Ständiga besök hos Strängbetong

Publicerat den 19 december 2014

Den 5 november genomfördes en Lean-dag med Lean Forum Bygg hos Strängbetong i Kungsör, tidigare vinnare av Årets Lean-byggare. Arrangemanget var så populärt att det blev fulltecknat och vi var tvungna att stänga anmälningsfunktionen! De nästan 50 deltagarna fick lyssna till både Produktionslyftets Hans Reich och fabrikschef Marie Nordqvist, som berättar om den genomgripande Lean-resa företaget gjort och som har gett oerhört goda resultat.

Den 13 november tog Strängbetong även emot styrgruppen från NCC avdelning bostad, vilka nyligen har godkänts till Produktionslyftet. Enligt deras Lean-coach Kalle Persson var besöket mycket givande och visar än en gång på den generösa inställning Marie och hennes kollegor har till att dela med sig av sina erfarenheter – helt i Lean-andan!

Över 1 000 medlemmar

Tårta, över 1 000 medlemmar!

Föreningen växer på alla håll och kanter. Vi genomför fler arrangemang, vi har allt fler besökare vid våra frukostseminarier, vi har fått in ett antal nya partnerföretag – och nu har vi passerat 1 000 medlemmar! Vid senaste styrelsemötet hos NCC i Stockholm firade vi detta med denna goda tårta. För alla som inte var närvarande kan vi späda på avundsjukan genom att berätta att den var himmelskt god!

Nominerade till Årets Lean-byggare 2015

Lean Forum Byggs styrelse har nominerat tre företag till utmärkelsen Årets Lean-byggare. Hedareds Sand & Betong AB, Nordan AB (Tanumsfabriken) och Veidekke gör upp om Lean Forum Byggs utmärkelse för framgångsrikt Lean-arbete.

De nominerade företagen påverkar genom sitt arbete med Lean byggprocessen på de marknader och i de sammanhang där de är verksamma. Det finns också ett stort engagemang hos medarbetarna i dessa företag och en tydlig strävan efter ständiga förbättringar både i stort och smått.

De tre kandidaterna kommer nu att granskas och bedömas av en extern jury:

Hans Reich, juryns sammankallande, är en av grundarna till Lean Forum Bygg och idag en ledande profil inom Lean. Hans är anställd på Chalmers Professional Education och en av de drivande bakom satsningen Produktionslyftet.

Maria Viidas finns på SiQ där hon är ansvarig för arbetet med Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Maria har tidigare varit kvalitetschef i Vara kommun och är sedan några månader invald i styrelsen för vår systerorganisation Lean Forum.

Lars Stehn är professor från Luleå tekniska universitet med djup kunskap om Lean och industrialiserat byggande, där han drar nytta av sitt breda kontaktnät inom byggsektorn.

För mer information, kontakta Kajsa Simu, kajsa.simu@ncc.se eller 070-589 98 96.

Ledare: Fokuserar vi på vår verkliga kund?

Kajsa Simu

Det kan vara ganska lätt att tappa fokus på kundvärdet när vi levererar i vår vardag, i vårt arbete, från våra företag. Vem är vår verkliga kund? Jag har under den senaste tiden haft två hemska men även intressanta upplevelser på hur det inte ska få gå till och där leverantören totalt har missat ovanstående.

Efter att ha nappat på ett attraktivt näterbjudande med fri frakt och hemleverans så hör sig en lokal utkörningsfirma av sig per SMS och meddelar att de kommer någon gång mellan 9 och 15 – och att jag ska svara om det är ok. Vem kan sitta stand-by hemmavid en hel arbetsdag? Jag ringer för att höra om de åtminstone kan minska spannet och får reda på att chauffören åker från depån tidigast vid 9-9:30 (redan där avslöjar de att de aldrig kan komma före 9:30), men själva tidsspannet kan de inte minska.

