Film från seminarium: Effekter i megaprojekt

Publicerat den 26 juni 2024

Den 4 juni 2024 genomförde Lean Forum Bygg ett seminarium med fokus på hur Lean har implementerats i ett riktigt stort byggprojekt – Livsvitenskap i Oslo. Hans Thomas Holm, prisbelönt projektledare och projektchef, berättade om det Lean-baserade arbetssätt som har använts i projektet.

Inspiration och stärkt internationell samverkan

Tidigare under våren hade jag förmånen att ta ett samtal med David Baumann, logistikchef på JM som vann Årets Lean-byggare 2021. Jag blev glad och inspirerad av att se hur ett företag med Lean-principer i ryggen kan hitta vägar ut ur kriser med utgångspunkt i det som de själva kan påverka, till exempel sin kultur och sin syn på egna kostnader.

Just att bryta byggkostnadsutvecklingen är absolut nödvändigt för att branschen ska kunna möta bostadsmarknaden under de kommande åren. Det går inte längre att trycka upp priserna och sedan hjälplöst och undrande se på när kostnaderna följer samma utveckling. David Baumann berättade att JM:s mål är att alla projekt som startar under 2024 ska ledtidsförkortas med 25 procent. Både kreativitet och hållbara lösningar kommer krävas, men samtidigt är det helt realistiska ambitioner utifrån potentialen som finns i minskade slöserier.

I min profession som förändringskonsult på Prolog kommer jag ofta till insikt om att uteblivna resultat är en effekt av att det saknas uttalade mål. Med ett mindset som utgår från Lean och med planering och arbete för framgång så är det också mycket mer sannolikt att lyckas. Självfallet handlar det om att tjäna pengar men det finns så mycket mer att vinna.

Har din organisation precis som JM Logistik en pågående Lean-resa som behöver uppmärksammas av branschen? Då uppmanar vi dig att nominera ert arbete till Årets Lean-byggare 2024! Det går givetvis också bra att nominera en branschkollega eller samarbetspartner till utmärkelsen.

Lean Forum Bygg verkar för att sprida goda exempel inom Lean till intressenter inom byggsektorn. Omvärldsbevakning är en viktig del i det arbetet och även samverkan med våra europeiska motsvarigheter. Därför deltar vi nu under april på en internationell konferens i Köpenhamn som arrangeras av European Group for Lean Construction, EGLC. Från konferensen tar vi med kontakter och insikter hem till Sverige som vi sedan kan sprida till våra medlemmar och partner i olika forum. Konferensen är öppen för alla intresserade, mer information och anmälan här.

På tal om omvärldsbevakning! Under våren genomför Lean Forum Bygg två digitala seminarier där vi utforskar vi byggherrens möjligheter att driva fram en effektivare byggbransch med hjälp av Lean. Vi startar den 7 maj med insikter från Lidl, som på tre år har lyckats halvera sina byggkostnader. I det andra seminariet den 4 juni fokuserar vi på hur Lean har implementerats i ett riktigt stort byggprojekt, nämligen Livsvitenskap i Oslo. Den 29 maj genomför också föreningen sitt årsmöte, även detta digitalt. Jag hoppas att vi ses vid dessa tillhällen!

Slutligen passar vi också på att gratulera våra vänner på Bygglyftet, med vår tidigare ordförande Kajsa Simu i spetsen, som vann Årets Initiativ 2023, ett pris som delas ut av GarBos tekniska råd.

Jesper Lundgren
Ordförande Lean Forum Bygg

Uppföljning hos Heidelberg Materials Precast Abetong

Nominera din kandidat till Årets Lean-byggare 2024

Glada vinnare 2023 från Heidelberg Materials Precast Abetong – Filip Sten, vd Precast Abetong, Beppe Harrysson, produktionsledare Vislanda H, Paul Karlsson, fabrikschef Vislanda H, Branislav Dimitrijevic, produktionsledare Vislanda H, Emmie Karlsson, förändringsledare, Anders Olofsson, divisionschef Lantbruk Precast Abetong.

Ta chansen att nominera dig själv eller en organisation som du samarbetar med till Årets Lean-byggare. Syftet med tävlingen är att lyfta fram förebilder som utmanar och inspirerar till ett mer effektivt och hållbart byggande med hjälp av Lean.

Tävlande bidrag kan omfatta hela eller delar av organisationen. Det kan också utgöra en del av Lean-arbetet, exempelvis användandet av pulstavlor, daglig styrning eller förbättringsarbete.

Nominera din kandidat på Lean Forum Byggs webbsida →

Uppföljning hos JM Logistik

Film från seminarium med Heidelberg Materials Precast Abetong

Lean Forum Byggs utmärkelse Årets Lean-byggare delas årligen ut till föredömen inom förbättringsarbete i samhällsbyggnadssektorn. 2023 gick priset till Heidelberg Materials Precast Abetong som belönades för sitt arbete med att implementera Lean som grundläggande filosofi för sin verksamhet. Vid ett webbsänt frukostseminarium den 25 januari berättade Heidelberg om sin Lean-resa.

