Var med och utveckla världens bästa byggbransch

Publicerat den 22 december 2022


2022 går mot sitt slut och vi på Lean Forum Bygg ser tillbaka på ett år med bra aktiviteter och insatser som har bidragit till utveckling av Lean i byggsektorn. För andra året i rad arrangerade vi en workshop som en del av Lean Forums årskonferens. Deltagarna diskuterade gemensamma utmaningar och lösningar tillsammans med finalisterna i tävlingen Årets Lean-bygggare. Vid seminariet utsågs också året vinnare, vilket den här gången blev NCC.

Spelet Sim Lean har uppdaterats med hjälp av finansiering från SBUF och det används nu i undervisning på byggprogram i bland annat Lund, Umeå och Luleå. Vill du veta mer? Hör av dig så hjälper vi dig att komma i gång och tipsar om hur spelet kan användas för att öka förståelsen för Lean construction.

Inför nästa år har vi redan flera aktiviteter inplanerade. I januari möter vi forskarna Dimosthenis Kifokeris, Chalmers, och Christian Koch, Högskolan i Halmstad, som har kollat statusen på tillämpningen av Lean i byggsverige. Seminariet avslutas med diskussion och workshop.

Den 9-10 februari är vi med och arrangerar Norrlandskonferensen tillsammans med bland andra Lean Forum, IUC Norr, Plan och iTid. Temat är ”En framtid där vi bor” med erfarenheter från norrländska företag som framgångsrikt har arbetat med Lean, logistik och planering. Första dagen består av seminarier och andra dagen ägnas åt studiebesök.

Under våren fyller vi på med återkommande webbinarier kring Lean Construction. Hör gärna av dig om det är något särskilt som du är nyfiken på, eller om du har ett intressant case eller annat som du vill dela med dig av.

Under mars öppnar vi återigen för nomineringar till Årets Lean-byggare. Ta chansen att nominera dig själv eller en annan organisation som du tycker har tillämpat Lean med god effekt.

Avslutningsvis så vill jag bjuda in dig att medverka i vårt arbete. Som partner i Lean Forum Bygg är du med och utformar seminarier, konferenser och andra möten där du utvecklar din egen kompetens och bygger nätverk inom Lean construction. Kontakta gärna mig så berättar jag mer. Tillsammans utvecklar vi världens bästa byggbransch!

Kajsa Simu
Ordförande Lean Forum Bygg

Lean Forum Bygg på Norrlandskonferensen

Den 9-10 februari är vi med och arrangerar Norrlandskonferensen tillsammans med bland andra Lean Forum, IUC Norr, Plan och iTid. Temat är ”En framtid där vi bor” med erfarenheter från norrländska företag som framgångsrikt har arbetat med Lean, logistik och planering. Första dagen består av seminarier och andra dagen ägnas åt studiebesök.

Partnerföretag i Lean Forum Bygg erbjuds reducerad deltagaravgift, kontakta Kajsa Simu för mer information.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här →

Årets Lean-Byggare är NCC Building Sverige

Det blev NCC Building Sveriges som i hård konkurrens med Lyckos och Tornberget tog hem segern i tävlingen årets Lean-byggare. Priset delades ut under ett förmiddagsseminarium som arrangerades som en del av Lean Forums årskonferens i Göteborg den 13 oktober.

Finalisterna presenterade sina verksamheter.

Under ledning av moderator Fredrik Friblick, vd Prolog och en av Lean Forum Byggs grundare, berättade finalisterna Lyckos, Tornberget och NCC Building Sverige om hur de använder Lean för att utveckla och förbättra sina verksamheter. Efter respektive presentation diskuterade deltagarna utmaningar och möjligheter i mindre grupper och sammanställde sina rekommendationer till de tre verksamheterna. Engagemanget var på topp och finalisterna fick med sig många inspel för det fortsatta arbetet.

Glada vinnare och prisutdelare – Hans Reich, ordförande i juryn, Janni Tjell, NCC, Jörgen Mann, NCC, Erik Hilmius, NCC, Fredrik Friblick, Prolog, Kajsa Simu, Lean Forum Bygg, och Mattias Sandqvist, NCC.

