Inspiration och stärkt internationell samverkan

Publicerat den 5 april 2024

Tidigare under våren hade jag förmånen att ta ett samtal med David Baumann, logistikchef på JM som vann Årets Lean-byggare 2021. Jag blev glad och inspirerad av att se hur ett företag med Lean-principer i ryggen kan hitta vägar ut ur kriser med utgångspunkt i det som de själva kan påverka, till exempel sin kultur och sin syn på egna kostnader.

Just att bryta byggkostnadsutvecklingen är absolut nödvändigt för att branschen ska kunna möta bostadsmarknaden under de kommande åren. Det går inte längre att trycka upp priserna och sedan hjälplöst och undrande se på när kostnaderna följer samma utveckling. David Baumann berättade att JM:s mål är att alla projekt som startar under 2024 ska ledtidsförkortas med 25 procent. Både kreativitet och hållbara lösningar kommer krävas, men samtidigt är det helt realistiska ambitioner utifrån potentialen som finns i minskade slöserier.

I min profession som förändringskonsult på Prolog kommer jag ofta till insikt om att uteblivna resultat är en effekt av att det saknas uttalade mål. Med ett mindset som utgår från Lean och med planering och arbete för framgång så är det också mycket mer sannolikt att lyckas. Självfallet handlar det om att tjäna pengar men det finns så mycket mer att vinna.

Har din organisation precis som JM Logistik en pågående Lean-resa som behöver uppmärksammas av branschen? Då uppmanar vi dig att nominera ert arbete till Årets Lean-byggare 2024! Det går givetvis också bra att nominera en branschkollega eller samarbetspartner till utmärkelsen.

Lean Forum Bygg verkar för att sprida goda exempel inom Lean till intressenter inom byggsektorn. Omvärldsbevakning är en viktig del i det arbetet och även samverkan med våra europeiska motsvarigheter. Därför deltar vi nu under april på en internationell konferens i Köpenhamn som arrangeras av European Group for Lean Construction, EGLC. Från konferensen tar vi med kontakter och insikter hem till Sverige som vi sedan kan sprida till våra medlemmar och partner i olika forum. Konferensen är öppen för alla intresserade, mer information och anmälan här.

På tal om omvärldsbevakning! Under våren genomför Lean Forum Bygg två digitala seminarier där vi utforskar vi byggherrens möjligheter att driva fram en effektivare byggbransch med hjälp av Lean. Vi startar den 7 maj med insikter från Lidl, som på tre år har lyckats halvera sina byggkostnader. I det andra seminariet den 4 juni fokuserar vi på hur Lean har implementerats i ett riktigt stort byggprojekt, nämligen Livsvitenskap i Oslo. Den 29 maj genomför också föreningen sitt årsmöte, även detta digitalt. Jag hoppas att vi ses vid dessa tillhällen!

Slutligen passar vi också på att gratulera våra vänner på Bygglyftet, med vår tidigare ordförande Kajsa Simu i spetsen, som vann Årets Initiativ 2023, ett pris som delas ut av GarBos tekniska råd.

Jesper Lundgren
Ordförande Lean Forum Bygg

En höst i effektivitetens tecken

Äntligen är det september och Lean Forum Bygg går ut hårt för att inspirera dig och din organisation till effektivisering och utveckling, trots tuffa byggtider. Årets Lean-byggare ska koras, vi kör ett webbinarium om taktplanering och Lean-studenter eftersöks.

Innan sommaren höll föreningen årsstämma där vi fick lyssna in på fjolårets Lean-byggarstudenter och även bekanta oss med fem nya ledamöter. Samtidigt säger vi tack och på återseende till avgående Lean-vänner.

I morgon den 26 september kommer vår styrelseledamot Anders Eklund från Myloc leda del 2 i den populära föreläsningsserien om taktplanering. Stort fokus på praktiska exempel och konkreta erfarenheter från projekt som tagit steget mot ökad flödeseffektivitet. I del 1 fick Björn Ungersness från Hups (före detta Lean Communication) hela webbinariet att slå på sina kameror och ställa frågor i sådan utsträckning att vi var tvungna att bryta.

