Lindbäcks Bygg – Årets Lean-byggare 2010

Publicerat den 7 december 2016

Året var 2010 och utmärkelsen kallades då för ”byggsektorns eget Lean-pris” för att skilja det från Lean Forums ”Svenska Leanpriset”. I slutet av september 2016 fick vi en pratstund med vd och ägare Stefan Lindbäck om hans reflektioner kring priset.

Stefan Lindbäck, ägare och VD på Lindbäcks Bygg.
Stefan Lindbäck, ägare och VD på Lindbäcks Bygg.

Det är sex år sedan som Lean Forum Bygg började med sitt Lean-pris, ett arrangemang som vuxit i betydelse och omfång för varje år som gått. Idag är det välkänt och anmälningarna droppar in via vår hemsida, men hur kom det sig att Lindbäcks Bygg sökte till priset? Hur fick ni vetskap om möjligheten?

– Vi fick reda på det som medlemmar i Lean Forum Bygg, men jag minns inte om vi sökte själva eller blev nominerade, berättar Stefan Lindbäck. Vi tyckte att det var intressant att ”provtrycka” vårt Lean-arbete för att se hur vi stod oss i konkurrensen gentemot andra.

Juryns motivering 2010 löd så här: ”Att införa Lean i ett företag är en mental omställning och måste få ta tid. Det bygger på ledningens aktiva stöd och beslutsamhet och med full delaktighet från alla medarbetare. Det vinnande förslaget har med stor beslutsamhet och tydligt kundfokus involverat alla att utveckla säkrare och mer förutsägbara processer. Resultatet av detta engagemang är en verksamhet präglad av Lean-tänkande.” Internt togs utmärkelsen togs emot med glada reaktioner, medarbetarna var stolta och stämningen givetvis positiv. För företagets del gav det också råg i ryggen för att fortsätta arbetet.

– Vi var ganska tidigt ute och visste väl egentligen inte riktigt vad vi höll på med, säger Stefan. Däremot var vi tillräckligt igång för att gå vidare, men visst var priset en drivkraft. På den tiden såg vi inte alla fördelar med Lean, så priset manifesterade att vi skulle fortsätta och uppmärksamheten påverkade arbetet positivt.

Industriell produktion i Lindbäcks fabrik.
Industriell produktion i Lindbäcks fabrik.

Även från konkurrenterna fick de gratulationer, liksom positiva omdömen från kunderna vilket var en uppskattad uppmärksamhet. Om det blev fler affärer tack vare utmärkelsen vill Stefan inte spekulera i, även om utvecklingen ser bra ut vid en titt i backspegeln.

– Å andra sidan hade vi bara jobbat omkring ett år med Lean när vi fick utmärkelsen, så man kan tycka att det borde finnas andra som hade kommit mycket längre, konstaterar Stefan. På sitt sätt var det kanske ett lite ”skämmigt” betyg för byggbranschen … Vi borde ha kommit längre för att få ett pris, men samtidigt var det ett kvitto på att vi kommit igång på ett bra sätt.

Lokalpressen tog även upp utmärkelsen och de fick publicitet både regionalt och nationellt genom branschtidningar. Stefan kan inte minnas någon reaktion från kommunens sida, men däremot ökades företagets attraktionskraft bland de arbetssökande.

– Lean-satsningen var helt avgörande för vår överlevnad överhuvudtaget, säger Stefan. Skulle vi inte ha tagit det beslutet hade vi inte alls varit på den nivå vi är idag.

Som VD och ägare menar Stefan att han inte hade vågat satsa utan de stabila processerna att förhålla sig till – och att han därför också sover gott om nätterna. Företaget delar gärna med sig av sina erfarenheter och tar emot så många studiebesök de bara orkar.

– Nyligen hade vi till exempel Moelven på besök, men vi har flera besök i veckan från skolor, kunder, leverantörer och andra organisationer, berättar Stefan. Det är ett bra sätt att sprida goda exempel och har ingenting med konkurrensen att göra.

Enligt Stefan sätter det också press på dem själva att förklara hur de arbetar och ju oftare de gör det desto redigare blir berättandet – och ju redigare blir arbetet. De kan inte påstå något som inte stämmer så det ställer även krav på arbetet, de måste leverera och stå för vad de säger.

