Lean Forum Bygg på Norrlandskonferensen

Publicerat den 15 december 2022

Den 9-10 februari är vi med och arrangerar Norrlandskonferensen tillsammans med bland andra Lean Forum, IUC Norr, Plan och iTid. Temat är ”En framtid där vi bor” med erfarenheter från norrländska företag som framgångsrikt har arbetat med Lean, logistik och planering. Första dagen består av seminarier och andra dagen ägnas åt studiebesök.

Partnerföretag i Lean Forum Bygg erbjuds reducerad deltagaravgift, kontakta Kajsa Simu för mer information.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här →

Årets Lean-Byggare är NCC Building Sverige

Det blev NCC Building Sveriges som i hård konkurrens med Lyckos och Tornberget tog hem segern i tävlingen årets Lean-byggare. Priset delades ut under ett förmiddagsseminarium som arrangerades som en del av Lean Forums årskonferens i Göteborg den 13 oktober.

Finalisterna presenterade sina verksamheter.

Under ledning av moderator Fredrik Friblick, vd Prolog och en av Lean Forum Byggs grundare, berättade finalisterna Lyckos, Tornberget och NCC Building Sverige om hur de använder Lean för att utveckla och förbättra sina verksamheter. Efter respektive presentation diskuterade deltagarna utmaningar och möjligheter i mindre grupper och sammanställde sina rekommendationer till de tre verksamheterna. Engagemanget var på topp och finalisterna fick med sig många inspel för det fortsatta arbetet.

Glada vinnare och prisutdelare – Hans Reich, ordförande i juryn, Janni Tjell, NCC, Jörgen Mann, NCC, Erik Hilmius, NCC, Fredrik Friblick, Prolog, Kajsa Simu, Lean Forum Bygg, och Mattias Sandqvist, NCC.

Tre organisationer var som sagt nominerade men det skulle också utses en vinnare. En extern jury under ledning av Hans Reich tilldelade avslutningsvis NCC Building Sverige utmärkelsen Årets Lean-byggare med följande motivering:

Genom att kombinera ett starkt underifrånperspektiv med utbildning har årets vinnare byggt en samarbetskultur som reducerar onödigt arbete och ger förutsättningar för människor att utvecklas. En samarbetskultur som ökar kvaliteten, kortar ledtider och minskar kostnader. En kultur som har skapat en grund för fortsatt utveckling, och som många kan lära av.

Nypremiär för Sim Lean

Nu är spelet vi alla har väntat på här. Med utgångspunkt i Likers Lean-teorier sätts din förmåga att effektivt planera och styra ett byggprojekt mot tufft uppsatta projektmål på prov. Lean Forum Bygg är glada över att kunna erbjuda branschen ett ökat värde genom ett konkret och underhållande utbildningsverktyg.

Sim Lean 3.0 är ett kostnadsfritt webbaserat spel vars syfte är att på ett lekfullt sätt visa hur det är möjligt att öka kundens värde genom att minska resursförbrukning och slöserier. Spelet bygger på ständiga förbättringar och har utvecklats av Lean Forum Bygg med stöd från SBUF.

Spelet kan till exempel användas inom utbildning eller på arbetsplatser och myndigheter som pedagogiskt verktyg för att simulera planering och logistik inom byggproduktion i enlighet med Lean.

Välkommen att testa dina Lean-skills på simlean.se →

Möt finalisterna i Årets Lean-Byggare

Nu har glädjen att presentera tre mycket starka kandidater till utmärkelsen Årets Lean-byggare. På olika sätt visar de på potentialen för Lean inom samhällsbyggandet och inspirerar till fortsatt utveckling av branschen. Möt Lyckos, Tornberget och NCC.

Lyckos (del av Granitor)

Lyckos mission är att utveckla designade, inspirerande hem för människor med vanliga inkomster. Bolaget är från början en startup men omsätter idag 600 miljoner kronor och bygger cirka 150 bostäder per år. Lean-tänket appliceras över hela kedjan – från markförvärv till att bostadskunden flyttar in.