Om du råkade missa detta seminarium så kan du se videoinspelningen här. En enklare och mer pedagogisk förklaring av hur det är möjligt att arbeta smartare och mer resultatorienterat i produktionsplaneringen får du leta länge efter.

Men allt är inte en dans på rosor. Samhällsbyggandet brottas med stora utmaningar där goda råd är dyra. Lean Forum Bygg vill inspirera och hjälpa, men också utmana i frågor kring effektivitet, kvalitet och produktivitet. Det är jobbigt i många delar av branschen för tillfället, samtidigt kommer det inte bli bättre om vi går i föreställningen att det snart blir som det var förut. Branschen behöver utveckling och Lean är en filosofi som kan hjälpa till med det. Varför? Jo, för att fokus ligger på den egna förmågan att leverera en kvalitativ, effektiv och hållbar slutprodukt som marknaden efterfrågar.

Vi i föreningen är oavsett utmaning motiverade att inspirera på alla sätt vi kan. Bland annat hoppas jag att vi ses fysiskt på vår årskonferens den 4 oktober i Stockholm. Ta chansen att möta ledande experter inom Lean i samhällsbyggandet och dela dina erfarenheter och insikter.

Är du nyfiken på hur du kan engagera dig eller din organisation? Tveka inte att ta kontakt, det kan gälla allt från partnerskap till att arrangera seminarier eller studiebesök.

Nu kör vi mot en höst i effektivitetens tecken!

Jesper Lundgren
Ordförande Lean Forum Bygg

Det är bara att sätta igång

Solen är på väg tillbaka och dagarna blir ljusare och längre för varje vecka. I januari arrangerade vi årets första seminarium, där vi bjöd in forskare för att reflektera kring tillämpning av Lean inom den svenska byggsektorn. Det som är jag slås av är hur långsam spridning vi har haft i Sverige, trots att Lean har blivit normen för alla andra industriers utveckling av verksamheter och människor. Vad är orsaken? Vad kan vi inom Lean Forum Bygg göra för att bidra till ökad kunskap och tillämpning? Det är frågor som vi i styrelsen bär med oss in i 2023.

Glädjande är det då att på en fullsatt Norrlandskonferens inse att intresset för att tillämpa Lean och att lära från andra är stort. Det finns både förutsättningar och behov för ett förändrat sätt att styra och leda med Lean som vägvisare, även inom byggsektorn. En av de saker som jag tog med från konferensen är vikten av att hitta modet och viljan att sätta igång. Att sakta men säkert ta steg mot medveten förbättring. Börja någonstans istället för att fundera för länge över vad som är det mest prioriterade utvecklingsområdet.

För att inspirera fler att sätta igång så arrangerar vi flera aktiviteter under våren, främst webbsända seminarier. God planering och produktionsstyrning är något som ofta lyfts fram som avgörande för ett lyckat projekt. Därför bjuder vi in till en serie webbinarier och en avslutande workshop inom detta område. Här hittar du mer information.

Några som både har börjat och fortsätter att utvecklas är Nordan och deras fabrik i Kvillefors. 2019 fick de ta emot utmärkelsen Årets Lean-byggare och har nu återigen uppmärksammats för sitt arbete, den här gången som årets fabrik i Nordan-koncernen. Inspirerande att få ta del av hur deras arbete fortsätter att utvecklas – något som även kan uppmuntra fler att starta sin förändringsresa.

För att kunna fortsätta bidra till ökad kunskap om Lean i byggsektorn så behöver vi fler partnerföretag. I våra seminarier och andra aktiviteter skapar vi möjligheter till reflektion och erfarenhetsutbyte tvärs företag, akademin och värdekedja – något som lyftes fram och uppskattades inte minst under den fullsatta Norrlandskonferensen. Var med och bidra – gå in som partnerföretag och låt oss gemensamt leda utveckling och kunskapsutbyte om Lean i byggsektorn.

