Nominera din kandidat till Årets Lean-byggare 2023

Publicerat den 24 april 2023

Ta chansen att nominera dig själv eller en organisation som du samarbetar med till Årets Lean-byggare. Syftet med tävlingen är att lyfta fram förebilder som utmanar och inspirerar till ett mer effektivt och hållbart byggande med hjälp av Lean.

Tävlande bidrag kan omfatta hela eller delar av organisationen. Det kan också utgöra en del av Lean-arbetet, exempelvis användandet av pulstavlor, daglig styrning eller förbättringsarbete.

Nominera din kandidat på Lean Forum Byggs webbsida →

Fortsatt utveckling på Nordan i Kvillsfors

2019 vann Nordans fabrik i Kvillsfors tävlingen Årets Lean-byggare, bland annat för sitt arbete med att minska ledtiderna och höja leveransprecisionen. Förbättringsarbetet fortsätter och nyligen utsågs fabriken till ”Factory of the year” inom Nordan-koncernen.

– Vi känner en stor stolthet över att vi hela tiden förbättrar oss, säger Cecilia Hedblad Sjölin, fabrikschef på Kvillsfors. Vi höjer vår 5S-nivå, vi jobbar mer fokuserat med standardiserat arbete, vi jagar slöserier och vi försöker alltid identifiera möjliga förbättringar i vår vardag.

Nordans fabrikstävling består av fem delar – säkerhet, kvalitet, leveransprecision, korttidssjukfrånvaro och resultat. Dessa nyckeltal ger en bild av hur fabrikerna presterar och under 2022 var alltså Kvillsfors fabrik nummer ett i koncernen. Priset delades ut av koncernchef Dag Kroslid, som även är ledamot i Lean Forum Byggs styrelse, vid en ceremoni i Kvillsforsfabriken den 20 februari.

Läs tidigare artikel om hur Nordan Kvillsfors implementerar Lean →

Det är bara att sätta igång

Solen är på väg tillbaka och dagarna blir ljusare och längre för varje vecka. I januari arrangerade vi årets första seminarium, där vi bjöd in forskare för att reflektera kring tillämpning av Lean inom den svenska byggsektorn. Det som är jag slås av är hur långsam spridning vi har haft i Sverige, trots att Lean har blivit normen för alla andra industriers utveckling av verksamheter och människor. Vad är orsaken? Vad kan vi inom Lean Forum Bygg göra för att bidra till ökad kunskap och tillämpning? Det är frågor som vi i styrelsen bär med oss in i 2023.

Glädjande är det då att på en fullsatt Norrlandskonferens inse att intresset för att tillämpa Lean och att lära från andra är stort. Det finns både förutsättningar och behov för ett förändrat sätt att styra och leda med Lean som vägvisare, även inom byggsektorn. En av de saker som jag tog med från konferensen är vikten av att hitta modet och viljan att sätta igång. Att sakta men säkert ta steg mot medveten förbättring. Börja någonstans istället för att fundera för länge över vad som är det mest prioriterade utvecklingsområdet.

För att inspirera fler att sätta igång så arrangerar vi flera aktiviteter under våren, främst webbsända seminarier. God planering och produktionsstyrning är något som ofta lyfts fram som avgörande för ett lyckat projekt. Därför bjuder vi in till en serie webbinarier och en avslutande workshop inom detta område. Här hittar du mer information.

Några som både har börjat och fortsätter att utvecklas är Nordan och deras fabrik i Kvillefors. 2019 fick de ta emot utmärkelsen Årets Lean-byggare och har nu återigen uppmärksammats för sitt arbete, den här gången som årets fabrik i Nordan-koncernen. Inspirerande att få ta del av hur deras arbete fortsätter att utvecklas – något som även kan uppmuntra fler att starta sin förändringsresa.

För att kunna fortsätta bidra till ökad kunskap om Lean i byggsektorn så behöver vi fler partnerföretag. I våra seminarier och andra aktiviteter skapar vi möjligheter till reflektion och erfarenhetsutbyte tvärs företag, akademin och värdekedja – något som lyftes fram och uppskattades inte minst under den fullsatta Norrlandskonferensen. Var med och bidra – gå in som partnerföretag och låt oss gemensamt leda utveckling och kunskapsutbyte om Lean i byggsektorn.

Har du ett gott exempel att dela eller något som du vill vet mer om? Hör gärna av dig med ditt önskemål. Håll också utkik på föreningens webbsida och anmäl dig till våra kommande seminarier. Hoppas att vi hörs och ses här under våren!

Kajsa Simu
Ordförande, Lean Forum Bygg

Årets Lean-byggare delade sina lärdomar

Den 21 mars anslöt ett drygt 30-tal nyfikna Lean-entusiaster till ett seminarium om NCC:s projektstudio och vilka resultat arbetssättet ger i projekteringsgrupperna. Janni Tjell från NCC presenterade sin syn på projektstudion och vilka möjligheter och värden som lösningen öppnar för framtiden.

