Följ Lean Forum Bygg i sociala medier

Publicerat den 11 november 2015

Följ Lean Forum Bygg

I föreningens kontinuerliga arbete med att sprida information om och intresse kring Lean i byggsektorn har styrelsen etablerat olika kanaler in till Lean Forum Bygg på sociala medier. Vår hemsida är fortfarande den naturliga samlingsplatsen – och dit vi alltid hänvisar – men vi kan nu nås även via andra portaler. Senast i raden är LinkedIn och sedan tidigare finns vi på Facebook. På Twitter är det vår ordförande Kajsa Simu som varje vecka lägger ut tweets kring föreningens arbete under #Leanbygg, ofta med koppling till styrelsens logg på hemsidan. Via länkarna nedan ser du hur det ser ut och kan även följa Lean Forum Bygg via de olika kanalerna.

Lean Forum Bygg på LinkedIn
Lean Forum Bygg på Twitter
Lean Forum Bygg på Facebook