För att kunna bygga väldesignade bostäder till en rimlig boendekostnad använder Lyckos Lean-principer för att hålla nere kostnaderna. Bolagets övergripande synsätt är att kunden sätts i fokus avseende produktens utformning och kvalitetsnivå – därefter utformas den industriella produktionen.

Läs mer om bolaget →

Tornberget

Tornberget har sedan 2018 arbetat i samverkan för att utveckla nyproducerade förskolor till mer smarta, flexibla och energieffektiva byggnader. Vid varje byggnation av en ny förskola sätts gemensamma mål för alla inblandande aktörer i projektorganisationen. En avgörande framgångsfaktor är att bolaget tydliggör syfte och mål ”hela vägen ut” – inte bara inom projektgruppen.

Yrkesarbetarna på arbetsplatsen är engagerade och väl medvetna om vad deras insats har för betydelse för helheten. I flera av projekten arbetar entreprenörerna med resultatbaserade mål, vilket har skapat mervärde för verksamheten och även bidragit till ökad arbetsglädje och högre engagemang.

Läs mer om bolaget →

NCC

NCC Building Sverige har genomfört en omfattande Lean-transformation av de arbetssätt som tillämpas i projekteringen, och som drivs i NCC Projektstudio. Projektstudion introducerades i projekteringen 2011 och bygger på samlokalisering, ett strukturerat arbetssätt och VDC. Dessa tre byggstenar skapar förutsättningar för ökad samverkan, kreativa lösningar, kortare ledtiderna och högre värde. För att guida de involverade aktörerna genom projekteringen används visual management, vilket omfattar ett antal visuella hjälpmedel.

Läs mer om bolaget →

Seminarium med de nominerade företagen och prisutdelning kommer att genomföras som en del av Lean Forums årskonferens den 12-13 oktober. Mer information och inbjudan kommer snart.

Årsmöte 2022

Välkommen till Lean Forum Byggs årsmöte 2022. Förutom det formella årsmötet bjuds det på presentation av det vinnande examensarbetet i Årets Lean-byggare samt en introduktion till initiativet Bygglyftet.

Emil Nilzén delar resultat från vinnande exjobb

Årets bästa examensarbete inom Lean construction har genomförts av Emil Nilzén, Luleå tekniska universitet. Han har i samarbete med Veidekke undersökt potentiella vinster med standardiserat arbetssätt inom byggsektorn. Presentation av de viktigaste resultaten.

Kajsa Simu presenterar programmet Bygglyftet

Ineffektivitet och fel i byggandet orsakar stora kostnader för samhället. Bygglyftet är ett nytt Lean-inspirerat företagsprogram som tar sig an utmaningen att förbättra den svenska byggsektorn. Projektledare Kajsa Simu, vice ordförande i Lean Forum Bygg, berättar mer.

Anmäl dig till mötet här →

Stipendium till arbete om standardiserade arbetssätt

Årets bästa examensarbete inom Lean construction har genomförts av Emil Nilzén, Luleå tekniska universitet. I samarbete med Veidekke har han undersökt potentiella vinsterna med standardiserat arbetssätt inom byggsektorn.

Emil Nilzén är utbildad civilingenjör inom väg och vatten vid Luleå tekniska universitet. Idén till examensarbetet hämtade han från sitt tidigare extraarbete i Scanias fabrik för lastbilshytter i Oskarshamn. Även om det är svårt att åstadkomma en produktionslina i ett byggprojekt så finns det flera andra vinster med standardiserat arbetssätt.

– Byggproduktionen kan på olika sätt bli mer effektiv, säger Emil Nilzén. Jag har till exempel visat att inlärningstiden för nya arbetsmoment kan halveras, vilket ger stora fördelar när ny personal ska introduceras.

Under examensarbetet på Veidekke fick Emil Nilzén möjlighet att utföra observationer och experiment i den verkliga produktionen. Ett exempel var montering av takstolar, ett moment som kunde förenklas och effektiviseras betydligt med hjälp av standardisering.

– Det finns massor av potentiella förbättringar i en byggprocess men det viktiga är inte att hitta det bästa arbetssättet en gång, säger Emil Nilzén. Det gäller att arbeta kontinuerligt och hela tiden utveckla och förbättra sin verksamhet.