Seminarium – Taktplanering del 3

Vid Lean Forum Byggs tredje seminarium om taktplanering fick vi ta del av erfarenheter och insikter från den finska byggsektorn och forskning vid Aalto University. Inbjuden föreläsare var med Aleksi Heinonen, Takt specialist på Vison Oy. Seminariet genomfördes den 7 november 2023.

Ta del av presentationerna (pdf) →

Läs mer om Aleksis Lean-resa och utvecklingen av taktplanering i de nordiska länderna i artikeln A couple of phone calls revolutionised construction, som publicerades i finsk media tidigare i år. Artikeln översatt till engelska kan hämtas här (pdf) →

Se filmen från seminariet

Heidelberg Materials Precast Abetong vann årets Lean-byggare

Den 4 oktober genomförde Lean Forum Bygg sin årskonferens och under den efterföljande middagen delades utmärkelsen Årets Lean-byggare ut. Vinnare blev Heidelberg Materials Precast Abetong, och på en hedrande andraplats kom Veidekke Entreprenad.

Glada vinnare – Filip Sten, vd Precast Abetong, Beppe Harrysson, produktionsledare Vislanda H, Paul Karlsson, fabrikschef Vislanda H, Branislav Dimitrijevic, produktionsledare Vislanda H, Emmie Karlsson, förändringsledare, Anders Olofsson, divisionschef Lantbruk Precast Abetong.

Så här motiverade juryn sitt val av vinnare:

Med Lean-baserade verktyg förankrade i ett tydligt ledningssystem och en tydlig ledningsfilosofi knyter det här företaget ihop sin målbild och vision med ett aktivt dagligt förbättringsarbete som över tid har gett tydliga, mätbara och redovisade effekter i produktivitet, arbetsmiljö och ekonomiskt resultat.

Deras mod, vilja och uthållighet har drivit igenom beteendeförändringar där företagets målbild idag är tydligt länkad med den dagliga verksamheten, där gemensamma arbetsmetoder och mångkunnighet tar mer plats, och där Lean-arbetet resulterat i tydliga kvantifierbara förbättringar. Genom digitalisering och inspirerande visualisering samt tränade, engagerade ledare har bolaget visat hur Lean gör skillnad. Ett föredöme och en inspiratör för all projektdriven verksamhet – oavsett produktionsmiljö.

Seminarium – Taktplanering del 2

I Lean Forum Byggs andra webbinarium om taktplanering fångade vi upp konkreta erfarenheter från projekt som varit tidigt ute och trampat upp vägen för oss andra i branschen. Finns det lärdomar som kan hjälpa oss att ta detta vidare? Seminariet genomfördes den 26 september 2023.

Ta del av presentationerna (pdf) →

Se filmen från seminariet

En höst i effektivitetens tecken

Äntligen är det september och Lean Forum Bygg går ut hårt för att inspirera dig och din organisation till effektivisering och utveckling, trots tuffa byggtider. Årets Lean-byggare ska koras, vi kör ett webbinarium om taktplanering och Lean-studenter eftersöks.

Innan sommaren höll föreningen årsstämma där vi fick lyssna in på fjolårets Lean-byggarstudenter och även bekanta oss med fem nya ledamöter. Samtidigt säger vi tack och på återseende till avgående Lean-vänner.

I morgon den 26 september kommer vår styrelseledamot Anders Eklund från Myloc leda del 2 i den populära föreläsningsserien om taktplanering. Stort fokus på praktiska exempel och konkreta erfarenheter från projekt som tagit steget mot ökad flödeseffektivitet. I del 1 fick Björn Ungersness från Hups (före detta Lean Communication) hela webbinariet att slå på sina kameror och ställa frågor i sådan utsträckning att vi var tvungna att bryta.

Om du råkade missa detta seminarium så kan du se videoinspelningen här. En enklare och mer pedagogisk förklaring av hur det är möjligt att arbeta smartare och mer resultatorienterat i produktionsplaneringen får du leta länge efter.

Men allt är inte en dans på rosor. Samhällsbyggandet brottas med stora utmaningar där goda råd är dyra. Lean Forum Bygg vill inspirera och hjälpa, men också utmana i frågor kring effektivitet, kvalitet och produktivitet. Det är jobbigt i många delar av branschen för tillfället, samtidigt kommer det inte bli bättre om vi går i föreställningen att det snart blir som det var förut. Branschen behöver utveckling och Lean är en filosofi som kan hjälpa till med det. Varför? Jo, för att fokus ligger på den egna förmågan att leverera en kvalitativ, effektiv och hållbar slutprodukt som marknaden efterfrågar.

Vi i föreningen är oavsett utmaning motiverade att inspirera på alla sätt vi kan. Bland annat hoppas jag att vi ses fysiskt på vår årskonferens den 4 oktober i Stockholm. Ta chansen att möta ledande experter inom Lean i samhällsbyggandet och dela dina erfarenheter och insikter.

Är du nyfiken på hur du kan engagera dig eller din organisation? Tveka inte att ta kontakt, det kan gälla allt från partnerskap till att arrangera seminarier eller studiebesök.

Nu kör vi mot en höst i effektivitetens tecken!

Jesper Lundgren
Ordförande Lean Forum Bygg