Janni Kjell presenterade NCC:s projektstudio vid Lean Forum Byggs konferens den i Göteborg den 13 oktober 2022.

Frågor om synen på samlokalisering, distansarbete och effektivitet lyftes och diskuterades. Hur framtiden ser ut kan vi sia om men klart är i alla fall att NCC upplever att projektstudion ger ett stort mervärde både internt och för företagets kunder. Bland annat genom att hjälpa alla i projektet att få tydligare kontroll på läget just nu, veta vad som är slutmålet och hur de ska ta sig dit. Janni Kjell summerade:

”Du kan inte springa efter tåget om du inte vet när tåget ska gå.”

Projektstudion är under ständig utveckling för att möta dagens och morgondagens behov och utmaningar i samhällsbyggandet.

I samband med webbinariet öppnade Lean Forum Bygg slussarna för nominering till Årets Lean-byggare 2023. Välkommen att nominera din egen eller någon annan organisation som du tycker förtjänar att uppmärksammas som en föredömlig Lean-verksamhet.

Lean construction i Sverige – insikter från forskningen

Den 25 januari fick vi ta del av flera intressanta och insiktsfulla resultat av forskarna Dimosthenis Kifokeris, Chalmers, och Christian Koch, Högskolan i Halmstad. Det är tydligt att det finns stor utvecklingspotential för Lean inom byggbranschen, då forskarnas enkätundersökning visar att nästan två tredjedelar av de tillfrågade inte känner till Lean Construction som begrepp.

Av de som implementerat Lean i sina organisationer går det att urskilja fyra olika varianter av tillämpningar som vi fördjupade oss i under seminariet. För er som missade detta tillfälle så finns det möjlighet att ta del av inspelningen i efterhand:

Var med och utveckla världens bästa byggbransch


2022 går mot sitt slut och vi på Lean Forum Bygg ser tillbaka på ett år med bra aktiviteter och insatser som har bidragit till utveckling av Lean i byggsektorn. För andra året i rad arrangerade vi en workshop som en del av Lean Forums årskonferens. Deltagarna diskuterade gemensamma utmaningar och lösningar tillsammans med finalisterna i tävlingen Årets Lean-bygggare. Vid seminariet utsågs också året vinnare, vilket den här gången blev NCC.

Spelet Sim Lean har uppdaterats med hjälp av finansiering från SBUF och det används nu i undervisning på byggprogram i bland annat Lund, Umeå och Luleå. Vill du veta mer? Hör av dig så hjälper vi dig att komma i gång och tipsar om hur spelet kan användas för att öka förståelsen för Lean construction.

Inför nästa år har vi redan flera aktiviteter inplanerade. I januari möter vi forskarna Dimosthenis Kifokeris, Chalmers, och Christian Koch, Högskolan i Halmstad, som har kollat statusen på tillämpningen av Lean i byggsverige. Seminariet avslutas med diskussion och workshop.

Den 9-10 februari är vi med och arrangerar Norrlandskonferensen tillsammans med bland andra Lean Forum, IUC Norr, Plan och iTid. Temat är ”En framtid där vi bor” med erfarenheter från norrländska företag som framgångsrikt har arbetat med Lean, logistik och planering. Första dagen består av seminarier och andra dagen ägnas åt studiebesök.

Under våren fyller vi på med återkommande webbinarier kring Lean Construction. Hör gärna av dig om det är något särskilt som du är nyfiken på, eller om du har ett intressant case eller annat som du vill dela med dig av.

Under mars öppnar vi återigen för nomineringar till Årets Lean-byggare. Ta chansen att nominera dig själv eller en annan organisation som du tycker har tillämpat Lean med god effekt.

Avslutningsvis så vill jag bjuda in dig att medverka i vårt arbete. Som partner i Lean Forum Bygg är du med och utformar seminarier, konferenser och andra möten där du utvecklar din egen kompetens och bygger nätverk inom Lean construction. Kontakta gärna mig så berättar jag mer. Tillsammans utvecklar vi världens bästa byggbransch!

Kajsa Simu
Ordförande Lean Forum Bygg

Lean Forum Bygg på Norrlandskonferensen

Den 9-10 februari är vi med och arrangerar Norrlandskonferensen tillsammans med bland andra Lean Forum, IUC Norr, Plan och iTid. Temat är ”En framtid där vi bor” med erfarenheter från norrländska företag som framgångsrikt har arbetat med Lean, logistik och planering. Första dagen består av seminarier och andra dagen ägnas åt studiebesök.

Partnerföretag i Lean Forum Bygg erbjuds reducerad deltagaravgift, kontakta Kajsa Simu för mer information.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här →

Årets Lean-Byggare är NCC Building Sverige

Det blev NCC Building Sveriges som i hård konkurrens med Lyckos och Tornberget tog hem segern i tävlingen årets Lean-byggare. Priset delades ut under ett förmiddagsseminarium som arrangerades som en del av Lean Forums årskonferens i Göteborg den 13 oktober.

