Seminarium – Taktplanering del 3

Publicerat den 17 november 2023

Vid Lean Forum Byggs tredje seminarium om taktplanering fick vi ta del av erfarenheter och insikter från den finska byggsektorn och forskning vid Aalto University. Inbjuden föreläsare var med Aleksi Heinonen, Takt specialist på Vison Oy. Seminariet genomfördes den 7 november 2023.

Ta del av presentationerna (pdf) →

Läs mer om Aleksis Lean-resa och utvecklingen av taktplanering i de nordiska länderna i artikeln A couple of phone calls revolutionised construction, som publicerades i finsk media tidigare i år. Artikeln översatt till engelska kan hämtas här (pdf) →

Se filmen från seminariet

Heidelberg Materials Precast Abetong vann årets Lean-byggare

Den 4 oktober genomförde Lean Forum Bygg sin årskonferens och under den efterföljande middagen delades utmärkelsen Årets Lean-byggare ut. Vinnare blev Heidelberg Materials Precast Abetong, och på en hedrande andraplats kom Veidekke Entreprenad.

Glada vinnare – Filip Sten, vd Precast Abetong, Beppe Harrysson, produktionsledare Vislanda H, Paul Karlsson, fabrikschef Vislanda H, Branislav Dimitrijevic, produktionsledare Vislanda H, Emmie Karlsson, förändringsledare, Anders Olofsson, divisionschef Lantbruk Precast Abetong.

Så här motiverade juryn sitt val av vinnare:

Med Lean-baserade verktyg förankrade i ett tydligt ledningssystem och en tydlig ledningsfilosofi knyter det här företaget ihop sin målbild och vision med ett aktivt dagligt förbättringsarbete som över tid har gett tydliga, mätbara och redovisade effekter i produktivitet, arbetsmiljö och ekonomiskt resultat.

Deras mod, vilja och uthållighet har drivit igenom beteendeförändringar där företagets målbild idag är tydligt länkad med den dagliga verksamheten, där gemensamma arbetsmetoder och mångkunnighet tar mer plats, och där Lean-arbetet resulterat i tydliga kvantifierbara förbättringar. Genom digitalisering och inspirerande visualisering samt tränade, engagerade ledare har bolaget visat hur Lean gör skillnad. Ett föredöme och en inspiratör för all projektdriven verksamhet – oavsett produktionsmiljö.

Seminarium – Taktplanering del 2

I Lean Forum Byggs andra webbinarium om taktplanering fångade vi upp konkreta erfarenheter från projekt som varit tidigt ute och trampat upp vägen för oss andra i branschen. Finns det lärdomar som kan hjälpa oss att ta detta vidare? Seminariet genomfördes den 26 september 2023.

Ta del av presentationerna (pdf) →

Se filmen från seminariet

Save the date: Lean Forum Bygg konferens den 4 oktober

Seminarium – Taktplanering del 1

Taktplanering är ett arbetssätt som har fått stort fäste i bland annat Tyskland, USA och Norge, men som hittills inte har applicerats i lika stor utsträckning i Sverige. I Lean Forum Byggs första webbinarium om taktplanering berättade Björn Ungersness från Lean Communications om taktplaneringens grunder och principer. Seminariet genomfördes den 19 april 2023.

Ta del av presentationerna (pdf) →

Se filmen från seminariet

Nominera din kandidat till Årets Lean-byggare 2023

Ta chansen att nominera dig själv eller en organisation som du samarbetar med till Årets Lean-byggare. Syftet med tävlingen är att lyfta fram förebilder som utmanar och inspirerar till ett mer effektivt och hållbart byggande med hjälp av Lean.

Tävlande bidrag kan omfatta hela eller delar av organisationen. Det kan också utgöra en del av Lean-arbetet, exempelvis användandet av pulstavlor, daglig styrning eller förbättringsarbete.