– En tydlig fördel med priset är möjligheten att bli granskad av en extern part, att få svart på vitt hur långt du kommit på vägen och vilka områden som kan behöva en extra push, framhåller Stefan. Vi ska också betona att priset inte fokuserar på de som är bäst på Lean, utan de som verkligen kommit igång med sin satsning. Gruppen från Lean Forum Bygg är ett utmärkt forum för att komma vidare och hålla farten.

Som tidigare vinnare måste vi naturligtvis också fråga om Stefan själv har någon kandidat han tycker borde få utmärkelsen. Svaret kommer snabbt och rappt:

– Älvsbyhus!

Kanske vi ska se det som en nominering … Hur har då Lindbäcks eget Lean-arbete utvecklats?

– Största skillnaden är att det inte finns någon återvändo, berättar Stefan. På den tiden var det inte alla som insåg att det inte bara var ett nytt projekt, fortfarande var det några som tänkte att de kunde ”hålla sig undan”. Idag är det inte ens ett alternativ.

De har ett eget namn – One Way – för hur de jobbar, ett samlingsnamn för verksamhetsutveckling och ett sätt se förbättringar, utmaningar och visioner. Allt inom verksamhetsutveckling samlas under begreppet One Way.

– Det har också blivit ett väldigt starkt hjälpmedel i förhållandet oss medarbetare emellan; alla vet hur vi fattar beslut, alla vet vad de grundar sig på.

Byggandet av Lindbäcks Byggs nya fabrik i Piteå går att följa på film i realtid på www.lindbacks.se.

Att Lindbäcks Byggs Lean-satsning har lönat sig är helt klart; kapacitetsplanen är tredubblad omsättning på tre år från det att företagets nya fabrik i Piteå är igång från december 2017. De ser det också som ett sätt att vara attraktiva för nya medarbetare, vilka är en förutsättning för att klara den fortsatta utvecklingen. Slutligen, vad var det bästa med att bli Årets Lean-byggare?

– Bekräftelsen från omgivningen att vi var på rätt väg, avslutar Stefan Lindbäck. Det samt möjligheten att använda utmärkelsen internt för att motivera det fortsatta arbetet.

Ledare: Lean – en ständig strävan

christel_isakssonJag möter en hel del människor som vill diskutera Lean med mig och ofta så utrycker de sig som ”vi är Lean på vårt företag” eller ”vi arbetar Lean och har tagit fram ett företagsanpassat arbetssätt – nu är det klart, vi har hittat ett facit för oss”. Det är ju bra, tänker jag, jättebra att vi är så många som förstår effekten av Lean, samtidigt som jag tänker att den dagen jag säger att jag ÄR Lean så har jag liksom tappat poängen. Lean är en ständig resa, en resa med ständiga förbättringar som delmål och konstant utveckling som dess syfte. Jag brukar säga att vi på Arcona, där jag arbetar som Leanledare, strävar mot Lean och det är skillnad. Lean är en ständig strävan mot förbättring och vi ska alltid bli bättre!

Det här vill vi på Lean Forum Bygg även uppmärksamma genom att lyfta våra vinnare av utmärkelsen Årets Lean-byggare genom åren. Vad har hänt sedan företaget tog emot sitt pris? Du kommer att kunna läsa om deras Lean-resor i nyhetsbrevet framöver och även på vår hemsida. Först ut är vår första pristagare 2010, Lindbäcks Bygg, som påbörjade sin Lean-resa 2009 och fortfarande hittar nya förbättringsområden.

Vi kommer även att lyfta våra partnerföretag på vår nya hemsida som lanseras senare i höst. Hemsidan får ett helt annat uttryck som ligger mer i tiden och med en enklare navigering, men också där du kan hämta nyttig information som kan vara till hjälp i ditt Lean-arbete. Våra partnerföretag kommer att få möjlighet att dela med sig av sina Lean-arbeten, erfarenheter och sina respektive kommande evenemang som vi alla kan ta del av – det ska bli spännande att få en samlad bild av allt Lean-arbete som pågår ute i verkligheten och där alla entusiastiska Lean-själar gärna får smitta av sig till varandra. Tillsammans kommer vi att förbättra hela byggbranschen!

