190418-cecilia

Publicerat den 18 april 2019

”En organisations värderingar blir en källa där alla medarbetare kan söka vägledning. Här finns allt om hur vi ska agera i olika situationer. Det blir vår kultur.”

En metafor som jag är gillar är den som Nishida-sans, Senior Manager på Toyota, använder i samtal med den svenska Lean-forskaren i boken Detta är Lean: I Toyotas begynnelse sågs Toyota som ett litet nyplanterat träd. Många ställde sig frågor som ”Vad är ett vackert träd för oss?” ”Vad är inte ett vackert träd för oss?” De skapade samsyn kring dessa frågor och skapade värderingar som definierade hur de skulle vara mot trädet. Aktiviteter och åtgärder kunde mätas mot trädet; får denna aktivitet trädet att växa eller tvärtom – skadar det trädet?

Så enkelt och sant. Jag tror att det är en nödvändighet att ställa sig frågan ”hur får vi vårt egna ’träd’ att växa långsiktigt?” Därmed inte sagt att det är trädmetaforen vi alltid tar fram när frågan om kultur ska diskuteras. Jag gillar den, men den kanske skrämmer bort andra. Vad skulle vara en bättre metafor?

En organisations värderingar kan bli en källa där alla medarbetare kan söka vägledning. Det blir på sikt företagets kultur. Om den finns så blir det mycket enklare att arbeta och genomföra sina uppgifter och nå uppsatta mål. Ett företags prestation och dess kultur hänger så väl samman, den vinnande kulturen är bräcklig och måste skötas – i början extra mycket. Även ett stort företag med en stark kultur kan raseras på kort tid med fel ledarskap och med stora förändringar som inte är genomtänkta.

Om du skulle starta ett byggföretag från grunden, hur skulle ditt träd se ut? Hur skulle du sköta det för att få det att växa och bli långsiktigt?

190326-cecilia

Det finns flera initiativ inom byggsektorn för att arbeta med klimatförbättringar. Färdplan för en klimatneutral byggsektor 2045 som drivs av Sveriges Byggindustrier, och SABOs Allmännyttans klimatinitiativ som startades 2018, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030.

Framtiden Byggutveckling har vi valt att skriva under på SABOs klimatinitiativ vilket betyder att vi ska vara en fossilfri allmännytta till 2030. Hur ska vi som byggherre påverka och verka för att vi bygger mer klimatsmart? Vi ska givetvis ställa krav på energianvändning i kommande byggnader, men även på att välja rätt byggmaterial. I takt med att vi bygger mer energieffektivt så står byggprocessen och materialet för en allt större del av klimatpåverkan.

Det här är något vi alla känner till, men inte hur vi ska angripa frågan. Det känns som om hela byggbranschen just nu ligger i träningsläger för att öka kunskapen kring klimatpåverkan av byggmaterialen och hur vi ska reducera den. Vi vet att grundkonstruktion och stomme står för cirka 60 till 70 procent av klimatavtrycket av en byggnad. Lägg till innerväggar och fasad så är det närmare 80 till 90 procent. Att skaffa sig ett kunskapsläge om hur det ser ut med de material som finns på marknaden i dag är något som pågår och vi måste utifrån den kunskapen ställa krav på byggmaterialen, vilket är ett spännande och i högsta grad nödvändigt arbete.

Ett lagförslag från Boverket var på remiss hösten 2018 i rapporten föreslås att regler införs med krav på en klimatdeklaration av byggnader. Syftet med klimatdeklarationen är att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs. Initialt är tanken med lagen att öka medvetenheten och kunskapen om byggnaders klimatpåverkan genom att identifiera, kvantifiera och räkna på klimatpåverkan. Lagkravet skulle sedan succesivt skärpas för att även innefatta krav på reduktion av klimatbelastning.

190226-cecilia

Vi strävar framåt, särskilt när vi har vårt avstamp i Lean med ständiga förbättringar och förändringsvilja. Samtidigt är det viktigt även med tillbakablickar – om inte annat för att se vad du har åstadkommit, hur mycket som förändrats och att du verkligen rör dig framåt. Speciellt när du känner att du står och stampar på samma fläck är det bra med en återblick.

