Ledare: Konsten att se

Publicerat den 3 juni 2014

Här under maj var jag upp till fjällen med ett par vänner till mig. Vi njöt i fulla drag av väder och vind och tyckte på det hela taget att dagarna var underbara – för vi ville att det skulle vara underbart, trots bitvis hårda vindar och tillfälliga snöbyar. Vi var klädda för vädret och i gengäld njöt vi desto mer när solen tittade fram, samtidigt som vi konstaterade att det inte blir bättre än vad du gör det till. Vi valde att se det positiva.

Hur ser du på tillvaron? Är glaset halvfullt eller halvtomt? Inställningen är lika viktig i Lean-arbetet som på semestern, den som inte har ett öppet sinne missar många möjligheter – precis som den som blundar för problemen knappast kommer att hitta några lösningar …

Det finns många varianter kring det här med att se på omgivningen. En kollega tog sina små barn till ett känt zoo en bit söderöver för att de skulle få se nyfödda tigerungar. Barnen såg ungarna och konstaterade att de var som katter är mest – men tigermamman … Vilken STOR katt, något sådant hade de aldrig sett! Är vi tillräckligt duktiga att se med andras ögon? Våra kunders, kollegors eller konkurrenters ögon?

För att återknyta till zoo-temat har vi flickan som gick till parken med sin morfar för att titta på elefanten. De gick fram till gallret och morfar frågade om hon såg elefanten? ”Jag ser ett ben”. De gick runt stängslet och morfar frågade om hon såg elefanten nu? ”Jag ser en snabel”. De fortsatte runt. ”Jag ser en svans”. När de gick därifrån vände sig flickan om och tittade tillbaka mot inhägnaden. ”Nu ser jag elefanten!”

På mitt företag gör vi en massa bra saker men vi ser inte alltid sammanhangen – trots att allt faktiskt hänger ihop. Det är först med rätt perspektiv som helheten framstår tydligt; varifrån du tittar, ur vems synvinkel du tittar och din egen inställning. Vilka glasögon har du på dig? Irriterar du dig på vinden och lider av snöbyarna eller ser du solen och njuter av fälten där nysnön lagt sig?

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg

Ledare: Full diskretion utlovas …

Det sägs att det fanns en duktig tekniker i USA som på 80-talet kom på en lysande affärsidé. Datorerna hade slagit igenom en gång för alla och alla insåg att det var fantastiskt – men alla var faktiskt inte med. Den unge teknikern satte ut följande annons i affärstidningar: ”Helgkurs i datorkunskap. Full diskretion. Kontakta …” Han blev överöst av uppdrag från direktörer och ledare på olika nivåer som hade insett möjligheterna, men som saknade kunskap.

Vad har då detta med Lean Forum Bygg att göra? Jo, det här är faktiskt en frågeställning som togs upp på Partnerdagen, en utmaning som flera deltagare tyckte att Lean Forum Bygg skulle ta tag i. De företag som vi har kontakt med – vid seminarier, på Partnerdagen och även i styrelsearbetet – är redan frälsta. Jag ska inte säga att det är en klubb för inbördes beundran, snarare en klubb för en kombinerad Lean-beundran och frustration över att inte fler engagerar sig.

Var är alla de som borde vara med men som inte är det? Och varför är de inte med? Företagens ledningar, ägare, styrelserepresentanter – branschens verkliga beslutsfattare? Hur når vi dem?

Ingen efterfrågar kunskap de inte känner till, det är paradoxen inom utbildning. Lika sant är att ingen vill skylta med sin okunskap. Vi misstänker att det finns många duktiga individer som drivit och utvecklat företag i branschen under lång tid och som inser att Lean är något bra. Men var finns deras forum? Hur adresserar vi deras frågeställningar? De vill inte sitta bland en massa nyutexaminerade byggnadsingenjörer där det fullkomligen sprutar Lean ur öronen och som slänger sig med mer eller mindre obegripliga japanska uttryck och som samtidigt saknar kunskapen om de utmaningar som personer högt upp i ledningen står inför.

Här kommer den diskreta helgutbildningen in. Kan vi skapa exklusiva, ”stängda” träffar där intresserade får lufta sin okunskap – eller, snarare, bygga vidare på ett intresse utan att känna sig hopplöst efter? Vi skulle kunna bjuda in ledningsgrupper i entreprenadföretag för gemensam diskussion, kanske under ledning av någon från Lean Forum Byggs styrelse. Alternativt skapar vi möten med representanter från hela kedjan – från materialleverantör till slutkund – för att diskutera Lean i affären, Lean i strategin.