Har du ett gott exempel att dela eller något som du vill vet mer om? Hör gärna av dig med ditt önskemål. Håll också utkik på föreningens webbsida och anmäl dig till våra kommande seminarier. Hoppas att vi hörs och ses här under våren!

Kajsa Simu
Ordförande, Lean Forum Bygg

Var med och utveckla världens bästa byggbransch


2022 går mot sitt slut och vi på Lean Forum Bygg ser tillbaka på ett år med bra aktiviteter och insatser som har bidragit till utveckling av Lean i byggsektorn. För andra året i rad arrangerade vi en workshop som en del av Lean Forums årskonferens. Deltagarna diskuterade gemensamma utmaningar och lösningar tillsammans med finalisterna i tävlingen Årets Lean-bygggare. Vid seminariet utsågs också året vinnare, vilket den här gången blev NCC.

Spelet Sim Lean har uppdaterats med hjälp av finansiering från SBUF och det används nu i undervisning på byggprogram i bland annat Lund, Umeå och Luleå. Vill du veta mer? Hör av dig så hjälper vi dig att komma i gång och tipsar om hur spelet kan användas för att öka förståelsen för Lean construction.

Inför nästa år har vi redan flera aktiviteter inplanerade. I januari möter vi forskarna Dimosthenis Kifokeris, Chalmers, och Christian Koch, Högskolan i Halmstad, som har kollat statusen på tillämpningen av Lean i byggsverige. Seminariet avslutas med diskussion och workshop.

Den 9-10 februari är vi med och arrangerar Norrlandskonferensen tillsammans med bland andra Lean Forum, IUC Norr, Plan och iTid. Temat är ”En framtid där vi bor” med erfarenheter från norrländska företag som framgångsrikt har arbetat med Lean, logistik och planering. Första dagen består av seminarier och andra dagen ägnas åt studiebesök.

Under våren fyller vi på med återkommande webbinarier kring Lean Construction. Hör gärna av dig om det är något särskilt som du är nyfiken på, eller om du har ett intressant case eller annat som du vill dela med dig av.

Under mars öppnar vi återigen för nomineringar till Årets Lean-byggare. Ta chansen att nominera dig själv eller en annan organisation som du tycker har tillämpat Lean med god effekt.

Avslutningsvis så vill jag bjuda in dig att medverka i vårt arbete. Som partner i Lean Forum Bygg är du med och utformar seminarier, konferenser och andra möten där du utvecklar din egen kompetens och bygger nätverk inom Lean construction. Kontakta gärna mig så berättar jag mer. Tillsammans utvecklar vi världens bästa byggbransch!

Kajsa Simu
Ordförande Lean Forum Bygg

Fokus på effektivisering och utveckling

Under 2021 fortsatte byggstartsindex att öka, vilket tyder på att samhällsbyggandet tuffar på bra. Vi ser dock att pandemin har gjort att många företag på allvar har börjat titta på kostnadsminimeringar och effektivisering. Det gör att vi inom Lean Forum Bygg har en viktig roll att spela i den fortsatta utvecklingen av det svenska byggandet.

Vi i styrelsen för Lean Forum Bygg har förhoppningar om att kunna erbjuda ett bra aktivitetsprogram för det kommande året, med spännande insikter och inspiration för utveckling. Här ser vi särskilt mycket fram emot att få ta del av våra partnerföretags erfarenheter och insikter. Aktivitetsprogrammet presenteras inom kort på vår webbplats och via e-post till våra prenumeranter.

Under det kommande året arbetar vi också vidare med att ytterligare stärka samarbetet med relevanta intresseorganisationer. Tillsammans kan vi skapa synergier och rätt förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom samhällsbyggandet.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om vår verksamhet, eller önskemål kring aktiviteter och fokusområden. Vi hörs och ses!