Juryns motivering

Tävlingens jury består av tre av Lean Forum Byggs styrelsemedlemmar – Jenny Olsson, Afry, Stefan Olander, Lunds tekniska högskola, och Dag Kroslid, Nordan. Så här motiverar de sitt val av vinnare:

Arbetet har en tydlig koppling till Lean Construction, med fokus på standardiseringar av arbetsmetoder inom byggproduktion. Det finns en intressant teoretisk genomgång av förutsättningarna för Lean Construction, med relevanta referenser. Det finns även i examensarbetet en noggrann datainsamling som kompletterats med en fokusgrupp att säkerställa relevansen.

Examensarbetet ger värdefull insikt om potentialen i att öka tidseffektiviteten genom standardisering. Andra företag kan inspireras och ta lärdom av det tillvägagångssätt som används denna studie för att utvärdera standardiserade arbetssätt, vilket medför ett tydligt bidrag till arbetet med att utveckla Lean i byggbranschen.

Stipendium på 15 000 kronor

Emil Nilzén tilldelas ett stipendium på 15 000 kronor. Han kommer också medverka vid Lean Forum Byggs kommande årsmöte den 31 maj med en presentation av de viktigaste slutsatser från examensarbetet.
Årets Lean-byggarstudent är instiftat till minne av Chalmersprofessorn Per-Erik Josephsson, som med sitt stora engagemang inom resurseffektiva byggprocesser var med och startade föreningen Lean Forum Bygg.

Hämta Emil Nilzéns examensarbete (pdf) →
Läs mer om tävlingen och nominera ett bidrag →

Nominera Årets Lean-byggare 2022

JM Logistik belönades för sitt förbättringsarbete

Det blev JM Logistik som tog hem Årets Lean-byggare 2021. Utmärkelsen delades ut den 13 oktober vid ett seminarium i anslutning till konferensen Lean Forum, där även de övriga finalisterna i tävlingen, K-Fastigheter och mod:group, medverkade.

Robert Vetander, vd för JM Supply, Hans Reich, representant för juryn, och David Baumann, logistikchef JM. Foto: Fredrik Friblick.

– Priset är ett erkännande för hela logistikavdelningen och det målmedvetna arbete som vi har lagt ner, säger David Baumann, logistikchef på JM Logistik. Dessutom är det viktigt för hela JM, utan den grund som bolaget har lagt med utgångspunkt i standardisering så hade vi inte kunnat göra detta.

”Är det nu vi ser det stora genombrottet för effektivt byggande?” Jimmy Dahlström, ordförande för Lean Forum Bygg, hälsade ett 40-tal Lean-ambassadörer från byggsektorn välkomna till seminariet som genomfördes på Haymarket by Scandic i Stockholm den 13 oktober.

Under ledning av moderator Fredrik Friblick, vd Prolog, berättade finalisterna K-Fastigheter, JM Logistik och mod:group om sina Lean-resor. Engagemanget bland deltagarna var stort och företagen fick med sig värdefull återkoppling för vidare förbättringsarbete.

En extern jury under ledning av Hans Reich tilldelade avslutningsvis JM Logistik utmärkelsen Årets Lean-byggare med följande motivering:

Genom långsiktighet, ledarskap, faktabaserade underlag samt träning och engagemang hos medarbetarna har JM Logistik tydligt förbättrat sitt erbjudande till såväl kunder som leverantörer. En nödvändig helhet som bildar en stabil grund för att bli ännu bättre i morgon.

Stipendium till studentarbeten om bygglogistik och värdeskapande

Tävlingen Årets Lean-byggarstudent belönar årets bästa examensarbete inom tillämpning av Lean i samhällsbyggandet. Vinnarna för år 2020 har nu utsetts och den här gången delas stipendiet mellan två arbeten – ett examensarbete på 30 hp (master) från Lunds tekniska högskola, och ett examensarbete på 15 hp (kandidat) från Uppsala universitet. Och vinnarna är ...