Har du något annat förslag? En grundtanke i Lean är att den som kan ska lära ut. Hjälp oss att hitta ett sätt att engagera fler, för vi vet att behovet finns och tror att även viljan gör det. Vi vill hitta ett sätt att inleda samtal, att erbjuda alla att prata med andra som står inför samma utmaningar – och möjligheter!

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg

Ledare: Lär av varandra för att bli världsledande

Toyota har under lång tid varit en förebild för många företag, även utanför bilindustrin. Toyota tillverkar dock inte enbart bilar. De har sedan 1975 byggt hus och Toyota Housing producerar idag fler än 4 000 bostäder per år med samma principer i botten, det vi i västvärlden kallar Lean. Ett tänk, en filosofi eller som jag kallar det, en verksamhetsstrategi. Denna strategi resulterar i både kostnadseffektivitet, nöjda kunder och hög kvalitet på utförande oavsett produkt eller tjänst.

Jag är övertygad om att Lean Forum Bygg – genom inspiration och kunskapsspridning kring Lean – kan bidra till att svensk byggindustri och samhällsbyggnadssektor utvecklar ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Genom att verka inom Lean Forum Bygg kan vi lära oss av och sporra varandra till att bli än bättre och därmed stärka svensk industri på en internationell marknad. Ensam är inte stark när det gäller lärande – det är genom samverkan blir vi starkare.

Lean Forum Bygg är en förening för samtliga aktörer i samhällsbyggnadssektor. Vi skickar fyra gånger per år ut ett nyhetsbrev med goda exempel och erfarenheter från såväl konkurrenter som leverantörer och kunder. Vi erbjuder medlemmar och partnerföretag möjligheter till exponering av egna kunskaper, liksom nätverk med andra aktörer som vill utvecklas och lära sig. Vi skapar förutsättningar för ny kunskap och inspiration, exempelvis genom att medverka vid eller arrangera olika seminarier och andra aktiviteter.

En av dessa aktiviteter är Årets Lean-byggare, ett Lean-pris inom samhällsbyggnadssektorn som Lean Forum Bygg i samarbete med Tidningen Byggindustrin delar ut varje år. De nominerade företagen får en extern genomlysning och granskning av sin verksamhet och stort utrymme för att ytterligare öka sina kunskaper om ständiga förbättringar och lärande. I sin tur återkopplar de med sin erfarenhet till att inspirera andra inom branschen att satsa på Lean – läs gärna artikeln i detta nummer och inspireras du med!

Byggbranschen klarar sig inte utan samverkan och ett gemensamt driv kring arbetet med ständiga förbättringar. För att klara det krävs gemenskap och fokus på individers lärande, precis som på Toyota. Lika övertygad är jag om att vi kan bli världsledande om vi lär av varandra – den som lär sig snabbast blir morgondagens vinnare. Därigenom bidrar vi till att säkra jobben för våra barn och pensionerna till oss själva!

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg
Processutveckling · NCC Construction Sverige AB

Ledare: Att stimulera och stimuleras – årsmöte 21 maj

I mars i år deltog jag på en studieresa till Paris där vi fick en introduktion till ett mycket spännande projekt: Byggandet av Louis Vuittons museum (Fondation Louis-Vuitton pour la création), ritat av arkitekten Frank Gehry. Det är ett tekniskt mycket komplicerat projekt i den absoluta framkanten med mängder av stimulerande problemställningar, bland annat ifråga om materialkombinationer med betong, glas och trä. Invigningen är planerad till 2014.

Deras främsta utmaning har dock inte varit teknisk, utan har bestått i att få alla leverantörer, alla specialister inom olika discipliner, att arbeta tillsammans. Det var projektstyrning på en helt ny nivå som krävdes; det var ett Lean arbetssätt för att verkställa planeringen som krävdes. Även om projektet och bygget står för en enorm wow-faktor i sig så var det detta som inspirerade och stimulerade mig mest av allt. Det viktigaste för genomförandet var samverkan med fokus på flödet i produktionen, det vill säga Lean!

Vad har då detta med Lean Forum Byggs årsmöte att göra? Vid ett årsmöte blickar vi både tillbaka och ser framåt. Det slog mig att redan vid föreningens årsmöte för 2009 stod Lean ledarskap överst på agendan. Vi både ansåg och insåg att det var viktigast redan då – precis som det är nu och framöver! En lustig detalj i sammanhanget var att det årsmötet liksom i år genomfördes hos NCC, med Robert Kusén som föredragshållare. En lite tråkigare upptäckt var att vi under 2009 hade lika många medlemmar (drygt 700) och besökare på hemsidan (drygt 10 000) som vi har haft under 2012.