Till slut går de med på att be chauffören ringa 30 minuter innan ankomst, men vem kan lämna jobbet med så kort varsel? Firman har dock inga fler svar och det slutar med att jag åker och hämtar paketet själv, men den verkliga frågan är om utkörningsfirman vet vem kunden är? Den som de levererar åt, eller den som ska ha leveransen? (Jo, jag har sett inlägget på Facebook där en hantverkare meddelar sin kund att han kommer någon gång mellan 9 och 16, ber dem hålla sig hemma och frågar samtidigt efter portkoden, varvid kunden svarar ”någonstans mellan 0000 och 9999 …”)

Det andra exemplet handlar om en reklamation av en diskmaskin. Vi kontaktar återförsäljaren och ber dem komma att titta på den ickefungerande maskinen. Ingenting händer. Vi kontaktar dem igen med samma resultat. Efter att vi har besökt dem för en tredje påminnelse så ringer en lokal servicefirma och frågar om vi har gjort en anmälan, varvid vi berättar att vi anmält det på plats hos återförsäljaren. Nu kommer det fantastiska: ”Vi har inte fått någon anmälan, det är därför ingen har hört av sig”. Sedan förklarar han att vi måste göra en anmälan på återförsäljarens hemsida för att han ska få informationen. ”Men hur visste du att du skulle ringa mig då?” Jo, han erkänner att återförsäljaren har ringt men vi måste i alla fall gå in via webben – först därefter kan återförsäljaren ge uppdraget åt servicefirman. ”Ni måste göra en anmälan först, det är så det är bestämt, det är inte vårt beslut.”

Alla försöka att boka en tid redan nu – om jag lovade att direkt efter samtalet göra en anmälan på webben – var fruktlösa. Så det slutade med att vi gjorde anmälan och efter tre dagar (!) ringde han upp igen. ”Vi har mycket att göra nu, men jag ringer tillbaka när vi kan boka en tid.” När detta skrivs har vi fortfarande inte lyckats boka någon tid …

Inte är det väl så här som vi också behandlar våra kunder? Upplevs vi på ett liknande sätt? Det gäller att tänka efter hur vi själva arbetar i flödet ut mot kund. Vem är kunden på riktigt, vad styr mig i mitt arbete?

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg

Frukostmöte med uppskattad mix

Cirka 35 personer kom till Lean Forum Byggs frukostseminarium i Lund den 19 september med en bred uppslutning från olika delar av byggbranschen. Temat var ”Lean som arbetssätt – hur kan det se ut?” och bland de anmälda företagen kan nämnas Veidekke (som också stod som värd för mötet), Ikano Bostad, Skanska, Tyréns, AG Arkitekter, BoKlok, Byggnadsfirman Otto Magnusson, Ebab Syd, Flexator, MKB Fastighets AB, Olivetree, Prolog, Sundprojekt, Fojab Arkitekter och HSB Skåne … Med tanke på det stora intresset och de intressanta diskussionerna så hoppas vi att mötet resulterar i både fler medlemmar och partnerföretag.

Lean-frukost i Lund

En annan noterbar detalj var att nästan en fjärdedel av deltagarna var kvinnor, vilket är mycket positivt med tanke på fördelningen i branschen generellt. Med denna mix av både människor och företag så känns det som att frukostmöteskonceptet är ett bra sätt att inspirera kring Lean och engagera fler i Lean Forum Bygg. Värden Veidekke med Emile Hamon i spetsen ska också ha ett stort tack för ett väl genomfört arrangemang med bra lokaler, uppiggande kaffe (behövdes då vi samlades redan vid sjutiden!) och goda smörgåsar.

Även föreläsarna bjöd på en innehållsmässigt lika intressant som bred mix: Emile Hamon (Veidekke), Hans Reich (Produktionslyftet), Jesper Strandberg (Peab PGS) och Karin Färnevik (Chalmers Professional Education). Lean Forum Byggs styrelseledamot Jerker Lessing från Tyréns inledde med att hälsa alla välkomna och en kort presentation av föreningen och våra aktiviteter: Seminarier som denna, informationskanaler som nyhetsbrev och hemsida, större konferenser samt partnerträffar – och givetvis vårt pris till Årets Lean-byggare (se notis på annan plats).