Jimmy Dahlström
Ordförande för Lean Forum Bygg

Hierarkisk organisation – byråkratisk och ineffektiv

Respekten för människan, delaktighet, kommunikation med hjälp av visuella bilder, en arbetsmiljö som stödjer ständiga förbättringar är alla delar i Lean. För att få ut full effekt av Lean och bli ledande behövs för många organisationer en förändring av synen på människan.

I många organisationer lever den gamla etablerade, nedärvda uppfattningen om hur en arbetsplats bäst organiseras och som härstammar från långt tillbaka i historien och dess indelning av människor i beslutsfattare och utförare. De som tänker och de som utför, de som bestämmer och de som ska lyda. En hierarkisk organisationsmodell, taylorism. Hierarkiska system är byråkratiska och ineffektiva.

Det behöver skapas en ny kultur i organisationen där det gamla tayloristiska ledarskapet sopas bort. Bort med ”de som tänker”- och ”de som gör”-tänkesättet och ersätt det med att alla tänker, deltagande, delaktighet och team. Den samlade kompetensen i teamet är större än den enskilda individens. Släpp lös den oerhörda kapacitet som alla individer och organisationer bär på, men som ofta blir inlåst i hierarkiska organisationer.

Att kommunicera med hjälp av bilder är väldigt effektivt. Det är enklare att se en bild på till exempel ett problem som finns eller hur framdriften i projektet fortskrider än att läsa om det i ett skrivet dokument. Det är enklare att få en uppfattning om och lära sig projektet genom att använda en digital modell istället för att bläddra i ett stort antal ritningar. Att använda visuell teknik för att kommunicera effektiviserar. Vi har kommit en bit på den digitala, vägen men här finns det fortfarande mycket mer att utveckla.

Förändringstakten i samhället ökar. Specialiseringen ökar. Det kommer nya lagar och regler. Branschregler och beställarkrav ökar och förändras kontinuerligt. De digitala hjälpmedlen utvecklas allt snabbare. Det är viktigt att tidigt känna av hur omvärldens produkter, system och krav förväntas förändras både på kort och lite längre sikt. De förändrade förhållandena kan identifieras till stor del via olika omvärldsbevakningar samt forsknings- och utvecklingsverksamhet (och dess inbyggda omvärldsbevakning). Med FoU skapas innovativt tänkande samt bred och djup kompetens.

En arbetsmiljö som stödjer ständiga förbättringar och FoU utvecklar och stimulerar individerna där befintlig kompetens i företaget kan uppdatera sig, bibehålla och öka sin kompetens. Därmed ges förutsättningar att skaffa sig tidiga marknadsfördelar och en bättre positionering gentemot konkurrenterna. Tydliga resultat och initiativ när det gäller smarta, effektiva och hållbara lösningar krävs för en ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Det är framgångsrikt att tidigt ta tillvara på de möjligheter som samhällsutvecklingen medför och att möta de föränderliga krav som kunderna, samhället och som vi själva ställer på oss. Genom att tillämpa Lean underlättas det arbetet.

Claes Dalman
Styrelseledamot, Lean Forum Bygg

Årsmöte och bokrelease på Dome of Visions – igen!

Snart är det dags för Lean Forum Byggs årsmöte och det har på många vis varit ett intressant år. Vår utmärkelse Årets Lean-byggare får allt större uppmärksamhet för varje prisutdelning och trenden håller i sig också i år. I år har vi tre mycket duktiga företag som juryn har att ta ställning till. Om du missade att nominera din kandidat så kan jag meddela att anmälan till Årets Lean-byggare 2020 öppnar den 1 april … Årets pris delas ut på Årets Bygge den 26 mars på Cirkus i Stockholm – har du inte bokat din plats så boka här!