Vi kommer att förbättra byggbranschen i både stort som smått och det ser vi på de kandidater vi får in till Årets Lean-byggare som representerar både leverantörssidan och beställarsidan. Du ska veta att det kan vara de små Lean-stegen som gör skillnad på just ditt företag och som kan förbättra byggbranschen som helhet. Vi i styrelsen möts av flera organisationer som menar att de inte kommit så långt i sitt Lean-arbete och de inte riktigt är klara än och därför avstår från att kandidera. Som jag skrev tidigare så blir vi aldrig klara med Lean-arbetet. Det kan vara en liten leverantör som inom sin egen organisation kanske inte arbetar enligt Lean-metodiken, men som bidrar till att vi andra inom branschen arbetar mer Lean, som vinner nästa års utmärkelse – vad vet jag? På vår hemsida kan du kandidera och kommer då att få ett formulär för att fylla i din ansökan. Detta ska vara oss tillhanda senast 2016-12-01. I januari kommer styrelsen att nominera tre kandidater till juryn och vinnaren koras på Byggalan på Cirkus i Stockholm den 27 mars med pompa och ståt. Tveka inte att skicka in ditt företag, tjänst eller produkt som borgar för Lean inom branschen!

Förutom vårt ständigt pågående arbete med olika seminarier runtom i landet som vi samordnar med våra partner eller andra företag, så är vi i slutspurten med att få klart en reviderad upplaga av boken ”Utmana dina Processer”. Vi har kommit så långt att vi nu skickar ett utkast till ursprungsförfattarna på remiss och även bildhanteringen av boken kommer att ta fart. Vi är mycket stolta över vårt utkast och kan konstatera att boken blir än mer anpassad till byggsektorn och lyfter även den utveckling inom flera områden som skett de senaste åren, vilka påverkar våra arbetssätt. Syftet med boken är att enkelt beskriva hur vi kan arbeta mer Lean inom sektorn och väcka ett intresse till att vilja lära mer. Boken är planerad att lanseras senare i höst, vilket jag kommer att återkomma till. Så häng med på vår intressanta, spännande, utmanade och lärorika resa, en Lean-resa som aldrig tar slut!

Christel Isaksson · Ordförande Lean Forum Bygg

Lean inom byggandet – konsekvenser och metoder

erikshammar_hook

Fredagen den 9 september arrangerade Lean Forum Bygg ett frukostmöte om potentialen för Lean inom byggsektorn. Mötet i Umeå skedde i samarbete med partnerföretaget iTid och på agendan fanns frågeställningarna ”Vad är Lean forum bygg?” och ”Lean Construction: Mer än en kopia av bilindustrin”.

Föredragshållare var iTids Jarkko Erikshammar och Matilda Höök som båda har erfarenhet från byggindustrin. Båda har dessutom doktorerat på LTU med fokus på bygg; Jarkko inom logistik och planering och Matilda med fokus på affärsmodeller och prefabricering.

Med totalt 29 anmälda deltagare var det en mycket bra uppslutning och efter Jarkkos och Matildas presentationer (som du kan hämta här) var intresset stort från deltagarna att fortsätta i någon form. Matilda kommer att hålla ihop nätverket i Umeå och en nästa träff är planerad till fredagen den 18 november, då de bland annat ska diskutera vilka metoder som tillämpas och vilka positiva exempel som kan lyftas fram från byggindustrin. Håll ögonen öppna efter inbjudan till nästa arrangemang!

Ta del av Lean Forum Byggs presentation
Ta del av iTids presentation

Effektivt byggande – utmana dina processer!

”Författarnas övertygelse är att Lean-principerna är generella för all sorts produktion. Ambitionen är att på ett lättillgängligt sätt sprida kunskapen om Lean till alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Målet med skriften är att på ett snabbt och pedagogiskt sätt beskriva potentialen och innebörden av att arbeta med Lean inom samhällsbyggnadssektorn i Sverige.”

Se där, ett litet smakprov ur förordet till den tredje upplagan av boken ”Effektivt byggande – utmana dina processer!” som Lean Forum Bygg arbetar med. Ett första utkast cirkulerar nu i arbetsgruppen och arbetet med bildurval ska inledas. Vi ser fram emot en bokrelease tidigt under nästa år!

Arbetet med Lean får effekt ...

