El-Björn håller kundevent med fokus på digitalisering

Publicerat den 24 augusti 2018

Byggbranschen är under förändring, vilket ställer nya krav och möjliggör för förbättrade lösningar och arbetssätt. Lean Forum Byggs partnerföretag El‑Björn har ökat takten i digitalisering och effektivisering av byggarbetsplatser och ser kraftigt ökad efterfrågan på nya och innovativa lösningar.

Under hösten välkomnar El‑Björn till kundevent i Göteborg, Stockholm och Malmö med fokus på hur digitaliseringen förändrar byggbranschen. De delar med sig av sin kunskap och håller seminarier om hur du kan få ökad produktivitet och bättre processkontroll samtidigt som du sparar på energi och miljö

Mer information och anmälan hittar du på El‑Björns hemsida