Vinnare av 2020 års upplaga av Lean Forum Byggs studenttävling – Jakob Dybjer, Lunds tekniska högskola, samt Olof Berggren och Linus Kjellberg, Uppsala universitet.

Byggherrens nytta av god bygglogistik

Jakob Dybjer, Lunds tekniska högskola

Domarkommitténs motivering:

Examensarbetet undersöker byggherrens behov av att styra bygglogistiken i ett tidigt skede och åskådliggör hur hanteringen av bygglogistik påverkar valet av upphandlingsstrategi i offentliga upphandlingar för husbyggnadsprojekt. Genom omfattande litteraturstudie, enkät till byggherrar i Skåne och Halland, telefonintervjuer och goda analyser kartläggs behovet av god bygglogistik.

Arbetet visar på vikten av att involvera bygglogistik tidigt i byggprocess och upphandling. En effektivare bygglogistik bidrar till mindre slöseri och lägre kostnader, både för entreprenören och för byggherren. Bygglogistik blir allt viktigare inom Lean Construction och hållbarhet och examensarbetet är ett värdefullt bidrag till den fortsatta utvecklingen av den svenska byggbranschen.

– Den byggherre som tidigt har ett tydligt engagemang kan utforma och formulera krav som leder till att levererad produkt uppfyller målen, säger Jakob Dybjer. Genom att byggherren strategiskt undersöker bygglogistikens förutsättningar säkerställer hen att inget lämnas åt slumpen utan istället sker aktiva val. Den effektivisering av projekt som tillkommer medför inte bara nyttor för projektet och byggherren, utan även samhället i stort.

Läs examensarbetet i sin helhet →

Icke värdeskapande aktiviteter inom byggproduktionen

Olof Berggren och Linus Kjellberg, Uppsala universitet

Domarkommitténs motivering:

Arbetet har en tydlig koppling till Lean Construction med fokus på hur icke värdeskapande aktiviteter kan minskas eller elimineras. Författarna identifierar ett antal relevanta områden såsom ordning på byggarbetsplatsen, materialhantering, ställtider och leveranser. Arbetet studerar även metoder som kan användas i syfte att minska de icke värdeskapande aktiviteterna, specifikt 5S, just-in-time och Last Planner.

Transparens och kommunikation lyfts fram som viktiga delar i att effektivisera byggproduktionen. Examensarbetet bidrar således med ytterligare en viktig pusselbit kring hur de icke värdeskapande aktiviteterna kan begränsas.

– Vi erbjuder ett verktyg för att presentera produktionseffektiviserande förslag på en framtida arbetsplats, säger Olof Berggren. Det är krävande att genomföra förändringar för att långsiktigt kunna arbeta mer tidseffektivt, vilket kan leda till att en verksamhet struntar i det. Vi upplyser branschen om att det finns verktyg som det går att arbeta med samt att det är viktigt för en verksamhet att få med sig alla delaktiga parter i ett gemensamt och långsiktigt förändringsarbete.

Läs examensarbetet i sin helhet →

Till minne av Per-Erik Josephson

Årets Lean-byggarstudent är instiftat till minne av Chalmersprofessorn Per-Erik Josephson, som med sitt stora engagemang inom resurseffektiva byggprocesser var med och startade föreningen Lean Forum Bygg.

Tävlande examensarbeten bedöms utifrån akademisk höjd samt deras bidrag till kunskapsutvecklingen inom Lean construction. Prissumman är 30 000 kronor som betalas ut i form av ett stipendium.

 

The European Lean Construction Conference

Den 9-10 juni är det dags för European The Lean Construction Conference (se programmet här), givetvis i virtuellt format. Det är den första heleuropeiska konferensen som enbart fokuserar på Lean Construction och dess applikationer. Tvådagarskonferensen omfattar ett 20-tal presentationer från 36 industriexperter som representerar ledande AEC-företag (architecture, engineering, construction) från 13 länder i Europa. Konferensen spelas in så alla deltagare som inte kan närvara hela tiden har tillgång till den i efterhand. Intresserad? Här kan du boka och läsa mer om The European Lean Construction Conference. Har du specifika frågor är du välkommen att kontakta Nawras Skhmot.