På portalen www.hallbartbyggande.com medverkar bland andra Lean Forum Byggs ordförande Christel Isaksson, där hon berättar om hur Lean blir allt vanligare inom byggbranschen och hur den kan göra industrin mer hållbar. ”Jag skulle vilja påstå att vi blir fler och fler. Företagen kanske inte alltid kallar sitt arbetssätt för Lean, men vi på Lean Forum Bygg ser ändå att fler och fler arbetar enligt Lean-metodikerna i någon form.”

Läs hela artikeln

Ledare: Kvalitetsledning enligt ISO 9001 – ringer det några Lean-klockor?

christel_isakssonAtt sätta fingret på vad som är Lean och hur det främjar arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet i byggsektorn verkar det råda delade meningar kring – kanske rent av vissa missförstånd. Ett missförstånd, eller snarare okunskap kring Lean-filosofin och dess metoder, har visat sig vara att det finns de som tror att Lean innebär att arbeta snabbare, vilket i sin tur skulle innebära risker ur arbetsmiljösynpunkt. Skulle vi hasta igenom vårt arbete, oavsett vad vi arbetar med, så håller nog alla med om att det ökar riskerna för såväl ett dåligt utfört arbete och ökade risker gällande vår arbetsmiljö, både den fysiska och den psykosociala. Att arbeta Lean innebär att vi strävar mot att arbeta SMARTARE! Det är något helt annat. Att arbeta smartare leder till effektivare processer, noga planerade arbetsflöden, eliminerade slöserier, löpande riskhanteringar – allt detta för att säkerställa en leverans till rätt kvalitet med en nöjd kund i fokus.

Det får mig att tänka på den reflektion jag gjorde i våras när jag gick en grundläggande kurs i ISO 9001:2015 på SIS (Swedish Standards Institute). Som en del av mitt uppdrag som Lean-ledare på Arcona så utreder jag vad en eventuell ISO-certifiering skulle innebära för företaget, förstå vårt nuläge och önskade läge. Det visade sig att vi är väldigt nära vårt önskade läge tack vare Lean-arbetet! Det vi fick lära oss var de principer som ligger till grund för kvalitetsledning, som enligt definition i ISO 9000 är kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering. Ringer det några Lean-klockor? Jo, visst gör det det! Enligt de principer som gäller för kvalitetsledning så kan jag konstatera att ISO 9001 går hand i hand med definitionen av Lean.

För övrigt så hänvisar de i ISO 9001:2015 till PDCA (Plan, Do, Check, Act) gällande metodiken för förbättringsarbete. Även här går kvalitet och Lean hand i hand. Det Lean ytterligare kan bidra med i ett kvalitetssäkrat arbete är ett antal metodiker, det vill säga HUR vi kan involvera, visualisera och effektivisera processer. I styrelsen har vi beslutat att tema för det kommande året är Lean och arbetsmiljö, där vi hoppas kunna lyfta fram goda exempel på hur Lean-arbete ger oss säkrare arbetsplatser och en möjlighet att bjuda in till diskussioner.  Vi tänker oss att detta tema är högaktuellt för alla parter inom byggsektorn idag med det gemensamma målet noll arbetsplatsolyckor. Vi sitter mitt i planeringsfasen av årets kommande evenemang – kom gärna med förslag på goda exempel, vi ordnar gärna ett evenemang i din närhet!

Christel Isaksson · Ordförande Lean Forum Bygg

Ha tålamod och välj dina strider

Att Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning utsågs till Årets Lean-byggare 2016 har nog inte undgått många. Vad som däremot inte lika många känner till är hur målmedvetet de arbetat under flera år och, som alltid när det gäller Lean, i både mot- och medvind. Carina Molin, som ledde arbetet, berättar om deras framgångsrika resa.

varmdo
Bygg- och miljöchef Jelinka Hall på Värmdö kommun med sin företrädare Carina Molin vid presentationen av Årets Lean-byggare vid galafesten Årets Bygge på Djurgården i mars 2016.

Allt inleddes med ett beslut i kommunfullmäktige 2009 om att kommunen skulle börja jobba SMART och som en del i detta att arbeta med Lean.

