Den positiva trenden fortsätter

Publicerat den 3 juni 2014

Den 15 maj genomfördes Lean Forum Byggs årsmöte hos Tyréns i Stockholm. Ordförande Kajsa Simu inledde med den formella informationen, där styrelsen rekommenderades ansvarsfrihet och föreningens ekonomi presenterades. Lean Forum Bygg har idag en positiv ekonomisk utveckling med svarta siffror och grunden för kommande års budget på plats. Tanken är att växla upp såväl kommunikations- som kansliarbetet för att fortsätta den positiva trenden.

Kajsa konstaterade också att Lean Forum Bygg under det senaste året har varit mer aktiv på seminariesidan, både för medlemmar och med olika partner, en utveckling som Lean Forum Bygg räknar med ska fortsätta. Ett exempel är det frukostseminarium som nyligen genomfördes i Luleå (se notis på annan plats i nyhetsbrevet). En annan utveckling som är viktig för föreningen är styrelsens engagemang, en styrelse som efter årsmötet fått ett något annorlunda utseende. Två av de verkliga veteranerna i sammanhanget, Pär Åhman och Magnus Widfeldt, lämnar efter lång och trogen tjänst sina åtaganden i styrelsen. De har tillfört fantastiskt mycket med sitt engagemang och sin kunskap, vilket även gäller avgående styrelsemedlemmen Egon Waldemarsson. Ett stort tack riktades till alla tre inklusive Johan Levál, som valde att lämna styrelsen tidigare i år, med förhoppningen om goda och nära kontakter även i framtiden!

Delar av Lean Forum Byggs kommande styrelse, från vänster: Kajsa Simu (ordförande, NCC Construction Sverige), Karin Johansson (Chalmers Professional Education), Jerker Lessing (Tyréns), Marie Nordqvist (Strängbetong), Johan Brantehag (PEAB), Hans Henriksson (Småa), Emile Hamon (Veidekke), Jan-Olof Edgar (Projektengagemang) samt John Eklund (JM). Saknas på bilden gör Helena Lidelöw (LTU & Lindbäcks Bygg) och Linda Ericsson (MKB).

Lean Forum Byggs nya styrelsemedlemmar Karin Johansson, Johan Brantehag, Emile Hamon och Linda Ericsson hälsades givetvis också välkomna. Valberedningens Sverker Andreasson och Fredrik Anheim var med all rätta nöjda över att kunna presentera ett förslag till styrelse med god fördelning mellan olika verksamheter (beställare, entreprenörer, konsulter och akademi) och med god regional spridning, ett förslag som enhällig godtogs av årsmötet. Styrelsen består nu av:

 • Kajsa Simu (ordförande, NCC Construction Sverige & LTU)
 • Helena Lidelöw (LTU & Lindbäcks Bygg)
 • Jerker Lessing (Tyréns)
 • Jan-Olof Edgar (Projektengagemang)
 • John Eklund (JM)
 • Hans Henriksson (Småa)
 • Marie Nordqvist (Strängbetong)
 • Emile Hamon (Veidekke)
 • Johan Brantehag (PEAB)
 • Karin Johansson (Chalmers Professional Education)
 • Linda Ericsson (MKB)

Valberedningen föreslog även Peter Tolf (Arcona) till revisor samt en kommande valberedning bestående av Fredrik Anheim (IKANO Bostad), Sverker Andreasson (IKANO Bostad) och Veronica Olsson (Prolog).

Därefter följde en föreläsning av Marie Nordqvist, som berättade om Strängbetong i Kungsör och deras imponerande Lean-resa. Deras främsta kund är deras eget montage och det är många från andra delar av koncernen som varit på besök – med många positiva reaktioner som följd. Kungsörfabriken har gått från ”sämst” till ”bäst” vad gäller ordning och reda och Lean, vilket naturligtvis har inspirerat deras kollegor.

– Utan det metodiska upplägget och arbetet med Produktionslyftet hade vi aldrig kommit dit vi är idag, berättade Marie och visade sin uppskattning genom att glatt heja på Kalle Persson i publiken, Lean-coach från Produktionslyftet.

Till vänster: Marie Nordqvist, fabrikschef på Strängbetong i Kungsör och styrelsemedlem i Lean Forum Bygg, höll en mycket inspirerande föreläsning. Till höger: Den uppskattade Lean-coachen Kalle Persson representerade Produktionslyftets färger vid Lean Forum Byggs årsmöte.

Idag vågar alla hos Strängbetong i Kungsör påtala saker som kan förbättras och ledningen tvekar inte att ta tag i dem. De har haft Robert Kusén – uppskattad föreläsare med ett Lean-förflutet från både Scania och Södertälje kommun – på besök ett par gånger och anammat hans talesätt ”inga problem är stora problem”. Det gäller alltså att se till att ”problemnätet” är tillräckligt finmaskigt.

Strängbetong har också börjat arbeta en del med jobbrotation, vilket är uppskattat. De har bland annat haft medarbetare på besök från en annan fabrik som imponerats över hur alla hjälps åt och att alla gjorde flera olika saker. Kunskapen om – och viljan att arbeta enligt – företagets produktionssystem sprider sig i fabriken.

– Nu klarar vi dessutom vår budget, det har vi inte gjort på 50 år, berättade Marie. Min chef är chockad!

Marie kunde även berätta om flera sidoeffekter från deras Lean-arbete och den uppmärksamhet som det har fått i radio och andra media. Ett exempel är att de idag har flera jobbsökande, även spontana sådana som helt enkelt vill jobba hos dem även om de inte annonserat efter medarbetare. Mycket positivt! Många på årsmötet kommenterade och uppskattade Maries föredrag efteråt, tydligt imponerade av hennes engagemang och kunskap.

Ytterligare en sak att framhålla är den utmärkelse som Marie nyligen fick: Månadens förebild maj 2014. Västra Mälardalen i Samverkan (ViS) är en ekonomisk förening med företagarföreningar och näringsliv i de tre orterna Köping, Arboga och Kungsör inklusive kommunerna själva. Föreningen utser månadens förebild och för maj valde de fabrikschefen på Strängbetong i Kungsör.

Motiveringen löd: ”Marie Nordqvist har med entusiasm och konsekvent ledarskap utvecklat Strängbetong i Kungsör till ett framgångsrikt företag och ett föredöme för svensk byggindustri. En stor satsning på att utveckla medarbetarnas kompetensuppbyggnad skapar ökad trivsel och effektivitet i företaget. Ett bevis på den framgångsrika satsningen är bland annat utnämningen till Årets Lean-byggare 2013. Marie har också ett stort engagemang utanför företaget för regionens bästa. Marie är en person som gör skillnad i Västra Mälardalen och hon visar upp attityder som ViS står för: Mångfald, öppenhet och stolthet.”

Lean Forum Bygg stämmer in i hyllningar och gratulerar Marie till den fina utmärkelsen!

Därefter avslutades mötet med samtal och nätverkande. Sist men inte minst riktades också ett stort tack till Tyréns för möjligheten att använda deras fina lokaler i Stockholm. Sammantaget var det ett mycket positivt årsmöte som lovar leda till ett än mer aktivt, inspirerande och utvecklande år!