– Ett grunduppdrag för Lean Forum Bygg är kunskapsspridning mellan företag och människor i branschen, framhöll Jerker. Som individ kan du bli medlem alldeles gratis, det är bara att anmäla sig på hemsidan. Företag kan bli partner till föreningen mot en mindre avgift för att stödja och bidra till utvecklingen, viktigt för föreningen och ett sätt för företagen att visa sitt engagemang för en Lean utveckling av branschen!

Emile Hamon, strategi- och utvecklingschef hos värdföretaget Veidekke, tog sedan över med en presentation av VeidekkeMAX. Det representerar vad han kallar fjärde generationens industriellt byggande – produkt, organisation och process, effektivitet med kvalitet.

– Det känns riktigt kul att vara där vi är idag med tanke på att utvecklingsarbetet drogs igång för tre år sedan, berättade Emile. Vi började titta på produkten/byggandet men även på processen, där vi redan hade kommit en bra bit på väg. Det vi gjorde var egentligen att paketera vår kunskap på ett smartare sätt.

Själva produkten, eller komponenterna, omfattar delar som kombineras till hus. Hjärtat i byggsystemet är installationsmodulen där 90 procent idag görs i fabrik. Den lösningen valdes efter att de hade studerat tidplaner och insett att de stora slöserierna fanns vid överlämnandet mellan olika yrkeskategorier.

Kort beskrivet innebär VeidekkeMAX att byggkostnaden kan minskas genom att en ökad andel byggdelar prefabriceras och genom ett stort fokus på processen för att effektivisera produktionen, utan att göra avkall på design eller kvalitet. Veidekke tittar på både teknik och process för att minska antalet icke värdeskapande aktiviteter vid byggnation av bostäder, där ett versionstänk har introducerats för att över tid kunna förfina och förbättra deras plattformar och på så sätt skapa mervärde för kunderna.

Hans Reich från Produktionslyftet och Chalmers Professional Education är välkänd som Lean-föreläsare, också inom byggbranschen, och var en av initiativtagarna när Lean Forum Bygg grundades. Med sin långa erfarenhet från bland annat fordonsindustrin levererade han som alltid såväl beska sanningar som utmanande fakta, som exempelvis vikten av att ha med sig hela kedjan i processen.

– Jämför med bilindustrin, där kommer 80 procent av värdet av bilen från leverantörerna, berättade Hans. Det hjälper ju inte att du själv är bra om du inte har resten av systemet med dig.

Med en kort introduktion till Lean – från Toyota och framåt – och med flera exempel från både industri och byggsektor betonade han vikten av att hålla sig till överenskomna principer och filosofier. Ett nyckelmoment inom Lean är att ta bort slöserier; vi måste alla vara slöseriornitologer, och det gäller att alla lär sig känna igen slöserierna.

– I slutänden är det viktigaste att avgöra vilka aktiviteter som skapar värde för kunden, förklarade Hans. Enkelt uttryckt så handlar det om att vara lat och smart istället för dum och arbetsam!

Ett konkret exempel på detta finns hos tyska Porsche. Där beslutade de för snart ett år sedan att förkorta medarbetarnas arbetsvecka med en timme med bibehållen lön – inte för att de saknar efterfrågan utan för att produktiviteten i fabriken ökat så kraftigt.

– Slöseriornitologer, det tar jag med mig. Det borde vara något för oss alla att satsa på, kommenterade Jerker med ett leende och bollade ordet vidare till nästa talare: Har ni några ornitologer, Jesper?

Jesper Strandberg på Peab PGS har arbetat med frågor som dessa sedan 2003 och han kunde inte annat än att hålla med föregående talare.

– Jag gillar Hans Reichs beskrivning att det är bättre att vara lat och smart, berättade Jesper, men jag skulle gärna vilja lägga till ”tråkigt”; vi vill inte ha några överraskningar.