– En stor anledning till satsningen var dåvarande personalchefens intresse för Lean-filosofin berättar Carina Molin, samhällsbyggnadschef på Värmdö kommun sedan 1 januari 2015, då chef för bygg- och miljöavdelningen. De skulle testa arbetet på tre pilotarbetsplatser och vi var inte sena att hoppa på.

Värmdö kommuns samhällsbyggnadschef vid föreläsningen på Lean Forum Byggs årsmöte i maj 2016.

Lean är ingenting som ”händer”, det krävs både planering och kunskap. Det krävs en grundlig implementering och etablerad samsyn, varför hela kommunledningsgruppen åkte på studiebesök för att studera Lean-processerna vid socialförvaltningen i Köpenhamn. Under samma resa tog de dessutom hjälp av en konsult i Malmö för en introduktionsdag i Lean med legospel och produktionsexempel.

– Efter det var jag helt såld och tjatade mig till att vara en av pilotgrupperna, minns Carina med ett leende. Här handlade det verkligen om sunt förnuft, att se helheten och förstå varför det tog stopp. Jag såg likheter med bygglovsprocessen, samma saker som jag upplevde i ”fabriken” under spelet.

Dåvarande personalchefen satte samman en Lean-grupp på 2-3 personer som agerade coacher och var med för att etablera nuläge, gå igenom slöserier, sätta en process framåt och skapa tavlor etcetera. Därefter fick avdelningens egna Lean-koordinatorer utbildning och tog över ansvaret på plats, med fortsatt stöd från personalavdelningen.

Hur var det då med motvinden? Det största motståndet kom faktiskt från medarbetarna på byggsidan. Inte heller bygglovchefen var särskilt mycket för förändringar; de hade redan gjort allt, provat alla varianter och sättet de arbetade på nu var det bästa …Trots att handläggningstiderna låg på mellan 6 – 12 månader.

– Det var väldigt tydligt att byggsidan hade bestämt sig för att inte vara med, säger Carina. På miljösidan gick betydligt enklare att införa förändringsarbete men på byggsidan var det nästan tvärstopp. Visst, det fanns ett fåtal som var positiva men majoriteten var negativ.

Det gjorde att de följande 1-1,5 åren kännetecknades av uppsägningar och nyrekryteringar. Även om Carina var förvånad över motståndet var hon inte helt oförberedd; i det regionnätverk hon medverkade i diskuterade cheferna mycket kring detta och hur otroligt mycket svårare det var att genomföra förändringar på byggsidan.

– Det verkar nästan vara något av en tradition men jag vet inte var kulturen kommer ifrån, säger Carina. Motståndet bestod i många negativa åsikter men jag upplevde ingen vilja till att bidra med konkreta förbättringsförslag.

I början av 2012 hade de sista motvalls valt att säga upp sig och Carina kunde satsa på de som verkligen ville vara med och förändra – och nu tog det också verklig fart. De bygglovshandläggare som kom till efter 2012 bara växte med uppgiften och resultatet blev betydligt bättre. Även byggnadsnämnden började inse effekterna av Lean-arbetet och valde att delegera ett allt större ansvar till medarbetarna, för att ytterligare bidra till minskade handläggningstider.

– Då visste jag att vi hade lyckats!

Efter redan något år spred sig ryktet om deras framgångsrika arbete ännu bredare i kommunen. På en mässa träffade ordföranden i kommunstyrelsens planutskott och kommundirektören en representant från Lean Forum Bygg och berättade om det arbete som genomförts på bygg- och miljöavdelningen. Rådet de fick: Sök till Årets Lean-byggare!

– Sagt och gjort, kommundirektören bad mig att skicka in ansökan så jag skickade in en presentation med lite nyckeltal, berättar Carina. Efter ett par månader fick vi komplettera med lite annat underlag och sedan fick vi beskedet att vi var en av tre nominerade företag.

Resten är historia. Efter vinsten strömmade naturligtvis gratulationerna in via en massa SMS och hälsningar, framförallt blev det uppmärksammat bland andra kommuner. Däremot är Carina lite förvånad över att inte andra kommuner valt att komma på studiebesök till Värmdö. Inom andra delar av den egna kommunen har dock uppskattningen varit desto tydligare med både förstasidesnyhet på hemsidan och efterfrågade föreläsningar.