Här har vi en stimulerande utmaning inom Lean Forum Bygg! Vi måste engagera fler av de eldsjälar i branschen som liksom vi brinner för Lean. Tillsammans kan vi uträtta underverk, men precis som i Parisprojektet krävs det att vi samverkar. Ju fler vi är, ju fler medlemmar som söker sig till oss för att dela med sig av – och kunna ta del av – nya kunskaper, desto fler kommer att inse nyttan av ett medlemskap i Lean Forum Bygg.

Vi vill alla påverka branschen och det är bara på det sättet vi blir starkare. Genom att samverka på både företags- och individnivå kan vi bäst stimulera Lean-tänkandet. Välkommen till ett stimulerande årsmöte i Stockholm den 21 maj!

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg
Processutveckling · NCC Construction Sverige AB

Ledare: Vi bygger en bas för fortsatt arbete

Arbetet med att utveckla Lean Forum Bygg har pågått sedan starten, även om det aktiva arbetet för undertecknad som ordförande påbörjades först ifjol. Det finns paralleller till att komma in som ny i ett företag; du känner dig för, ”scannar” omgivningen. Du börjar inte med att ifrågasätta vad det är företaget vill åstadkomma. Frågor som ”Vad tror vi på?” eller ”Varför finns vi till?” kräver ett visst mått av förtroende för att ställas.

Precis som inför ett företags Lean-resa måste samsynen etableras först. Vi hade vårt första styrelsemöte i september 2012 och har sedan dess haft flera inspirerande och konstruktiva diskussioner. Vi inledde sedan det operativa arbetet med en del ”verktyg” – kansli, hemsida, nyhetsbrev – och har därefter successivt breddat frågeställningarna allteftersom samsynen växt fram.

Vi har en spännande tid framöver och idéerna kring verksamheten är många; en del i närtid, en del på lite längre sikt. Av de förstnämnda skulle jag vilja lyfta fram två aktiviteter som i sig utgör en stor del av Lean Forum Byggs kärnverksamhet: 1. En satsning på att engagera fler byggföretag i arbetet med att sprida Lean byggsektorn. 2. Lyfta fram goda exempel kring väl genomförda Lean-satsningar genom att utveckla byggbranschens Lean-pris.

Lean – ett sätt att tänka. Det är en nyckelfras, en ”slogan” som vi i styrelsen anser är avgörande för att sprida insikt om Lean. För att verkligen kunna påverka utvecklingen behöver vi dock fler aktivt stödjande företag i Lean Forum Bygg. Därför har vi tagit fram ett nytt erbjudande, ett ”partneravtal” för alla som är intresserade av att utveckla branschen mot en mer Lean inriktning. Klicka gärna på ”Partnerskap” överst på hemsidan och ta del av möjligheterna; sprid det gärna till såväl kunder som konkurrenter!

Årets Lean-byggare. Se där, äntligen ett riktigt namn efter det något fyrkantiga ”byggsektorns Lean-pris”. I samarbete med tidningen Byggindustrin ska vi lyfta arrangemanget ännu högre, förhoppningsvis till och med i samband med en ”galalik” prisutdelning! Vi återkommer med fler detaljer, men redan nu kan du via hemsidan tipsa oss om värdiga mottagare till Årets Lean-byggare.

Som jag skrev i en av mina första ledare så tror jag att vi – om några år – kommer att se tillbaka på den här tiden som den period då vi verkligen började ta till oss Lean i byggbranschen. Det är nu vi bygger basen för det fortsatta arbetet och då är ”Lean – ett sätt att tänka” i min tankevärld ett perfekt avstamp för den resa vi har framför oss. Hur tänker du?

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg
Processutveckling · NCC Construction Sverige AB

Ledare: Analysera – anpassa – applicera

Copy/Paste. Ett enkelt sätt att identifiera det du vill ha, klippa ut det för framtida bruk och sedan klistra in det närhelst, varhelst det kan behövas. Snabbt, smidigt, enkelt. Och fullkomligt livsfarligt.

Jag tror förvisso på en bredare och tightare samverkan mellan olika verksamheter – både inom byggsektorn och mot andra industrigrenar – men där fokus ligger på tankesättet snarare än metoderna. Med en mängd olika tillämpningar är det avgörande att vi tar till oss det ”verkligt” gemensamma, det vill säga just tankesättet. En tillämpning inom en verksamhet kan vara direkt kontraproduktiv i en annan och utan en övergripande insikt är det lätt att skylla på verktygen när det är förståelsen som saknas …

Även inom byggsektorn står vi inför helt olika utmaningar. En del har kommit långt med en flödeseffektiv strategi, ofta de som har någon form av standardiserade produkter. Ett företag som utifrån sina förutsättningar utvecklat sitt koncept för industriellt byggande på ett framgångsrikt sätt är Strängbetong. Deras Kungsörsfabrik har tagit det hela ännu ett steg längre och initierat en konkret Lean-satsning, vilket du kan läsa om i detta nyhetsbrev.

