En hävstång för Lean-kultur

Publicerat den 18 januari 2021

I slutet av 2020 fick styrelsen möjlighet att sitta ner och prata med Mats Berntsson, VD på Ytterbygg AB som 2012 utsågs till Årets Lean-byggare. Mats inledde med att entusiastiskt berätta om bakgrunden till företagets Lean-arbete där det finns uppenbara paralleller – medvetna eller omedvetna – till The Toyota Way i bakgrundsbeskrivningen. Brist på pengar på en kapitalintensiv bransch tvingade helt enkelt Ytterbygg att hushålla med resurserna och maximera värdet i allt som gjordes och med det skapades en Lean-kultur.

– Att fokusera på det som kunden betalar för är något som idag genomsyrar organisationen, säger Mats Berntsson.

Sedan utmärkelsen har Ytterbygg i allt högre grad systematiserat sitt förbättringsarbete. I och med priset har också alltfler intresserade sökt sig till Ytterbygg för att se och höra hur de arbetar med Lean praktiskt i verksamheten.

– Åren efter priset tillsatte vi en en dedikerad resurs som aktivt arbetade med företagets Lean-samordning, berättar Mats Berntsson. Det gav en stor hävstångseffekt där fler metoder och verktyg kunde provas, utvärderas och standardiseras.

Medarbetarnas förbättringsförslag är motorn i Ytterbyggs Lean-arbete och idag får de in ungefär 150-200 förbättringsförslag om året. Mats menar att kulturen som nu finns i väggarna på Ytterbygg även hjälper medarbetare i rådande pandemi att känna stort engagemang och delaktighet. Samtidigt finns det nturligtvis en längtan efter att samla hela företaget när pandemin är över.

– Åets Lean-byggare visar med tydlighet Lean Forum Byggs viktiga roll för att spridning goda exempel kring Lean, bland annat genom de möjligheter som erbjuds nätverka vid olika seminarier med mer seminarier, avslutar Mats Berntsson.

Läs tidigare artikel om Ytterbygg AB →
Nominera din kandidat till Årets Lean-byggare →