160519-christel

Publicerat den 19 maj 2016

Så skriver jag då i loggen för första gången som ordförande och jag måste säga att det känns otroligt spännande att få leda arbetet framåt inom Lean Forum Bygg. Med en ny styrelse som representerar en fantastisk bredd inom samhällsbyggnadssektorn kommer vi att kunna påverka utvecklingen som helhet och allas vår strävan mot Lean – vi har representanter från såväl Veidekke, Lindbäcks Bygg, Moelven, NCC, Skanska, Peab och Cramo som LTU, KTH och Malmö stad.

Nu får jag också möjlighet att dela med mig av lärdomarna från vårt eget långvariga Lean-arbete här på Arcona, samtidigt som vi tillsammans kommer att lägga fokus på våra partnerföretag inom Lean Forum Bygg och lyfta aktuella temafrågor som exempelvis Lean inom arbetsmiljö/riskarbete och framtidsfrågor som vad digitaliseringen av våra processer innebär och nya logistikflöden som kommer att utmana oss att tänka helt nytt redan i projektplaneringen. Jag ser verkligen fram emot den här resan och hoppa att du vill göra oss sällskap!

160512-christel

Imorse slog det mig återigen: ”Ont om tid har vi gott om …”. Uttrycket kommer från mitt allra första byggprojekt där vi hade en senior platschef av den gamla stammen. Det tog ett tag innan jag greppade innebörden – detta var över tio år sedan – men citatet återkommer med jämna mellanrum.

Faktum är att det kommer med den känsla som brukar infinna sig i maj, så jag ser ett mönster. Vid den här tiden är det så mycket som ska bli klart eller avslutas. I skolan är det avslut, lärarna ska avtackas och barnen är uppskruvade. Samma känsla finns på jobbet, allt ska paketeras innan semestern men dagarna bara rusar iväg. Och det är faktiskt samma sak i Lean Forum Bygg och styrelsearbetet, inte helt olikt ett terminsavslut. Vår ”avslutning” är årsmötet, vi har en presentation av examensarbete – Värmdö kommun, vinnare av Årets Lean-bygge – och vi ska som vanligt välja ett antal nya styrelsemedlemmar och avtacka andra. I år ska vi även välja en ny styrelseordförande då Kajsa valt att lämna stafettpinnen vidare; det är som vid skolavslutningen en blandning med även vemodiga känslor.

Men det är också ett tydligt avstamp mot framtiden! Trots att det är flera styrelsemedlemmar som valt att lämna över stafettpinnen så finns det en kärntrupp kvar som får jobba med nya personer, där vi ska sätta tydligare ramar för vårt eget arbete. Vi ska bli bättre på att uppmärksamma våra partnerföretag och vi ska arbeta fram en ny upplaga av ”Utmana dina processer” – bland annat i samarbete med ett antal av de avgående styrelsemedlemmar. Vi både behåller och breddar vårt nätverk. En ljusnande Lean-framtid är vår!

160121-christel

Tillbaka på jobbet sedan en vecka, men jag har fortfarande lite semester-”mode” kvar och är aningen jetlaggad efter resan från Nya Zeeland. Som Kajsa skrev i ett tidigare inlägg så har vi alla i styrelsen ”riktiga” jobb vid sidan av, men jag bestämde mig vid återkomsten att fokusera på Lean Forum Bygg. Vi har ett intensivt arbete framför oss med ansökningarna till Årets Lean-byggare. Styrelsens jobb nu är att läsa alla dessa och sedan vikta/värdera dem efter tre rubriker: Hur de generellt arbetar med Lean, hur resultatet ser ut samt vad vi andra kan lära av deras arbete.

Jag blir nästan rörd när jag läser ansökningarna med tanke på den ambition och vilja som lyser igenom. Alla – entreprenörer, förvaltningar, kommuner – visar en fantastisk ambition. Min övertygelse om att vi tillsammans kommer att förändra byggbranschen stärks när jag ser hur många som drar åt samma håll; effektivisering och medarbetarinvolvering är stadigt återkommande, vilket ger en verklig förhoppning till förändring. Utifrån ”viktningen” ska vi på styrelsemötet nästa vecka utse tre stycken som nomineras, förslag som sedan går vidare till juryn.