PGS är ett helägt dotterbolag till Peab som utvecklar, säljer, tillverkar och monterar flerfamiljshus. De startade som ett utvecklingsprojekt 2003 då de kom i kontakt med Lean och 2005 började de titta på ett system som bygger på modulariserade byggdelar, baserade på kundens behov och industriellt tillverkade för slutmontering på montageplatsen. Idag är de ett eget bolag med ett komplett byggsystem där samtliga byggdelar är fördefinierade och kan användas i många projekt. Flertalet av byggdelarna fabrikstillverkas i en torr miljö och kombineras till färdiga huskroppar.

– Jag är självlärd inom Lean men har jobbat med kloka människor och det jag lärt mig är att det gäller att träffa kundens behov, berättade Jesper. Det gäller att bestämma inriktningen, det vill säga förstå marknaden, välja segment och bygga strukturen. En tydlig produktstrategi helt enkelt.

I Peab PGS fall har resultatet blivit en snabbare byggprocess och attraktiva, energisnåla och miljövänliga bostäder. Slutprodukten blir densamma oavsett om byggsystemet PGS används eller om byggande sker traditionellt, det är själva byggprocessen som är annorlunda.

– Mycket spännande även detta, summerade Jerker. Ett ord jag fångade som inte används så ofta i traditionellt byggande var ”produktstrategi”; att tydligt identifiera vad vi ska göra och för vilken målgrupp, mycket intressant!

Karin Färnevik, ansvarig för Samhällsbyggnad vid Chalmers Professional Education, rundade av mötet med en presentation av utbudet av Lean-utbildning som erbjuds på Chalmers – men även hos andra av Lean Forum Byggs partnerföretag – och som möter utvecklingsbehovet i samhällsbyggnadssektorn. Chalmers Professional Education, som är ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola, har bland annat introducerat Lean 24 för byggsektorn, en utbildning som genomförs lunch-till-lunch. Upplägget är utformat för företagsledare i samhällsbyggnadssektorn som vill öka företagets konkurrensförmåga med kunder, medarbetare och samhällsnytta i fokus.

Jerker Lessing
Jerker Lessing, Tyréns samt styrelseledamot i Lean Forum Bygg, modererade frukostmötet på ett förtjänstfullt sätt.

Jerker Lessing höll som moderator samman frukostseminariet på ett elegant och professionellt sätt med skarpa inlägg och reflektioner. Intresset gick inte att ta miste på; Sverker Andreasson från Ikano Bostad slog fast att han antecknat mer under detta frukostseminarium än vad han brukar göra under en normal tvådagarskonferens och som nämnts fortsatte de informella samtalen och frågorna till föreläsarna långt efter att program tiden tagit slut.

För er som inte hade möjlighet att vara med på detta arrangemang rekommenderar vi starkt att hålla uppsikt över kalendern på Lean Forum Byggs hemsida – fler seminarier och arrangemang utlovas under hösten!

Ledare: Konsten att se

Här under maj var jag upp till fjällen med ett par vänner till mig. Vi njöt i fulla drag av väder och vind och tyckte på det hela taget att dagarna var underbara – för vi ville att det skulle vara underbart, trots bitvis hårda vindar och tillfälliga snöbyar. Vi var klädda för vädret och i gengäld njöt vi desto mer när solen tittade fram, samtidigt som vi konstaterade att det inte blir bättre än vad du gör det till. Vi valde att se det positiva.

Hur ser du på tillvaron? Är glaset halvfullt eller halvtomt? Inställningen är lika viktig i Lean-arbetet som på semestern, den som inte har ett öppet sinne missar många möjligheter – precis som den som blundar för problemen knappast kommer att hitta några lösningar …

Det finns många varianter kring det här med att se på omgivningen. En kollega tog sina små barn till ett känt zoo en bit söderöver för att de skulle få se nyfödda tigerungar. Barnen såg ungarna och konstaterade att de var som katter är mest – men tigermamman … Vilken STOR katt, något sådant hade de aldrig sett! Är vi tillräckligt duktiga att se med andras ögon? Våra kunders, kollegors eller konkurrenters ögon?

