Seminarium – Taktplanering del 3

Publicerat den 17 november 2023

Vid Lean Forum Byggs tredje seminarium om taktplanering fick vi ta del av erfarenheter och insikter från den finska byggsektorn och forskning vid Aalto University. Inbjuden föreläsare var med Aleksi Heinonen, Takt specialist på Vison Oy. Seminariet genomfördes den 7 november 2023.

Ta del av presentationerna (pdf) →

Läs mer om Aleksis Lean-resa och utvecklingen av taktplanering i de nordiska länderna i artikeln A couple of phone calls revolutionised construction, som publicerades i finsk media tidigare i år. Artikeln översatt till engelska kan hämtas här (pdf) →

Se filmen från seminariet

Heidelberg Materials Precast Abetong vann årets Lean-byggare

Den 4 oktober genomförde Lean Forum Bygg sin årskonferens och under den efterföljande middagen delades utmärkelsen Årets Lean-byggare ut. Vinnare blev Heidelberg Materials Precast Abetong, och på en hedrande andraplats kom Veidekke Entreprenad.

Glada vinnare – Filip Sten, vd Precast Abetong, Beppe Harrysson, produktionsledare Vislanda H, Paul Karlsson, fabrikschef Vislanda H, Branislav Dimitrijevic, produktionsledare Vislanda H, Emmie Karlsson, förändringsledare, Anders Olofsson, divisionschef Lantbruk Precast Abetong.

Så här motiverade juryn sitt val av vinnare:

Med Lean-baserade verktyg förankrade i ett tydligt ledningssystem och en tydlig ledningsfilosofi knyter det här företaget ihop sin målbild och vision med ett aktivt dagligt förbättringsarbete som över tid har gett tydliga, mätbara och redovisade effekter i produktivitet, arbetsmiljö och ekonomiskt resultat.

Deras mod, vilja och uthållighet har drivit igenom beteendeförändringar där företagets målbild idag är tydligt länkad med den dagliga verksamheten, där gemensamma arbetsmetoder och mångkunnighet tar mer plats, och där Lean-arbetet resulterat i tydliga kvantifierbara förbättringar. Genom digitalisering och inspirerande visualisering samt tränade, engagerade ledare har bolaget visat hur Lean gör skillnad. Ett föredöme och en inspiratör för all projektdriven verksamhet – oavsett produktionsmiljö.

Seminarium – Taktplanering del 2

I Lean Forum Byggs andra webbinarium om taktplanering fångade vi upp konkreta erfarenheter från projekt som varit tidigt ute och trampat upp vägen för oss andra i branschen. Finns det lärdomar som kan hjälpa oss att ta detta vidare? Seminariet genomfördes den 26 september 2023.

Ta del av presentationerna (pdf) →

Se filmen från seminariet

En höst i effektivitetens tecken

Äntligen är det september och Lean Forum Bygg går ut hårt för att inspirera dig och din organisation till effektivisering och utveckling, trots tuffa byggtider. Årets Lean-byggare ska koras, vi kör ett webbinarium om taktplanering och Lean-studenter eftersöks.

Innan sommaren höll föreningen årsstämma där vi fick lyssna in på fjolårets Lean-byggarstudenter och även bekanta oss med fem nya ledamöter. Samtidigt säger vi tack och på återseende till avgående Lean-vänner.

I morgon den 26 september kommer vår styrelseledamot Anders Eklund från Myloc leda del 2 i den populära föreläsningsserien om taktplanering. Stort fokus på praktiska exempel och konkreta erfarenheter från projekt som tagit steget mot ökad flödeseffektivitet. I del 1 fick Björn Ungersness från Hups (före detta Lean Communication) hela webbinariet att slå på sina kameror och ställa frågor i sådan utsträckning att vi var tvungna att bryta.

Om du råkade missa detta seminarium så kan du se videoinspelningen här. En enklare och mer pedagogisk förklaring av hur det är möjligt att arbeta smartare och mer resultatorienterat i produktionsplaneringen får du leta länge efter.