Tre organisationer var som sagt nominerade men det skulle också utses en vinnare. En extern jury under ledning av Hans Reich tilldelade avslutningsvis NCC Building Sverige utmärkelsen Årets Lean-byggare med följande motivering:

Genom att kombinera ett starkt underifrånperspektiv med utbildning har årets vinnare byggt en samarbetskultur som reducerar onödigt arbete och ger förutsättningar för människor att utvecklas. En samarbetskultur som ökar kvaliteten, kortar ledtider och minskar kostnader. En kultur som har skapat en grund för fortsatt utveckling, och som många kan lära av.

Nypremiär för Sim Lean

Nu är spelet vi alla har väntat på här. Med utgångspunkt i Likers Lean-teorier sätts din förmåga att effektivt planera och styra ett byggprojekt mot tufft uppsatta projektmål på prov. Lean Forum Bygg är glada över att kunna erbjuda branschen ett ökat värde genom ett konkret och underhållande utbildningsverktyg.

Sim Lean 3.0 är ett kostnadsfritt webbaserat spel vars syfte är att på ett lekfullt sätt visa hur det är möjligt att öka kundens värde genom att minska resursförbrukning och slöserier. Spelet bygger på ständiga förbättringar och har utvecklats av Lean Forum Bygg med stöd från SBUF.

Spelet kan till exempel användas inom utbildning eller på arbetsplatser och myndigheter som pedagogiskt verktyg för att simulera planering och logistik inom byggproduktion i enlighet med Lean.

Välkommen att testa dina Lean-skills på simlean.se →

Möt finalisterna i Årets Lean-Byggare

Nu har glädjen att presentera tre mycket starka kandidater till utmärkelsen Årets Lean-byggare. På olika sätt visar de på potentialen för Lean inom samhällsbyggandet och inspirerar till fortsatt utveckling av branschen. Möt Lyckos, Tornberget och NCC.

Lyckos (del av Granitor)

Lyckos mission är att utveckla designade, inspirerande hem för människor med vanliga inkomster. Bolaget är från början en startup men omsätter idag 600 miljoner kronor och bygger cirka 150 bostäder per år. Lean-tänket appliceras över hela kedjan – från markförvärv till att bostadskunden flyttar in.

För att kunna bygga väldesignade bostäder till en rimlig boendekostnad använder Lyckos Lean-principer för att hålla nere kostnaderna. Bolagets övergripande synsätt är att kunden sätts i fokus avseende produktens utformning och kvalitetsnivå – därefter utformas den industriella produktionen.

Läs mer om bolaget →

Tornberget

Tornberget har sedan 2018 arbetat i samverkan för att utveckla nyproducerade förskolor till mer smarta, flexibla och energieffektiva byggnader. Vid varje byggnation av en ny förskola sätts gemensamma mål för alla inblandande aktörer i projektorganisationen. En avgörande framgångsfaktor är att bolaget tydliggör syfte och mål ”hela vägen ut” – inte bara inom projektgruppen.

Yrkesarbetarna på arbetsplatsen är engagerade och väl medvetna om vad deras insats har för betydelse för helheten. I flera av projekten arbetar entreprenörerna med resultatbaserade mål, vilket har skapat mervärde för verksamheten och även bidragit till ökad arbetsglädje och högre engagemang.

Läs mer om bolaget →

NCC

NCC Building Sverige har genomfört en omfattande Lean-transformation av de arbetssätt som tillämpas i projekteringen, och som drivs i NCC Projektstudio. Projektstudion introducerades i projekteringen 2011 och bygger på samlokalisering, ett strukturerat arbetssätt och VDC. Dessa tre byggstenar skapar förutsättningar för ökad samverkan, kreativa lösningar, kortare ledtiderna och högre värde. För att guida de involverade aktörerna genom projekteringen används visual management, vilket omfattar ett antal visuella hjälpmedel.

Läs mer om bolaget →

Seminarium med de nominerade företagen och prisutdelning kommer att genomföras som en del av Lean Forums årskonferens den 12-13 oktober. Mer information och inbjudan kommer snart.

Årsmöte 2022

Välkommen till Lean Forum Byggs årsmöte 2022. Förutom det formella årsmötet bjuds det på presentation av det vinnande examensarbetet i Årets Lean-byggare samt en introduktion till initiativet Bygglyftet.