Nominera din kandidat på Lean Forum Byggs webbsida →

Fortsatt utveckling på Nordan i Kvillsfors

2019 vann Nordans fabrik i Kvillsfors tävlingen Årets Lean-byggare, bland annat för sitt arbete med att minska ledtiderna och höja leveransprecisionen. Förbättringsarbetet fortsätter och nyligen utsågs fabriken till ”Factory of the year” inom Nordan-koncernen.

– Vi känner en stor stolthet över att vi hela tiden förbättrar oss, säger Cecilia Hedblad Sjölin, fabrikschef på Kvillsfors. Vi höjer vår 5S-nivå, vi jobbar mer fokuserat med standardiserat arbete, vi jagar slöserier och vi försöker alltid identifiera möjliga förbättringar i vår vardag.

Nordans fabrikstävling består av fem delar – säkerhet, kvalitet, leveransprecision, korttidssjukfrånvaro och resultat. Dessa nyckeltal ger en bild av hur fabrikerna presterar och under 2022 var alltså Kvillsfors fabrik nummer ett i koncernen. Priset delades ut av koncernchef Dag Kroslid, som även är ledamot i Lean Forum Byggs styrelse, vid en ceremoni i Kvillsforsfabriken den 20 februari.

Läs tidigare artikel om hur Nordan Kvillsfors implementerar Lean →

Årets Lean-byggare delade sina lärdomar

Den 21 mars anslöt ett drygt 30-tal nyfikna Lean-entusiaster till ett seminarium om NCC:s projektstudio och vilka resultat arbetssättet ger i projekteringsgrupperna. Janni Tjell från NCC presenterade sin syn på projektstudion och vilka möjligheter och värden som lösningen öppnar för framtiden.

Janni Kjell presenterade NCC:s projektstudio vid Lean Forum Byggs konferens den i Göteborg den 13 oktober 2022.

Frågor om synen på samlokalisering, distansarbete och effektivitet lyftes och diskuterades. Hur framtiden ser ut kan vi sia om men klart är i alla fall att NCC upplever att projektstudion ger ett stort mervärde både internt och för företagets kunder. Bland annat genom att hjälpa alla i projektet att få tydligare kontroll på läget just nu, veta vad som är slutmålet och hur de ska ta sig dit. Janni Kjell summerade:

”Du kan inte springa efter tåget om du inte vet när tåget ska gå.”

Projektstudion är under ständig utveckling för att möta dagens och morgondagens behov och utmaningar i samhällsbyggandet.

I samband med webbinariet öppnade Lean Forum Bygg slussarna för nominering till Årets Lean-byggare 2023. Välkommen att nominera din egen eller någon annan organisation som du tycker förtjänar att uppmärksammas som en föredömlig Lean-verksamhet.

Lean construction i Sverige – insikter från forskningen

Den 25 januari fick vi ta del av flera intressanta och insiktsfulla resultat av forskarna Dimosthenis Kifokeris, Chalmers, och Christian Koch, Högskolan i Halmstad. Det är tydligt att det finns stor utvecklingspotential för Lean inom byggbranschen, då forskarnas enkätundersökning visar att nästan två tredjedelar av de tillfrågade inte känner till Lean Construction som begrepp.

Av de som implementerat Lean i sina organisationer går det att urskilja fyra olika varianter av tillämpningar som vi fördjupade oss i under seminariet. För er som missade detta tillfälle så finns det möjlighet att ta del av inspelningen i efterhand:

Lean Forum Bygg på Norrlandskonferensen

Den 9-10 februari är vi med och arrangerar Norrlandskonferensen tillsammans med bland andra Lean Forum, IUC Norr, Plan och iTid. Temat är ”En framtid där vi bor” med erfarenheter från norrländska företag som framgångsrikt har arbetat med Lean, logistik och planering. Första dagen består av seminarier och andra dagen ägnas åt studiebesök.

Partnerföretag i Lean Forum Bygg erbjuds reducerad deltagaravgift, kontakta Kajsa Simu för mer information.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här →