Beställ Lean Forum Byggs böcker

Här kan du beställa Lean Forum Byggs böcker, "Effektivt byggande – Utmana dina processer" (2017) samt vår specialutgåva av "Detta är Lean" (2015). Böckerna kostar 250 kronor styck, inklusive frakt och exklusive moms (6 procent). Lean Forum Byggs partnerorganisationer erhåller 20 procent rabatt.

Din order samt faktura skickas normalt inom 7 dagar från beställningstillfället.