Det är lite av entrend även på sociala mediel med #5yearchallenge och annat, där du tar en ny bild och publicerar den bredvid en gammal. Bifogar en bild över Eriksberg med cirka tio års mellanrum. När kändisar lägger upp bilder på sig själva är de märkligt nog alltid snyggast på den senaste, men det är nog ett filter av något slag … Själv tänker jag att det är en bra ingång, kanske inte för att se hur du själv såg ut för ett, fem eller tio år sedan, men hur ens organisation eller verksamhet har utvecklats.

Tio år kanske är en lite för lång tid – Framtidens Byggutveckling fanns inte ens då – det räcker att titta bakåt några år för att se hur tydligt saker och ting utvecklas. Vilka steg har vi tagit, vilka utmaningar har vi framåt? Samtidigt kan vi ge oss själva lite uppskattning och tillfälle att gotta sig åt det vi faktiskt gjort. Organisationen är ju ingen gråsten som bara ligger där och finns …

Företag, kanske framförallt inom industrin, har en massa olika system som mäter produktionen högt och lågt. Vi mäter på annat sätt, exempelvis antal lägenheter. Det är lätt att det bara blir ogripbara siffror, hur kan vi göra dem verkliga och påtagliga? Det vore fint om det fanns ett sätt att visualisera det, tydliga steg som är tagna mot framgång. Om det ska vara digitalt, på papper eller som tavlor spelar mindre roll, det är budskapet i sig som är det viktiga. Det är framåtrörelsen som ska åskådliggöras, det är den som skapar en bra känsla och en bra grund för vidare förändringar.

190201-cecilia

Idag var jag på ett mycket intressant frukostmöte här i Göteborg, ett samarbete mellan CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) och Lean Forum Bygg. Rubriken var ”Lean construction – vinnande exempel” där Helena Lidelöw från Lindbäcks Bygg och Lean Forum Byggs styrelse höll ett mycket intressant anförande. Intresset var också stort från de cirka 110 deltagarna på plats!

Vad som slog mig under Helenas föredrag var att hon berättade att grundmaterialet – trä – hämtas från Norrland, det förädlas lokalt och lastas på bilar med miljöbränsle för att sedan användas i Lindbäcks miljöbyggnadsklassade moduler. Det här talar de inte så mycket om, nästan allt fokus ligger på deras industriella byggande, men faktum är att de håller en mycket hög miljöstandard också. Hållbarhetsarbetet har kommit långt liksom deras Lean-tänkande, där i och för sig kopplingen till ett hållbart samhälle utan slöserier kan kännas naturlig.

Dessutom fick vi förmånen att dela ut Lean Forum Byggs studentpris under frukostmötet, Årets Lean-byggarstudent. Vinnare blev Jonathan Henriksson och Marcus Henriksson, ett brödrapar från Jönköping University. Tyvärr var Marcus sjuk men Jonathan (på bilden flankerad av mig och Helena) fanns på plats för att presentera deras arbete ”Ökat värdeskapande arbete – implementering av 5S på en byggarbetsplats”. Han lyfte tydligt vikten av visualisering för att visa vad som skulle göras, men även för att visa vilka framgångar som nåtts. En framgångsfaktor helt enkelt.

Stort grattis till Årets Lean-byggarstudenter Jonathan och Marcus som fick följande motivering: ”Det vinnande arbetet behandlar introduktion av Lean-principer på ett mindre entreprenadföretag som är verksamt inom traditionellt byggande. Studien fokuserar på att införa och dokumentera processen med att etablera Lean-verktyget 5S. Som ett delresultat har författarna utvecklat ett stöd i form av en manual som även andra inom byggsektorn kan ta del av.”

190108-cecilia

Nytt år och årets första logg! På Framtiden Byggutveckling avslutade vi året med att vi i Västnytt fick berätta om vår stora solcellsatsning inom koncernen. Det känns otroligt bra att kunna driva fastigheten med förnybar energi som dessutom är lönsamt ur ett fastighetsperspektiv. Vi har också antagit utmaningen att bli en fossilfri allmännytta senast 2030, vilket är helt rätt väg att gå med tanke på långsiktigheten.

Dessutom kommer vi att starta upp fler byggprojekt under 2019 vilket gör att vi växer ganska fort, både ekonomiskt och organisatoriskt. Då gäller det att vi håller vår linje, arbetar metodiskt, utvärderar och lär oss och arbetar vidare med vår standard. Hållbarhet, metodik och standard – visst klingar det fint för ett Lean-öra? Ser fram emot ett spännande år!

181129-cecilia

Så är det snart dags för december och av någon anledning skruvas tempot alltid upp. Alla har mycket att göra och allt verkar hända samtidigt – från julplanering och Luciafirande till avslutningar – och på det kommer förkylningar och VAB kombinerat med allt jobbrelaterat som måste vara klart till årsskiftet.

Det var likadant på mitt tidigare jobb, där vi tog in en effektivitetskonsult för att styra upp hur vi arbetade. Att bli än mer effektiv tyckte jag lät lite läskigt; min association var att vi skulle få metoder för att klämma in ännu mer och lära oss att jobba snabbare … Hennes första trick var istället att lära oss att ta kontroll över vår inbox och kalender – och boka in egentid för eget arbete och reflektion!

Inte minst i stressade tider och vid akuta situationer är det en viktig del av lösningen, se alltid till att ha egentid inbokad. Att vara bokade hela dagen mellan åtta till fem är varken smart eller effektivt, att vara uppbokad är inte ett tecken på att du kan leverera utan snarare ett tecken på dålig förmåga att planera och prioritera.

På din egentid ska du planera in dina möten, men inte för många. Lär dig också att läsa dina mejl regelbundet, men inte konstant. Att tappa fokus bara för att svara snabbt är ineffektivt, gå igenom mejlen regelbundet men inte varje sekund. Det ska vara du själv som styr över din dag, inte det som kommer in i inboxen.

Vi måste avsätta tid för reflektion och planering för att inte springa efter alla bollar – eller, ännu värre, efter fel bollar. Det är då skygglapparna, tunnelseendet och stressen kommer, samtidigt som vi springer allt snabbare. Det låter enkelt och det rör sig om basala saker, men vi måste påminnas om det. Vi kanske kan påminna varandra? Eller varför inte coacha varandra?

181102-cecilia

Det är dags att börja sammanställa nomineringarna till Årets Lean-byggare 2019! Se till att nominera din kandidat – det kan vara din egen arbetsplats, ett annat företag, en avdelning eller ett arbetssätt – som du tycker bör lyftas som exempel på ett väl utfört Lean-arbete. Detta är nionde gången som priset delas ut och intresset för vinnarna ökar för varje år. Senast den första december vill vi ha in din anmälan, missa inte det!

En sak som jag gärna vill betona med Årets Lean-byggare är att ansökan är öppen för alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn, från fastighetsägare till materialleverantörer – 2016 var det exempelvis Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning som utsågs till Årets Lean-byggare (se bild)! Det är lätt att fastna i ett entreprenörstänk där vi egentligen vill se en mycket bredare uppslutning. Kanske finns det något konsultföretag som utmärker sig för sitt Lean-arbete? Byggherrar och beställare?

Vi vet att det finns många organisationer och företag därute som är superduktiga på Lean men som i vanlig svensk anda tänker ”inte ska väl jag …” Jo, det ska du! Genom att lyfta flera goda exempel så stärker vi Lean-arbetet i hela branschen och därmed hela branschens konkurrenskraft. Den som sedan blir Årets Lean-byggare får naturligtvis väldigt mycket uppmärksamhet, men det viktiga är trots allt det breda Lean-arbetet som pågår i samhällsbyggnadssektorn. Skicka in din nominering här!

181009-cecilia

Sedan sist har det kanske inte hänt så väldigt mycket rafflande, men jag har funderat en del kring det här med att bolla frågor med en kollega. Vad kan det heta på Lean-språk? Jag har ingen aning, men det är klart effektivt att ge varandra konstruktiv input och feedback – speciellt om det rör sig om en kollega som tycker om ständiga förbättringar och har en coachande attityd och ställer rätt frågor. Det är ovärderligt!

Det här går att systematisera och det finns en mängd olika metoder; Toyota Kata, fem varför etcetera. Min reflektion är att det inte är viktigt att ringa in det med en Lean-term, det kan ibland snarare avskräcka en del. Precis som min styrelsekollega Per skrev för några veckor sedan, en del personer uppfattar det som något positivt när de hör ordet Lean medan andra känner det som en belastning eller något jobbigt att höra.

För mig är det inte det som är det viktigt utan att vi i en organisation har en kultur där vi coachar varandra (på rätt sätt). Med ständig utveckling och en projektorienterad organisation vet vi inte alltid vad som ligger runt hörnet – men vi vet att vi hela tiden måste arbeta med våra processer för att utvecklas. Det som finns mellan ”nutillståndet” och önskat måltillstånd är oftast oklart, att ta små steg och utvärdera ofta längs vägen är nödvändigt. Läs Lean Kata!

Frågor att ställa sig:

1. Målet?
2. Nuvarande tillstånd?
3. Hinder?
4. Nästa steg?
5. Reflektera över det senaste steget du tog – vad hände, varför, lärdom?

180913-cecilia

I år inträffade Earth Overshoot Day, dagen då vi har förbrukat de naturliga resurser som jorden kan producera på ett år, den 1 augusti. Det tidigaste datumet hittills och ett rekord vi egentligen inte vill slå. Det gick ganska obemärkt förbi och vi kan konstatera att i den här frågan går utvecklingen inte riktigt åt rätt håll.

Däremot kände jag att den workshop som jag deltagit i om cirkulära bygg- och rivprocesser absolut visar på hur vi kan arbeta för att motverka att Earth Overshoot Day inträffar allt tidigare. Den tog upp hur vi kan använda våra resurser mer effektivt och hur vi kan tänka mer cirkulärt istället för linjärt. Hur vi kan cirkulera byggmaterial på ett effektivt och ekonomiskt rimligt sätt? Vad går att återanvända, hur stor del av en ny vara ska innehålla återvunnet material? Kostar det mer?

Hindren och frågetecknen är många men även möjligheterna. Någons avfall är någon annans resurs. Här finns en stor potential, men vi måste applicera ett långsiktigt tänkande även om det kanske sker på bekostnad av ett kortsiktigt ekonomiskt mål – vilket också är en av grundprinciperna inom Lean!

Jag kan bara hålla med om det som min styrelsekollega Jimmy skrev i sitt inlägg tidigare i veckan. Det behövs, som i alla komplexa frågor, långsiktiga, faktabaserade lösningar som är oberoende av politisk färg. Vi måste bli långsiktigt Lean.

180626-cecilia

Idag har vi varit på studiebesök i superfabriken på Haraholmen utanför Piteå, ett besök i arrangemang av Lean Forum Bygg och Lindbäcks Bygg. Lean Forum Byggs styrelsemedlem Helena Lidelöw, tillika konstruktionschef på Lindbäcks Bygg, hälsade alla välkomna med en kort historisk tillbakablick och beskrivning av tankarna bakom anläggningen. Lindbäcks, som tilldelades Lean Forum Byggs Lean-pris redan 2010, har verkligen hållit i sitt arbete utan att tappa sin vision – otroligt imponerande och säkerligen till stor del tack vare en konsekvent och långsiktig ledning.

Roligt även med det fortsatt höga intresset för Lean Forum Byggs arrangemang; till de utlovade 30 platserna dök det upp 35 personer och detta trots att besöket kostade 250 kronor. Det är andra arrangemanget i rad som vi anordnar där det kommer fler än vad som anmälts, där det normala snarast brukar vara ett bortfall på 20 procent. Riktigt kul!

Det är något vi också pratat om i styrelsen, det stora intresset för våra aktiviteter och möjligheten att svara upp mot det sug som uppenbarligen finns. Vi har i veckan vårt sista styrelsemöte inför sommaren och kanske kan vi lägga lite riktlinjer till kommande event – både säkerhet och arbetsmiljö är högaktuella områden där vi skulle kunna erbjuda seminarier eller föreläsningar. Själv går jag på semester denna vecka, en härlig möjlighet till återhämtning där jag också ser fram emot aktiviteterna i höst. Glad sommar och hoppas vi ses vid något av våra arrangemang!