Värmdö kommun: Fantastisk skärgård med 10 000 öar, 15 000 enskilda vattentäkter, 350 mil strandskyddade kuststräckor.

– När de cirka 80 enhets-, avdelnings- och sektorcheferna skulle mötas så fick de rösta om vad de vill lyssna på och Lean blev ett av de mest efterfrågade områdena, berättar Carina. Jag och min efterträdare på bygg- och miljöavdelningen, Jelinka Hall, fick dra en presentation om Lean-priset och vårt Lean-arbete och fick en fantastisk feedback. Det går att lyckas!

Carinas råd till andra som kommit en bit i sitt Lean-arbete är att söka till Årets Lean-byggare. Enligt henne är det typiskt svenskt att inte tro tillräckligt mycket på sig själv – det finns säkert någon annan som är bättre – men bara det att ta fram ett underlag innebär en klapp på den egna axeln; plötsligt står det svart på vitt vad som åstadkommits. Att sedan alla inte kan vinna är en sak, men bara att vara nominerad som en av tre var väldigt inspirerande.

– Känslan av att vi ligger bland de bästa med tanke på den komplexa myndighetsutövningen vi har inom miljö och bygg i kommunen är oerhört positiv, menar Carina. Att vi sedan vann utmärkelsen var en bekräftelse på både nyttan och nödvändigheten av att hålla ut.

Själv har Carina från resans start lärt sig att välja sina strider. I det längsta försöker hon få medarbetarna att komma med förslag istället för att själv försöka styra – är det något hon blivit duktig på så är det i sitt strategiska tänkande. Samtidigt som hon upplever hur vissa chefer är väldigt positiva och tar till sig ”tänket” så finns det fortfarande andra som tycker att det är för mycket ”halleluja” över Lean.

– Här tror jag att Lean Forum Bygg har en viktig uppgift, att uppmuntra chefer att på riktigt titta närmare på Lean, avslutar Carina. Att arbeta med enkla medel genom små förbättringar ger i förlängningen stora vinster såsom effekter i arbetsmiljö, processer, standardiseringar och handläggningstider. Medarbetarna blir väldigt engagerade och stolta över sitt arbete och filosofin går att använda i allt!

Stabil bas – spännande utveckling

Lean Forum Byggs årsmöte innebar både en titt i backspegeln – för att se ur långt vi kommit – men även ett avstamp för framtiden med en ordentligt förnyad styrelse. Flera trotjänare valde att lämna styrelsearbetet, däribland ordföranden Kajsa Simu, men entusiasmen hos de inte färre än sex nya ledamöter under ledning av ordförande Christel Isaksson gick inte att ta miste på.

arsmote
Delar av Lean Forum Byggs nya styrelse, från vänster: Helena Lidelöw (Lindbäcks Bygg/LTU), Marie Nordqvist (E.ON), Claes Dalman (Peab), Erik Söderholm (Moelven), Christel Isaksson (ordförande, Arcona), Tina Karrbom Gustavsson (KTH) och Nicklas Häggström (Cramo).

Kajsa hälsade 30-talet deltagare välkomna till Dome of Visions på KTH i Stockholm och inledde som vanligt årsmötet med formalia. En kort sammanfattning av året visade att styrelsen haft elva protokollförda möten inklusive en fysisk träff och att Årets Lean-byggare delats ut för sjunde gången (Värmdö kommun). Två frukostseminarier och två dagskonferenser har genomförts, fyra nyhetsbrev har distribuerats och en styrelselogg inklusive inlägg på Twitter, Facebook och LinkedIn har publicerats två gånger per vecka – styrelseordföranden har dessutom bloggat från en Lean-utbildning i Japan. Lean Forum Bygg hade vid årsmötet drygt 1200 medlemmar och 19 partnerföretag.

Föreningens kassör Helena Lidelöw konstaterade att ekonomi var god liksom prognosen för 2016, där en del av medlen under året kommer att satsas på informationsmaterial och uppdatering av boken ”Utmana dina processer”. Efter att resultat- och balansräkning fastställts och styrelsen beviljats ansvarsfrihet valdes kommande verksamhetsårs styrelse enligt valberedningens förslag:

Christel Isaksson, ordförande (Arcona), Helena Lidelöw, kassör (Lindbäcks Bygg/LTU), Claes Dalman, sekreterare (Peab), Mats Emborg (Betongindustri/LTU), Emile Hamon (Veidekke), Nicklas Häggström (Cramo), Tina Karrbom Gustavsson (KTH), Henrik Key (Skanska), Maja Modigh (Malmö stad), Marie Nordqvist (E.ON), Erik Söderholm (Moelven) och Per Öberg (NCC).