Men allt är inte en dans på rosor. Samhällsbyggandet brottas med stora utmaningar där goda råd är dyra. Lean Forum Bygg vill inspirera och hjälpa, men också utmana i frågor kring effektivitet, kvalitet och produktivitet. Det är jobbigt i många delar av branschen för tillfället, samtidigt kommer det inte bli bättre om vi går i föreställningen att det snart blir som det var förut. Branschen behöver utveckling och Lean är en filosofi som kan hjälpa till med det. Varför? Jo, för att fokus ligger på den egna förmågan att leverera en kvalitativ, effektiv och hållbar slutprodukt som marknaden efterfrågar.

Vi i föreningen är oavsett utmaning motiverade att inspirera på alla sätt vi kan. Bland annat hoppas jag att vi ses fysiskt på vår årskonferens den 4 oktober i Stockholm. Ta chansen att möta ledande experter inom Lean i samhällsbyggandet och dela dina erfarenheter och insikter.

Är du nyfiken på hur du kan engagera dig eller din organisation? Tveka inte att ta kontakt, det kan gälla allt från partnerskap till att arrangera seminarier eller studiebesök.

Nu kör vi mot en höst i effektivitetens tecken!

Jesper Lundgren
Ordförande Lean Forum Bygg

Save the date: Lean Forum Bygg konferens den 4 oktober

Seminarium – Taktplanering del 1

Taktplanering är ett arbetssätt som har fått stort fäste i bland annat Tyskland, USA och Norge, men som hittills inte har applicerats i lika stor utsträckning i Sverige. I Lean Forum Byggs första webbinarium om taktplanering berättade Björn Ungersness från Lean Communications om taktplaneringens grunder och principer. Seminariet genomfördes den 19 april 2023.

Ta del av presentationerna (pdf) →

Se filmen från seminariet

Nominera din kandidat till Årets Lean-byggare 2023

Ta chansen att nominera dig själv eller en organisation som du samarbetar med till Årets Lean-byggare. Syftet med tävlingen är att lyfta fram förebilder som utmanar och inspirerar till ett mer effektivt och hållbart byggande med hjälp av Lean.

Tävlande bidrag kan omfatta hela eller delar av organisationen. Det kan också utgöra en del av Lean-arbetet, exempelvis användandet av pulstavlor, daglig styrning eller förbättringsarbete.

Nominera din kandidat på Lean Forum Byggs webbsida →

Fortsatt utveckling på Nordan i Kvillsfors

2019 vann Nordans fabrik i Kvillsfors tävlingen Årets Lean-byggare, bland annat för sitt arbete med att minska ledtiderna och höja leveransprecisionen. Förbättringsarbetet fortsätter och nyligen utsågs fabriken till ”Factory of the year” inom Nordan-koncernen.

– Vi känner en stor stolthet över att vi hela tiden förbättrar oss, säger Cecilia Hedblad Sjölin, fabrikschef på Kvillsfors. Vi höjer vår 5S-nivå, vi jobbar mer fokuserat med standardiserat arbete, vi jagar slöserier och vi försöker alltid identifiera möjliga förbättringar i vår vardag.

Nordans fabrikstävling består av fem delar – säkerhet, kvalitet, leveransprecision, korttidssjukfrånvaro och resultat. Dessa nyckeltal ger en bild av hur fabrikerna presterar och under 2022 var alltså Kvillsfors fabrik nummer ett i koncernen. Priset delades ut av koncernchef Dag Kroslid, som även är ledamot i Lean Forum Byggs styrelse, vid en ceremoni i Kvillsforsfabriken den 20 februari.