För att återknyta till zoo-temat har vi flickan som gick till parken med sin morfar för att titta på elefanten. De gick fram till gallret och morfar frågade om hon såg elefanten? ”Jag ser ett ben”. De gick runt stängslet och morfar frågade om hon såg elefanten nu? ”Jag ser en snabel”. De fortsatte runt. ”Jag ser en svans”. När de gick därifrån vände sig flickan om och tittade tillbaka mot inhägnaden. ”Nu ser jag elefanten!”

På mitt företag gör vi en massa bra saker men vi ser inte alltid sammanhangen – trots att allt faktiskt hänger ihop. Det är först med rätt perspektiv som helheten framstår tydligt; varifrån du tittar, ur vems synvinkel du tittar och din egen inställning. Vilka glasögon har du på dig? Irriterar du dig på vinden och lider av snöbyarna eller ser du solen och njuter av fälten där nysnön lagt sig?

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg

Den positiva trenden fortsätter

Den 15 maj genomfördes Lean Forum Byggs årsmöte hos Tyréns i Stockholm. Ordförande Kajsa Simu inledde med den formella informationen, där styrelsen rekommenderades ansvarsfrihet och föreningens ekonomi presenterades. Lean Forum Bygg har idag en positiv ekonomisk utveckling med svarta siffror och grunden för kommande års budget på plats. Tanken är att växla upp såväl kommunikations- som kansliarbetet för att fortsätta den positiva trenden.

Kajsa konstaterade också att Lean Forum Bygg under det senaste året har varit mer aktiv på seminariesidan, både för medlemmar och med olika partner, en utveckling som Lean Forum Bygg räknar med ska fortsätta. Ett exempel är det frukostseminarium som nyligen genomfördes i Luleå (se notis på annan plats i nyhetsbrevet). En annan utveckling som är viktig för föreningen är styrelsens engagemang, en styrelse som efter årsmötet fått ett något annorlunda utseende. Två av de verkliga veteranerna i sammanhanget, Pär Åhman och Magnus Widfeldt, lämnar efter lång och trogen tjänst sina åtaganden i styrelsen. De har tillfört fantastiskt mycket med sitt engagemang och sin kunskap, vilket även gäller avgående styrelsemedlemmen Egon Waldemarsson. Ett stort tack riktades till alla tre inklusive Johan Levál, som valde att lämna styrelsen tidigare i år, med förhoppningen om goda och nära kontakter även i framtiden!

Delar av Lean Forum Byggs kommande styrelse, från vänster: Kajsa Simu (ordförande, NCC Construction Sverige), Karin Johansson (Chalmers Professional Education), Jerker Lessing (Tyréns), Marie Nordqvist (Strängbetong), Johan Brantehag (PEAB), Hans Henriksson (Småa), Emile Hamon (Veidekke), Jan-Olof Edgar (Projektengagemang) samt John Eklund (JM). Saknas på bilden gör Helena Lidelöw (LTU & Lindbäcks Bygg) och Linda Ericsson (MKB).

Lean Forum Byggs nya styrelsemedlemmar Karin Johansson, Johan Brantehag, Emile Hamon och Linda Ericsson hälsades givetvis också välkomna. Valberedningens Sverker Andreasson och Fredrik Anheim var med all rätta nöjda över att kunna presentera ett förslag till styrelse med god fördelning mellan olika verksamheter (beställare, entreprenörer, konsulter och akademi) och med god regional spridning, ett förslag som enhällig godtogs av årsmötet. Styrelsen består nu av:

 • Kajsa Simu (ordförande, NCC Construction Sverige & LTU)
 • Helena Lidelöw (LTU & Lindbäcks Bygg)
 • Jerker Lessing (Tyréns)
 • Jan-Olof Edgar (Projektengagemang)
 • John Eklund (JM)
 • Hans Henriksson (Småa)
 • Marie Nordqvist (Strängbetong)
 • Emile Hamon (Veidekke)
 • Johan Brantehag (PEAB)
 • Karin Johansson (Chalmers Professional Education)
 • Linda Ericsson (MKB)

Valberedningen föreslog även Peter Tolf (Arcona) till revisor samt en kommande valberedning bestående av Fredrik Anheim (IKANO Bostad), Sverker Andreasson (IKANO Bostad) och Veronica Olsson (Prolog).