För entreprenadföretag är utmaningarna annorlunda. Svårigheten består bland annat i att ta arbetet till en lokal, situationsanpassad byggplats. Här krävs det ett annat angreppssätt. Här går varken motsvarande metoder eller verktyg att använda rakt av, utan endast en grundläggande förståelse för Lean-begreppet kan leda till en lösning. Mycket av motståndet mot Lean beror på användandet av ”Lean-verktyg” i felaktiga sammanhang eller på felaktigt sätt; om någon testar något de tror är ”Lean” men i fel kontext så blir det fel – och reaktionen blir ”Lean fungerar inte”.

Samtal pågår med bland annat forskare vid Luleå tekniska universitet om vad en verkligt industrialiserad och flödesseffektiv byggprocess innebär. Det är ännu i sin linda men dessa inledande forskarmöten kan förhoppningsvis leda vidare till något mer konkret. Det enda vi vet i dagsläget är att det kommer att innebära nya krav på alla aktörer i hela processen.

Sprid gärna Lean Forum Byggs nyhetsbrev bland både kunder, kollegor och konkurrenter – att väcka tanken är första steget. Tillsammans utvecklar vi byggbranschen!

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg
Processutveckling · NCC Construction Sverige AB

Ledare: Otroligt häftigt att få vara en del av detta

Lean inom byggbranschen står av flera anledningar inför något av en nystart, vilket jag strax återkommer till. Denna nystart har smittat av sig på Lean Forum Bygg, där vi under vintern och våren genomfört en del förändringar. En av dessa förändringar är att undertecknad har tagit över ordförandeklubban, vilket också visar att vi bygger vidare på en stark grund. Efter ett uppskattat och väl utfört arbete av tidigare ordförande Maria Tapani-Larson på Skanska, är ordförandeskapet tillbaka hos NCC.

När Lean Forum Bygg initierades 2004 var Jan Byfors, NCC en av grundarna och han verkade under många år som ordförande. Lean-frågorna hos NCC har idag om möjligt ännu starkare förankring, vilket inte minst visas av ett nyligen genomfört ägarmöte som omfattade ett heldagsseminarium kring Lean. Stödet är starkt hos såväl styrelse som vd och mitt ordförandeskap i Lean Forum Bygg ses som något mycket positivt.

Samtidigt har det förstås hänt mycket sedan starten. I samhället har Lean-frågorna fått något av en renässans och inom bygg har, speciellt de senaste två åren, Lean fått en rejäl skjuts framåt. Sveriges Byggindustrier driver sedan något år tillbaka utvecklingsprojektet Hållbart samhällsbyggande i världsklass där målet är att förändra arbetssätten och visa att byggbranschen är en modern bransch i framåtskridande. Hela branschen står inför nya utmaningar och möjligheter där jag ser att Lean spelar en avgörande roll. Detta är också en del av Lean Forum Byggs nystart.

Vi har inom Lean Forum Bygg också ambitionen att dra igång fler och även bredare aktiviteter. Idag hittar vi ”Lean-företag” inte bara i tillverkande industri; även tjänsteproducerande företag visar framfötterna alltmer. Det ger också oss en ny bas att jobba vidare från med möjligheter till möten med fler företag från fler branscher. För att utveckla Lean inom byggbranschen att gå från en samling verktyg och metoder till ett nytt tankesätt krävs det att vi nätverkar och talar med varandra – vilket också är Lean Forum Byggs utgångspunkt.

Att hämta inspiration från andra är nyttigt och vi kommer inte att vara rädda för att leta utanför trygghetszonen, men kontexten kommer alltid att vara byggbranschen. Även reflektion är en viktig del av Lean och vi har anledningar inom branschen att också vara stolta. Det visar inte minst vinnarna av byggbranschens eget Lean-pris – Lindbäcks Bygg och JM Bygg – samt senaste vinnaren av årets Leanpris i Halland och Nordvästra Skåne, Lindab Profil. De är inte bara ett föredöme inom byggbranschen, utan används även för att inspirera andra branscher. Inspireras gärna du med av artikeln om Lindab i detta nyhetsbrev!

Som nytillträdd ordförande ser jag fram emot utbytet av kunskap och respekt i nätverket, att lära känna många andra som också brinner för Lean. Jag tror verkligen att vi, för att använda ett lite pompöst ord, står inför ett paradigmskifte. Vi befinner oss vid en skiljelinje; när vi ser tillbaka om tio år så kommer vi att notera att någonting hände vid den här tiden, en vändning. Givetvis är det otroligt häftigt att få vara en del av detta.

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg
Processutveckling · NCC Construction Sverige AB