Effektivt byggande – utmana dina processer!

Publicerat den 7 oktober 2016

”Författarnas övertygelse är att Lean-principerna är generella för all sorts produktion. Ambitionen är att på ett lättillgängligt sätt sprida kunskapen om Lean till alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Målet med skriften är att på ett snabbt och pedagogiskt sätt beskriva potentialen och innebörden av att arbeta med Lean inom samhällsbyggnadssektorn i Sverige.”

Se där, ett litet smakprov ur förordet till den tredje upplagan av boken ”Effektivt byggande – utmana dina processer!” som Lean Forum Bygg arbetar med. Ett första utkast cirkulerar nu i arbetsgruppen och arbetet med bildurval ska inledas. Vi ser fram emot en bokrelease tidigt under nästa år!