Även Lean Forum Bygg som förening blir allt mer erkänd. Våra arrangemang är alltid välbesökta och vi har också breddat vår samverkan med flera spännande organisationer. Dessutom blir vi som Lean-inspiratörer allt oftare uppvaktade av olika aktörer såsom studenter, forskare och journalister. Det är både kul och, vilket kanske är viktigare, ger oss samtidigt en möjlighet att sprida kunskap om Lean generellt och föreningen specifikt.

Årsmötet, ja … Det genomförs den 14 maj i samma lokal som årsmötet 2016, nämligen i Dome of Visions. Däremot ligger lokalen numera 50 mil bort så åk inte fel! Då låg Dome of Visions vid KTH i Stockholm, i år är den placerade vid Chalmers på Lindholmen i Göteborg. Dessutom hade vi vårt releaseparty för boken ”Utmana dina processer” i Dome of Visions i januari 2017 vilket också blir lite av en repris; vid årsmötet släpper vi nämligen vår nya bok ”Lean Forum Byggs Loggbok 2017-18”!

Lindholmen känns som ett passande område för vårt årsmöte, ett teknologiskt hett centrum som ligger långt framme både vad gäller 5G och självkörande bilar. Dome of Visions i sig är en samlingslokal för förmedling av ny teknik och nya idéer. Vid årsmötet får du förutom årsförhandlingarna också lyssna på Årets Lean-byggare, vilket alltid är lika intressant. Det här vill du inte missa – anmäl dig redan nu!

Per Öberg
Ordförande Lean Forum Bygg

Struktur och kultur

Lean och Lean Construction har som vi alla vet egentligen två sidor. Det handlar dels om struktur, dels om kultur. Vi är ganska duktiga på att öva och träna runt strukturen; arbetssätt, daglig styrning, förbättringsprojekt, Kaizen Events med mer – allt är metoder och strukturer som vi lär människor att använda och växa med i arbetet de befinner sig i.

Sedan har vi människorna i sig och ledningskulturen; får vi dem att växa i kulturen, arbetar vi med den ”mjuka strukturen” för att bygga den bästa kulturen? Jag tror faktiskt inte att vi gör det i någon större grad och då kommer naturligtvis frågan: Beror detta på att det är svårare att jobba med kulturen och mjuka värden, eller beror det på att vi är sämre på att träna på det? Själv tror jag att det finns ett stort behov av att träna. När blir ”medarbetarskap” lika etablerat som ”just-in-time”?

Det vore både nyttigt och bra om vi kunde lyfta det faktum att Lean inte bara styrs av metoder utan även av människornas behov, värderingar och funderingar. Boken ”Respekten för människan” av Robert Kusén och Arne Ljung har vi tidigare tagit upp inom Lean Forum Bygg och vi har även haft Robert och Arne som föreläsare vid ett årsmöte för flera år sedan. Den boken tycker Lean Forum Bygg är en bra ingång till ämnet. Allt fler människor och ledare, både i små och stora företag, börjar på allvar ta till sig detta och det beror inte på att de plötsligt blivit mer godhjärtade. De har insett att detta är nyckeln till verklig framgång.

Helena Lidelöw
Ordförande Lean Forum Bygg

Ledare: Med Lean Construction som bas

Vi har en utmaning med vårt bostadsbyggande i Sverige. Ifjol byggdes det 51 500 bostäder, medan det för att fylla behovet behövs 80 000 bostäder per år. Denna ”backlogg” har vi nu byggt på under flera år vilket innebär ett stadigt ökande underskott. Samtidigt ser vi en nedgång i bostadsrättsmarknaden; i Stockholm har den stannat av.

Allt detta skapar en situation där vi behöver bygga snabbt, billigt och tillgängligt för alla typer av människor, vi måste skapa boende för många. Det kopplar tydligt till Lean där alla aspekter täcks in av Lean Construction – helt enkelt en rimlig och applicerbar metod för att långsiktigt lösa problemet.