Därefter följde en föreläsning av Marie Nordqvist, som berättade om Strängbetong i Kungsör och deras imponerande Lean-resa. Deras främsta kund är deras eget montage och det är många från andra delar av koncernen som varit på besök – med många positiva reaktioner som följd. Kungsörfabriken har gått från ”sämst” till ”bäst” vad gäller ordning och reda och Lean, vilket naturligtvis har inspirerat deras kollegor.

– Utan det metodiska upplägget och arbetet med Produktionslyftet hade vi aldrig kommit dit vi är idag, berättade Marie och visade sin uppskattning genom att glatt heja på Kalle Persson i publiken, Lean-coach från Produktionslyftet.

Till vänster: Marie Nordqvist, fabrikschef på Strängbetong i Kungsör och styrelsemedlem i Lean Forum Bygg, höll en mycket inspirerande föreläsning. Till höger: Den uppskattade Lean-coachen Kalle Persson representerade Produktionslyftets färger vid Lean Forum Byggs årsmöte.

Idag vågar alla hos Strängbetong i Kungsör påtala saker som kan förbättras och ledningen tvekar inte att ta tag i dem. De har haft Robert Kusén – uppskattad föreläsare med ett Lean-förflutet från både Scania och Södertälje kommun – på besök ett par gånger och anammat hans talesätt ”inga problem är stora problem”. Det gäller alltså att se till att ”problemnätet” är tillräckligt finmaskigt.

Strängbetong har också börjat arbeta en del med jobbrotation, vilket är uppskattat. De har bland annat haft medarbetare på besök från en annan fabrik som imponerats över hur alla hjälps åt och att alla gjorde flera olika saker. Kunskapen om – och viljan att arbeta enligt – företagets produktionssystem sprider sig i fabriken.

– Nu klarar vi dessutom vår budget, det har vi inte gjort på 50 år, berättade Marie. Min chef är chockad!

Marie kunde även berätta om flera sidoeffekter från deras Lean-arbete och den uppmärksamhet som det har fått i radio och andra media. Ett exempel är att de idag har flera jobbsökande, även spontana sådana som helt enkelt vill jobba hos dem även om de inte annonserat efter medarbetare. Mycket positivt! Många på årsmötet kommenterade och uppskattade Maries föredrag efteråt, tydligt imponerade av hennes engagemang och kunskap.

Ytterligare en sak att framhålla är den utmärkelse som Marie nyligen fick: Månadens förebild maj 2014. Västra Mälardalen i Samverkan (ViS) är en ekonomisk förening med företagarföreningar och näringsliv i de tre orterna Köping, Arboga och Kungsör inklusive kommunerna själva. Föreningen utser månadens förebild och för maj valde de fabrikschefen på Strängbetong i Kungsör.

Motiveringen löd: ”Marie Nordqvist har med entusiasm och konsekvent ledarskap utvecklat Strängbetong i Kungsör till ett framgångsrikt företag och ett föredöme för svensk byggindustri. En stor satsning på att utveckla medarbetarnas kompetensuppbyggnad skapar ökad trivsel och effektivitet i företaget. Ett bevis på den framgångsrika satsningen är bland annat utnämningen till Årets Lean-byggare 2013. Marie har också ett stort engagemang utanför företaget för regionens bästa. Marie är en person som gör skillnad i Västra Mälardalen och hon visar upp attityder som ViS står för: Mångfald, öppenhet och stolthet.”

Lean Forum Bygg stämmer in i hyllningar och gratulerar Marie till den fina utmärkelsen!

Därefter avslutades mötet med samtal och nätverkande. Sist men inte minst riktades också ett stort tack till Tyréns för möjligheten att använda deras fina lokaler i Stockholm. Sammantaget var det ett mycket positivt årsmöte som lovar leda till ett än mer aktivt, inspirerande och utvecklande år!