Emil Nilzén delar resultat från vinnande exjobb

Årets bästa examensarbete inom Lean construction har genomförts av Emil Nilzén, Luleå tekniska universitet. Han har i samarbete med Veidekke undersökt potentiella vinster med standardiserat arbetssätt inom byggsektorn. Presentation av de viktigaste resultaten.

Kajsa Simu presenterar programmet Bygglyftet

Ineffektivitet och fel i byggandet orsakar stora kostnader för samhället. Bygglyftet är ett nytt Lean-inspirerat företagsprogram som tar sig an utmaningen att förbättra den svenska byggsektorn. Projektledare Kajsa Simu, vice ordförande i Lean Forum Bygg, berättar mer.

Anmäl dig till mötet här →

Stipendium till arbete om standardiserade arbetssätt

Årets bästa examensarbete inom Lean construction har genomförts av Emil Nilzén, Luleå tekniska universitet. I samarbete med Veidekke har han undersökt potentiella vinsterna med standardiserat arbetssätt inom byggsektorn.

Emil Nilzén är utbildad civilingenjör inom väg och vatten vid Luleå tekniska universitet. Idén till examensarbetet hämtade han från sitt tidigare extraarbete i Scanias fabrik för lastbilshytter i Oskarshamn. Även om det är svårt att åstadkomma en produktionslina i ett byggprojekt så finns det flera andra vinster med standardiserat arbetssätt.

– Byggproduktionen kan på olika sätt bli mer effektiv, säger Emil Nilzén. Jag har till exempel visat att inlärningstiden för nya arbetsmoment kan halveras, vilket ger stora fördelar när ny personal ska introduceras.

Under examensarbetet på Veidekke fick Emil Nilzén möjlighet att utföra observationer och experiment i den verkliga produktionen. Ett exempel var montering av takstolar, ett moment som kunde förenklas och effektiviseras betydligt med hjälp av standardisering.

– Det finns massor av potentiella förbättringar i en byggprocess men det viktiga är inte att hitta det bästa arbetssättet en gång, säger Emil Nilzén. Det gäller att arbeta kontinuerligt och hela tiden utveckla och förbättra sin verksamhet.

Juryns motivering

Tävlingens jury består av tre av Lean Forum Byggs styrelsemedlemmar – Jenny Olsson, Afry, Stefan Olander, Lunds tekniska högskola, och Dag Kroslid, Nordan. Så här motiverar de sitt val av vinnare:

Arbetet har en tydlig koppling till Lean Construction, med fokus på standardiseringar av arbetsmetoder inom byggproduktion. Det finns en intressant teoretisk genomgång av förutsättningarna för Lean Construction, med relevanta referenser. Det finns även i examensarbetet en noggrann datainsamling som kompletterats med en fokusgrupp att säkerställa relevansen.

Examensarbetet ger värdefull insikt om potentialen i att öka tidseffektiviteten genom standardisering. Andra företag kan inspireras och ta lärdom av det tillvägagångssätt som används denna studie för att utvärdera standardiserade arbetssätt, vilket medför ett tydligt bidrag till arbetet med att utveckla Lean i byggbranschen.

Stipendium på 15 000 kronor

Emil Nilzén tilldelas ett stipendium på 15 000 kronor. Han kommer också medverka vid Lean Forum Byggs kommande årsmöte den 31 maj med en presentation av de viktigaste slutsatser från examensarbetet.
Årets Lean-byggarstudent är instiftat till minne av Chalmersprofessorn Per-Erik Josephsson, som med sitt stora engagemang inom resurseffektiva byggprocesser var med och startade föreningen Lean Forum Bygg.

Hämta Emil Nilzéns examensarbete (pdf) →
Läs mer om tävlingen och nominera ett bidrag →

Fokus på effektivisering och utveckling

Under 2021 fortsatte byggstartsindex att öka, vilket tyder på att samhällsbyggandet tuffar på bra. Vi ser dock att pandemin har gjort att många företag på allvar har börjat titta på kostnadsminimeringar och effektivisering. Det gör att vi inom Lean Forum Bygg har en viktig roll att spela i den fortsatta utvecklingen av det svenska byggandet.

Vi i styrelsen för Lean Forum Bygg har förhoppningar om att kunna erbjuda ett bra aktivitetsprogram för det kommande året, med spännande insikter och inspiration för utveckling. Här ser vi särskilt mycket fram emot att få ta del av våra partnerföretags erfarenheter och insikter. Aktivitetsprogrammet presenteras inom kort på vår webbplats och via e-post till våra prenumeranter.