Läs tidigare artikel om hur Nordan Kvillsfors implementerar Lean →

Det är bara att sätta igång

Solen är på väg tillbaka och dagarna blir ljusare och längre för varje vecka. I januari arrangerade vi årets första seminarium, där vi bjöd in forskare för att reflektera kring tillämpning av Lean inom den svenska byggsektorn. Det som är jag slås av är hur långsam spridning vi har haft i Sverige, trots att Lean har blivit normen för alla andra industriers utveckling av verksamheter och människor. Vad är orsaken? Vad kan vi inom Lean Forum Bygg göra för att bidra till ökad kunskap och tillämpning? Det är frågor som vi i styrelsen bär med oss in i 2023.

Glädjande är det då att på en fullsatt Norrlandskonferens inse att intresset för att tillämpa Lean och att lära från andra är stort. Det finns både förutsättningar och behov för ett förändrat sätt att styra och leda med Lean som vägvisare, även inom byggsektorn. En av de saker som jag tog med från konferensen är vikten av att hitta modet och viljan att sätta igång. Att sakta men säkert ta steg mot medveten förbättring. Börja någonstans istället för att fundera för länge över vad som är det mest prioriterade utvecklingsområdet.

För att inspirera fler att sätta igång så arrangerar vi flera aktiviteter under våren, främst webbsända seminarier. God planering och produktionsstyrning är något som ofta lyfts fram som avgörande för ett lyckat projekt. Därför bjuder vi in till en serie webbinarier och en avslutande workshop inom detta område. Här hittar du mer information.

Några som både har börjat och fortsätter att utvecklas är Nordan och deras fabrik i Kvillefors. 2019 fick de ta emot utmärkelsen Årets Lean-byggare och har nu återigen uppmärksammats för sitt arbete, den här gången som årets fabrik i Nordan-koncernen. Inspirerande att få ta del av hur deras arbete fortsätter att utvecklas – något som även kan uppmuntra fler att starta sin förändringsresa.

För att kunna fortsätta bidra till ökad kunskap om Lean i byggsektorn så behöver vi fler partnerföretag. I våra seminarier och andra aktiviteter skapar vi möjligheter till reflektion och erfarenhetsutbyte tvärs företag, akademin och värdekedja – något som lyftes fram och uppskattades inte minst under den fullsatta Norrlandskonferensen. Var med och bidra – gå in som partnerföretag och låt oss gemensamt leda utveckling och kunskapsutbyte om Lean i byggsektorn.

Har du ett gott exempel att dela eller något som du vill vet mer om? Hör gärna av dig med ditt önskemål. Håll också utkik på föreningens webbsida och anmäl dig till våra kommande seminarier. Hoppas att vi hörs och ses här under våren!

Kajsa Simu
Ordförande, Lean Forum Bygg

Årets Lean-byggare delade sina lärdomar

Den 21 mars anslöt ett drygt 30-tal nyfikna Lean-entusiaster till ett seminarium om NCC:s projektstudio och vilka resultat arbetssättet ger i projekteringsgrupperna. Janni Tjell från NCC presenterade sin syn på projektstudion och vilka möjligheter och värden som lösningen öppnar för framtiden.

Janni Kjell presenterade NCC:s projektstudio vid Lean Forum Byggs konferens den i Göteborg den 13 oktober 2022.

Frågor om synen på samlokalisering, distansarbete och effektivitet lyftes och diskuterades. Hur framtiden ser ut kan vi sia om men klart är i alla fall att NCC upplever att projektstudion ger ett stort mervärde både internt och för företagets kunder. Bland annat genom att hjälpa alla i projektet att få tydligare kontroll på läget just nu, veta vad som är slutmålet och hur de ska ta sig dit. Janni Kjell summerade:

”Du kan inte springa efter tåget om du inte vet när tåget ska gå.”

Projektstudion är under ständig utveckling för att möta dagens och morgondagens behov och utmaningar i samhällsbyggandet.

I samband med webbinariet öppnade Lean Forum Bygg slussarna för nominering till Årets Lean-byggare 2023. Välkommen att nominera din egen eller någon annan organisation som du tycker förtjänar att uppmärksammas som en föredömlig Lean-verksamhet.