I det sammanhanget känns det bra att konstatera att vi idag har flera kollegor i branschen som arbetar med Lean Construction som bas. Det vittnar om att vi börjar få en etablerad kultur kring detta i Sverige och det gäller inte bara husbyggandet, även om det är tydligast där. Det här tror jag är lösningen för landets boendeproblem – och det visar samtidigt att Lean Forum Byggs arbete är lika viktigt som aktuellt.

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment är en satsning som ska kombinera digitalisering och industriellt byggande. Det bästa med satsningen är dess långsiktighet, det här är något som ska byggas upp under ett decennium – vilket är precis vad som behövs för att parallellt arbeta med frågorna inom Lean Construction.

Det känns viktigt och bra att Sverige har valt denna väg och det tar sig redan utryck i projekt som VALLACoach och Uppkopplad byggplats, där vi på allvar diskuterar integrationen mellan olika arbetsområden, mellan process och teknik liksom mellan människor och processer. Nu ska vi se hela systemet istället för den enskilda byggprocessen!

Helena Lidelöw
Ordförande Lean Forum Bygg

Ledare: Cool teknik bygger inte effektiva företag

Per Öberg, Head of digitalization and VDC på NCC, styrelseledamot i Lean Forum Bygg.

Kännetecknande för Lean-arbetet är att vi försöker väldigt mycket, söker nya vägar och lösningar och är öppna för nya sätt att tänka. På gott och ont. Jag fick en bra kommentar kring detta från en person som jobbar inom den tillverkande industrin. Han konstaterade att på i stort sett alla företag som betraktas som effektiva – lönsamma, produktionstekniskt duktiga, innovativa – finns det alltid ganska basic planeringstavlor med lappar och anteckningar. Strukturen må variera, men det gemensamma är att de är till för att bryta vallar och göra det enkelt för alla att förstå.

”De effektivaste arbetsplatserna är inte de med den coolaste tekniken, utan de som får det att fungera med enkla medel.” En klok observation som jag helt håller med om. Inom byggindustrin talar vi mycket om ny teknik med paddor och robotar och annat, men den stora effekten kommer nog genom enklare medel. Min kollega från industrin besökte en av våra arbetsplatser där vi arbetar med enkla former av visualisering och menade att även byggindustrin är på väg åt det hållet. Vi var överens om att det nog är där som den stora hävstångseffekten ligger.

2017 har varit ett bra år för Lean Forum Bygg där vi ”satt” vår verksamhet på ett stabilt sätt. Vår senaste bok säljer bra, den nya hemsidan rullar på, vi har starka partnerföretag och ordningen med rullande schema för föreningens ordförande fungerar väldigt bra. Det är positivt också ur den bemärkelsen att det är nyskapande och innovatiovt, förutom att det som sagt fungerar effektivt. Dessutom har vi lanserat vårt studentpris, Årets Lean-byggarstudent.

Det känns bra att Lean även sipprar ner till studenterna med bygginriktning. Det var extra kul att vinnarnas bidrag dessutom var direkt kopplat till byggverksamheten och inte ”bara” ett projekt – detta kan skalas upp både i det företag där studentarbetet utfördes liksom i hela branschen. Lean handlar ofta om att jobba där du står, men detta rör en bredare branscheffektivisering. Riktigt roligt!

Lean Forum Bygg verkar framförallt nationellt men vår förhoppning är att kunna sprida våra tentakler både inom Norden och internationellt. Utvecklingen går så fort och en trend i branschen – både i Sverige och utomlands – är allt större byggprojekt. Det gör per automatik att små misstag kan ge förödande konsekvenser, men även att minskade slöserier kan ge stora effekter och därmed vara avgörande för vår konkurrenskraft. Vi måste bli bättre på att ta bort slöserier och här finns det mycket att lära internationellt. Vi skulle som branschforum vilja lyssna av, samla in och sprida information för att inspirera till en effektivare svensk byggbransch. En utmanande målsättning för 2018!

Per Öberg
Ordförande december 2017