Frukostmöte i Luleå

Den 20 maj arrangerade Lean Forum Bygg och Chalmers Professional Education ett seminarium på temat ”Så kan vi få ner byggkostnaderna med Lean”. Ett 40-tal morgonpigga Lean-entusiaster slöt upp i Vetenskapens hus i centrala Luleå.

En av talarna var Ola Magnusson, Lean-koordinator på Lindbäcks Bygg. År 2010 belönades Lindbäcks Bygg med Lean Forum Byggs pris som nu benämns ”Årets Lean-byggare”. Ola betonade att utmärkelsen var mycket uppskattad och att den gav inspiration och energi. Han beskrev deras Lean-satsning som en resa med många utmaningar, där den kanske viktigaste består i att få med sig personalen.

Lindbäcks har varit uthålliga i sin Lean-satsning och de har lyckats ändrat sitt arbetssätt och sina processer från grunden. Avslutningsvis konstaterade dock Ola att det fortfarande finns mycket kvar att göra och att arbetet går vidare.

Karin Johansson, affärsområdeschef på partnerföretaget Chalmers Professional Education, beskrev hur utbildning och träning kan utgöra ett stöd för de organisationer som tar sig an Lean-utmaningen och vill komma vidare i processen. Med flera olika utbildningar erbjuds ett tillskott på kunskap och ett kontinuerligt lärande riktat till alla i organisationen.

Hans Reich, Chalmers Professional Education och Produktionslyftet, visade på exempel från olika branscher där Lean har etablerats som ett framgångsrikt arbetssätt. Han berättade också att Produktionslyftet under innevarande programperiod har öppnat upp för företag inom samhällsbyggnadssektorn. Ett exempel är Strängbetong i Kungsör, som har deltagit i Produktionslyftet och som vann Årets Lean-byggare 2014. Ett annat företag som nyligen har blivit antagna till programmet är Contigia som gör prefab-stommar i stål och betong.

Medverkade gjorde även Lean Forum Byggs Kajsa Simu och Helena Lidelöw. Sammanfattningsvis gav frukostseminariet i Luleå ytterligare ett kvitto på att intresset för Lean i samhällsbyggandet ökar. Fler seminarier planeras, håll utkik!

Strängbetong i Kungsör tog hem Årets Lean-byggare

Strängbetong i Kungsör bygger för framtiden med en långsiktig satsning på industriellt byggande och Lean. Fabrikschefen Marie Nordqvist och hennes medarbetare har lyckats föra in sitt nytänkande i den traditionella byggbranschen – den 31 mars tilldelades de Lean Forum Byggs pris Årets Lean-byggare för sin insats.

Strängbetongs vd Charlotte Bergman till (till vänster) tar emot priset tillsammans med Marie Nordqvist, fabrikschef. Foto: Johanna Åfreds, Tidningen Byggindustrin.

Strängbetong levererar industriellt tillverkade byggnadssystem, med betong som bas, från idé till slutmontage. Genom att utveckla och införa industriella metoder arbetar de för att vara ett byggföretag som förknippas med kostnadseffektivitet och Lean samtidigt som de tar sitt ansvar för att driva marknaden för industriellt byggande. Den 31 mars utsågs Strängbetongs Kungsörsfabrik till Årets Lean-byggare med följande motivering:

”Genom konsekvent ledarskap byggd på gemensamma värderingar har vinnaren inte enbart förbättrat sina resultat utan även blivit ett föredöme långt utanför byggsektorn.”

– Det är fantastisk roligt för alla som varit delaktiga, vilket otrolig uppmärksamhet vi fått, säger fabrikschef Marie Nordqvist. Det här innebär en sådan inspiration för alla i Kungsör att jobba vidare!

Sedan våren 2011 har Kungsörsfabriken som ett av de första byggföretagen arbetat med Produktionslyftet, en nationell satsning för att utveckla svenska företags produktivitet med Lean som grund.