Finalisterna presenterade sina verksamheter.

Under ledning av moderator Fredrik Friblick, vd Prolog och en av Lean Forum Byggs grundare, berättade finalisterna Lyckos, Tornberget och NCC Building Sverige om hur de använder Lean för att utveckla och förbättra sina verksamheter. Efter respektive presentation diskuterade deltagarna utmaningar och möjligheter i mindre grupper och sammanställde sina rekommendationer till de tre verksamheterna. Engagemanget var på topp och finalisterna fick med sig många inspel för det fortsatta arbetet.

Glada vinnare och prisutdelare – Hans Reich, ordförande i juryn, Janni Tjell, NCC, Jörgen Mann, NCC, Erik Hilmius, NCC, Fredrik Friblick, Prolog, Kajsa Simu, Lean Forum Bygg, och Mattias Sandqvist, NCC.

Tre organisationer var som sagt nominerade men det skulle också utses en vinnare. En extern jury under ledning av Hans Reich tilldelade avslutningsvis NCC Building Sverige utmärkelsen Årets Lean-byggare med följande motivering:

Genom att kombinera ett starkt underifrånperspektiv med utbildning har årets vinnare byggt en samarbetskultur som reducerar onödigt arbete och ger förutsättningar för människor att utvecklas. En samarbetskultur som ökar kvaliteten, kortar ledtider och minskar kostnader. En kultur som har skapat en grund för fortsatt utveckling, och som många kan lära av.

Nypremiär för Sim Lean

Nu är spelet vi alla har väntat på här. Med utgångspunkt i Likers Lean-teorier sätts din förmåga att effektivt planera och styra ett byggprojekt mot tufft uppsatta projektmål på prov. Lean Forum Bygg är glada över att kunna erbjuda branschen ett ökat värde genom ett konkret och underhållande utbildningsverktyg.

Sim Lean 3.0 är ett kostnadsfritt webbaserat spel vars syfte är att på ett lekfullt sätt visa hur det är möjligt att öka kundens värde genom att minska resursförbrukning och slöserier. Spelet bygger på ständiga förbättringar och har utvecklats av Lean Forum Bygg med stöd från SBUF.

Spelet kan till exempel användas inom utbildning eller på arbetsplatser och myndigheter som pedagogiskt verktyg för att simulera planering och logistik inom byggproduktion i enlighet med Lean.

Välkommen att testa dina Lean-skills på simlean.se →

Möt finalisterna i Årets Lean-Byggare

Nu har glädjen att presentera tre mycket starka kandidater till utmärkelsen Årets Lean-byggare. På olika sätt visar de på potentialen för Lean inom samhällsbyggandet och inspirerar till fortsatt utveckling av branschen. Möt Lyckos, Tornberget och NCC.

Lyckos (del av Granitor)

Lyckos mission är att utveckla designade, inspirerande hem för människor med vanliga inkomster. Bolaget är från början en startup men omsätter idag 600 miljoner kronor och bygger cirka 150 bostäder per år. Lean-tänket appliceras över hela kedjan – från markförvärv till att bostadskunden flyttar in.

För att kunna bygga väldesignade bostäder till en rimlig boendekostnad använder Lyckos Lean-principer för att hålla nere kostnaderna. Bolagets övergripande synsätt är att kunden sätts i fokus avseende produktens utformning och kvalitetsnivå – därefter utformas den industriella produktionen.

Läs mer om bolaget →

Tornberget

Tornberget har sedan 2018 arbetat i samverkan för att utveckla nyproducerade förskolor till mer smarta, flexibla och energieffektiva byggnader. Vid varje byggnation av en ny förskola sätts gemensamma mål för alla inblandande aktörer i projektorganisationen. En avgörande framgångsfaktor är att bolaget tydliggör syfte och mål ”hela vägen ut” – inte bara inom projektgruppen.

Yrkesarbetarna på arbetsplatsen är engagerade och väl medvetna om vad deras insats har för betydelse för helheten. I flera av projekten arbetar entreprenörerna med resultatbaserade mål, vilket har skapat mervärde för verksamheten och även bidragit till ökad arbetsglädje och högre engagemang.

Läs mer om bolaget →

NCC

NCC Building Sverige har genomfört en omfattande Lean-transformation av de arbetssätt som tillämpas i projekteringen, och som drivs i NCC Projektstudio. Projektstudion introducerades i projekteringen 2011 och bygger på samlokalisering, ett strukturerat arbetssätt och VDC. Dessa tre byggstenar skapar förutsättningar för ökad samverkan, kreativa lösningar, kortare ledtiderna och högre värde. För att guida de involverade aktörerna genom projekteringen används visual management, vilket omfattar ett antal visuella hjälpmedel.

Läs mer om bolaget →

Seminarium med de nominerade företagen och prisutdelning kommer att genomföras som en del av Lean Forums årskonferens den 12-13 oktober. Mer information och inbjudan kommer snart.