vi inte fick ”tjuvkika” för att se hur de andra gjorde. Inget av detta fanns med som förutsättningar och gick stick i stäv med tanken på samarbete och kommunikation, det vill säga att ge och dela information för att bygga förtroenden.

– Lärdomen var att vi är snabba på att sätta upp regelverk utan att egentligen prata om det, säger Kajsa Simu. Det var helt irrelevanta regler, baserade på vår egen förförståelse. Vi satt vackert kvar i våra silos.

Det var trots allt lite synd att det inte var fler anmälda, men det var ett väldigt uppskattat program av dem som var där. Joakim Bjurström fick många positiva kommentarer och väckte en hel del nya tankar hos många av åhörarna. Det fanns även god tid till mingel och nätverkande under lunchen och förhoppningen är att fler anmäler sig till våra kommande event.

– Det var nog en ganska nyttig korsbefruktning eftersom jag inte är särskilt insatt i byggsektorns utmaningar, säger Joakim Bjurström. Det är alltid intressant att få lära sig om andra branscher.

Två dagar efter Partnerdagen arrangerades i Malmö ett frukostseminarium den 4 december, en uppföljning till det lyckade arrangemang som vi genomförde den 19 september tillsammans med Veidekke och Chalmers Professional Education. Denna gång var det MKB Fastighets AB och NCC som stod som samarrangörer och även denna gång lockade seminariet många deltagare – 45 anmälda!

Vid frukostseminariet föreläste Linda Ericsson, MKB Fastighets AB och styrelseledamot i Lean Forum Bygg. Linda är byggprojektledare för ett av Sveriges mest hållbara bostadsprojekt, Greenhouse Augustenborg, och hon gav sin syn på hur Lean kan användas för att skapa en mer hållbar stad och för att öka innovationskraften i byggbranschen.

Medverkade gjorde också NCC med utvecklingschef Henrik Hyll och platschef Emil Norén, vilka har fungerat som Lean-coacher i Greenhouse-projektet. Henrik och Emil berättade om NCCs Lean-resa och om hur NCC arbetar med Lean i Greenhouse.