Uppsluppet på årsmötet, från vänster: Helena Lidelöw (Lindbäcks Bygg/LTU), Anders Eklund (Olivetree), Carina Molin (Värmdö kommun) och Kajsa Simu (NCC/LTU).

Därefter inledde Carina Molin, samhällsbyggnadschef vid Värmdö kommun, presentationerna med att beskriva deras Lean-resa inom bygg- och miljöavdelningen som ledde till att de utsågs till Årets Lean-byggare 2016 (läs mer om det i artikeln intill). Att föreläsningen var uppskattad visades av de många frågor som ställdes efteråt.

Tina Karrbom Gustavsson från KTH och Lean Forum Byggs styrelse redovisade sedan valda delar av sin forskning inom upphandling (Trafikverket hade tyvärr inte möjlighet att delta – vi hoppas återkomma till det vid ett senare tillfälle). Tina arbetar bland annat inom ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment) som ska etablera en stark tvärvetenskaplig plattform för forskning och utveckling som berör upphandling inom samhällsbyggnadsområdet. Bakom samverkansplattformen står Sveriges Bygguniversitet, där de fyra stora tekniska högskolorna och universiteten Chalmers, Lunds universitet, KTH och Chalmers ingår, liksom Karlstads universitet. ProcSIBE samarbetar bland annat med Trafikverket och har publicerat rapporter som fått stor genomslagskraft och som ligger till grund för mycket av dagens upphandlingar.

Greta Jodal, NCCs partneringledare för anbudsarbetet för västlänken, avslutade presentationerna med att hävda att anbudsarbete visst kan vara Lean; ta till vara på den kompetens som finns, se till att anbudet är en del av själva projektgenomförandet och att fokus ligger på samverkan/samarbete – det är Lean! Västlänken representerar en stor infrastruktursatsning med en tunnel för pendeltågstrafik under hela Göteborg till en kostnad av 22 miljarder kronor. I ett första skede så avlastar länken Göteborgs Central men i ett längre perspektiv kommer den att stärka regionen och möjligheten att ta sig dit.

Både Carinas, Tinas och Gretas presentationer finns att läsa på hemsidan, men en sammanfattande reflektion från årsmötet var att det nog är många personer bland våra medlemmar, partnerföretag och övriga intressenter som idag ångrar att de inte deltog – med all rätt. Men ni är varmt välkomna nästa år!

Sök till Årets Lean-byggare

Du vet att du redan nu kan ansöka till den sjunde omgången av byggsektorns eget Lean-pris – Årets Lean-byggare? Vi tar emot ansökningar och nomineringar till och med den 1 december 2016. Det nominerade arbetet kan omfatta hela eller delar av företaget/organisationen, det kan utgöra en del av Lean-arbetet, exempelvis användandet av pulstavlor, daglig styrning, förbättringsarbete … Gör din intresseanmälan via hemsidan under fliken ”Årets Lean-byggare”!

Effektivt byggande – utmana dina processer

Efter Lean Forum Byggs specialutgåva av ”Detta är Lean” är det dags för nästa bokprojekt. Just nu fokuserar en arbetsgrupp bestående av Christel Isaksson (Arcona), Helena Lidelöw (Lindbäcks Bygg/LTU), Johan Brantehag (Peab), Marie Nordqvist (E.ON), Emile Hamon (Veidekke) och Kajsa Simu (NCC/LTU) på en genomgång av texterna i ”Effektivt byggande – utmana dina processer!”

Tanken är att ytterligare utveckla den version som uppdaterats av Caroline Jarebrant (Swerea IVF) och Emile Hamon. Originalförfattare är Birgitta Öjmertz och Dan Blücher och de ingår tillsammans med Caroline Jarebrant (och Emile Hamon) i en kvalitetssäkrande referensgrupp. Om allt löper som planerat blir det åter en bokrelease till hösten!