– Syftet är att se till att företaget blir konkurrenskraftigt genom ett ständigt pågående förbättringsarbete, berättar fabrikschefen Marie Nordqvist. I arbetet är jag själv och produktionschef Per Forsberg stödjande och drivningsansvariga.

Målet är att skapa ett bästa, överenskommet arbetssätt som är dokumenterat och som alla följer. När alla vet vad som gäller är det lättare att lära upp nya medarbetare på ett tryggt och kvalitetssäkrat sätt. En styrgrupp med medlemmar från ledningen, flera olika avdelningar och IF Metall har arbetat fram följande vägledande principer:

 • Rädda om varandra
 • Rätt från mig
 • Rätt ordning
 • Dagen innan
 • Arbetsinnehåll hela dagen
 • Var sak har sin plats
 • Lite bättre varje dag

– Jag är helt övertygad om att vi kommer att lyckas eftersom vi förankrat de vägledande principerna så väl i hela organisationen, avslutar Marie Nordqvist. De utgör grunden för vårt förbättringsarbete och stommen i verksamheten.

Priset som Årets Lean-byggare visar att hennes övertygelse är korrekt!

Mer information om prisutdelningen: Läs artikel på Tidningen Byggindustrins hemsida

Marie Nordqvist, tillsammans med produktionschef Per Forsberg.

Ledare: Full diskretion utlovas …

Det sägs att det fanns en duktig tekniker i USA som på 80-talet kom på en lysande affärsidé. Datorerna hade slagit igenom en gång för alla och alla insåg att det var fantastiskt – men alla var faktiskt inte med. Den unge teknikern satte ut följande annons i affärstidningar: ”Helgkurs i datorkunskap. Full diskretion. Kontakta …” Han blev överöst av uppdrag från direktörer och ledare på olika nivåer som hade insett möjligheterna, men som saknade kunskap.

Vad har då detta med Lean Forum Bygg att göra? Jo, det här är faktiskt en frågeställning som togs upp på Partnerdagen, en utmaning som flera deltagare tyckte att Lean Forum Bygg skulle ta tag i. De företag som vi har kontakt med – vid seminarier, på Partnerdagen och även i styrelsearbetet – är redan frälsta. Jag ska inte säga att det är en klubb för inbördes beundran, snarare en klubb för en kombinerad Lean-beundran och frustration över att inte fler engagerar sig.

Var är alla de som borde vara med men som inte är det? Och varför är de inte med? Företagens ledningar, ägare, styrelserepresentanter – branschens verkliga beslutsfattare? Hur når vi dem?

Ingen efterfrågar kunskap de inte känner till, det är paradoxen inom utbildning. Lika sant är att ingen vill skylta med sin okunskap. Vi misstänker att det finns många duktiga individer som drivit och utvecklat företag i branschen under lång tid och som inser att Lean är något bra. Men var finns deras forum? Hur adresserar vi deras frågeställningar? De vill inte sitta bland en massa nyutexaminerade byggnadsingenjörer där det fullkomligen sprutar Lean ur öronen och som slänger sig med mer eller mindre obegripliga japanska uttryck och som samtidigt saknar kunskapen om de utmaningar som personer högt upp i ledningen står inför.

Här kommer den diskreta helgutbildningen in. Kan vi skapa exklusiva, ”stängda” träffar där intresserade får lufta sin okunskap – eller, snarare, bygga vidare på ett intresse utan att känna sig hopplöst efter? Vi skulle kunna bjuda in ledningsgrupper i entreprenadföretag för gemensam diskussion, kanske under ledning av någon från Lean Forum Byggs styrelse. Alternativt skapar vi möten med representanter från hela kedjan – från materialleverantör till slutkund – för att diskutera Lean i affären, Lean i strategin.

Har du något annat förslag? En grundtanke i Lean är att den som kan ska lära ut. Hjälp oss att hitta ett sätt att engagera fler, för vi vet att behovet finns och tror att även viljan gör det. Vi vill hitta ett sätt att inleda samtal, att erbjuda alla att prata med andra som står inför samma utmaningar – och möjligheter!

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg