170817-cecilia

Publicerat den 17 augusti 2017

Härligt att vara tillbaka från semestern och komma upp i varv igen. Närmast vill vi här på Framtiden Byggutveckling bland annat arbeta med utmaningen som rör informationsspridning och kommunikation internt. Ibland kan det vara svårt att snabbt förklara för sina kolleger innehållet i de projekt och uppgifter som man har på sitt bord.

Därför har vi bestämt att prova A3or för några kommande utvecklingsprojekt, stora som små, så att alla kan få en snabb överblick. De blir användbara underlag där vi enkelt kan beskriva för andra vad var och en av oss håller på med, där alla snabbt kan bilda sig en egen uppfattning. Det viktiga är att hålla dem korta och kärnfulla så att de blir just så härligt överblickbara.

Inom Lean Forum Bygg ser jag också fram emot att få en bättre överblick, speciellt som nybliven styrelsemedlem. Det är en spännande mix i styrelsen där det ska bli intressant att höra hur de olika verksamhetsformerna förhåller sig till Lean; från stadsbyggnadskontor till maskinuthyrare och entreprenadföretag till byggherrar som vi. Som relativt nystartade ser jag också en möjlighet till inspiration för Framtidens Lean-utveckling – och kanske tips om hur vi undviker de vanligaste fällorna!