Under det kommande året arbetar vi också vidare med att ytterligare stärka samarbetet med relevanta intresseorganisationer. Tillsammans kan vi skapa synergier och rätt förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom samhällsbyggandet.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om vår verksamhet, eller önskemål kring aktiviteter och fokusområden. Vi hörs och ses!

Jimmy Dahlström
Ordförande för Lean Forum Bygg

Ett Lean-inspirerat lyft för Byggsektorn

Ineffektivitet och fel i byggandet orsakar stora kostnader för samhället. Bygglyftet är ett nytt Lean-inspirerat företagsprogram som tar sig an utmaningen att förbättra den svenska byggsektorn. Projektledare är Kajsa Simu som är ledamot i Lean Forum Byggs styrelse.

Projektledare för den nya satsningen Bygglyftet är Kajsa Simu, ledamot i Lean Forum Byggs styrelse.

– Vi utformar programmet för att skapa maximal nytta för aktörerna i byggbranschen, säger Kajsa Simu. Målet är att åstadkomma lärande, bättre flöden, ständiga förbättringar och utrymme för förändringsarbete.

Boverket har på uppdrag av regeringen beräknat den årliga kostnaden för byggskador, slöserier och kvalitetsbrister vid nybyggnation och renovering. Enligt deras rapport (2018) uppgår kostnader för att åtgärda fel samt kostnader för ineffektiv resursanvändning till 59–73 miljarder kronor per år. Om hänsyn tas till indirekta följdeffekter bedöms de totala kostnaderna uppgå till 83-111 miljarder kronor per år.

Insikterna finns men lägsta pris gäller

Under hösten 2021 genomförde Kajsa Simu intervjuer med hantverkare, platschefer och högsta ledning på nio olika företag i byggsektorn. Syftet var att skapa en bild av branschens behov och upplevda hinder för utveckling.

– Intervjuerna visade att det finns en god förståelse för vad som krävs för att en verksamhet ska vara framgångsrik, säger Kajsa Simu. Företagen lyfter framgångsfaktorer som fungerande flöden, ständiga förbättringar och respekt för varandra på arbetsplatsen.

I de genomförda intervjuerna framkommer det samtidigt att entreprenörerna inte anser att de har möjlighet att driva en egen förändringsagenda. I stället får de förlita sig på att beställare och samhälle ställer krav och betalar för utveckling inom exempelvis hållbarhet, innovation och arbetsmiljö.

– Det finns en frustration hos de entreprenörer som vill förändra och förbättra sin verksamhet, säger Kajsa Simu. De upplever inte att frågor inom hållbarhet och arbetsmiljö värderas i upphandlingarna, utan mer ses som tips och rekommendationer. Det är fortfarande lägsta pris som gäller.

Två pilotomgångar under hösten

Just nu pågår arbetet med att hitta finansiering för två pilotomgångar av Bygglyftet som är planerade att starta under hösten 2022. Den ena piloten ska samla byggföretag på riksnivå som är verksamma på olika marknader och alltså inte konkurrerar om samma kunder. Tanken är att skapa förutsättningar för ett öppet lärande och utveckla relationer och samarbetsformer mellan entreprenörer och leverantörer.

Målet med den andra piloten är att skapa ett leverantörsnätverk med byggföretag som är verksamma i Norrbotten och Västerbotten. Företagen ska arbeta med hållbarhetsfrågor och den gröna omställningen, samtidigt som de utforskar möjligheter och gemensamma vinster med att samarbeta kring leveransen till en kund.

– För de företag som går in i Bygglyftet vill vi erbjuda en snabb återbetalning på investeringen, säger Kajsa Simu. Då kan de skapa utrymme för att bli långsiktigt konkurrenskraftiga och möta framtida utmaningar och förändringar.

Förstudien som ligger till grund för Bygglyftet har finansierats av SBUF med Byggföretagen som projektägare. I referensgruppen finns även Installatörsföretagen, Byggnads, Elektrikerförbundet samt Seco. Välkommen att kontakta Kajsa Simu om du har frågor om Bygglyftet, eller om du är intresserad av att medverka i pilotomgången.

Nominera Årets Lean-byggare 2022