Lite kuriosa från Nya Zeeland var att jag fick tillfälle att besöka en riktig Kaizen-restaurant. På det inhemska språket, maori, betyder kai ”mat” och zen ungefär ”njuta av stunden” eller ”fånga dagen”. Det har de sedan vävt ihop i verksamheten, där de även inkluderar ständiga förbättringar och kunden i centrum. Restauranten höll tydlig Michelin-nivå, så det var en häftig (Lean-) upplevelse på många sätt …

151022-christek

Hur äter man en elefant? Det är inte lätt, men det går nog om man tar den i små bitar. Som Kajsa skrev i förra blockinlägget: Små små steg …

Det är mycket det som Lean handlar om, att lära sig uppskatta de små stegen. Det tar tid att kunna förändra för att förbättra, så det gäller att vara ödmjuk och uppskatta även de små stegen. Inom Lean används ofta begreppet PDCA – Plan (planera), Do (gör), Check (studera), Act (agera) – men jag skulle gärna vilja säga PPPA istället, eftersom det är vad som krävs innan ett förändringsarbete.

Jag arbetar dagligen med Lean och håller bland annat i olika Leanforum här på Arcona. För någon vecka sedan hade jag ett möte med våra platschefer, 15 extremt lösningsinriktade personer. Vi hade fått in underlag från dem och andra forum kring slöserier, men jag hann knappt komma till nummer två innan de hade börjat arbeta på lösningen till nummer ett. Jag fick förklara att vi först måste gå igenom alla, vikta och prioritera dem sinsemellan för att sedan ta beslut – ett arbete som för övrigt ledde fram till en första Lean-tavla. När vi diskuterat blev det fyra slöserier som platscheferna själva skulle arbeta vidare med, något som skulle vara klart till nästa möte (de genomförs varannan månad). Efter en vecka var två av dem åtgärdade …

Jag kopplar detta till Lean Forum Byggs senaste styrelsemöte med ett tiotal deltagare; vid ett sådant möte med Lean-fantaster råder det ingen brist på kreativitet, det kan jag säga! Många förslag och viljor, massor med saker som vi vill göra, goda idéer i överflöd. Nu är det upp till oss att prioritera aktiviteterna till lagom munsbitar, framförallt ner till den personliga nivån; vad kan jag göra idag för att komma framåt?

Vi ska dessutom snart nominera kandidater till Årets Lean-byggare, där många tänker att ”vi kan inte nominera oss, det här är knappast någon revolution, vi har inte gjort så mycket …” Fel, det är just de små stegen som räknas! Vi är inte ute efter vem som är störst, bäst och vackrast. Vi söker den som har vilja att förändra. Vi måste lära oss att uppskatta de små stegen i förbättringsarbetet – Lean står inte för det revolutionära utan för det kontinuerliga. Nominera dig eller din kandidat idag.

150625-christel

Styrelsearbetet i Lean Forum Bygg är nytt för mig och något jag verkligen ser fram emot, spännande! Telefonmöten är effektiva men jag ser även fram emot kommande fysiska möten; personliga kontakter inte ska underskattas! Jag ser stora möjligheter att med relativt små medel kunna sprida vårt budskap bredare för att skapa ett ännu större anhängarkluster.

Mitt engagemang i föreningen passar även tidsmässigt in med min nya tjänst på Arcona sedan årsskiftet, där jag arbetar heltid som Lean-ledare – tillsammans blir det en naturlig del av företagets satsning att ytterligare fokusera på Lean. Ett avstamp för mig var också den kurs jag gick i våras i regi av Dag Lotsander, med ett förflutet som bland annat General Manager på Toyota Sweden, som heter ”Fördjupat ledarskap inom Lean”. Det var en kort men effektiv kurs där vi redan infört en del av de tankar som han delade med sig av. Ett uttryck inom Lean lyder ungefär ”så ett frö för att plantera ett träd”, ett poetiskt uttryck som också beskriver min roll. Visst är det viktigt med samordning av olika aktiviteter, men det handlar om den enskilda individen: Lean om me. Det handlar inte om Christel utan att var och en – från ledning till enskilda medarbetare – driver Lean-arbetet.

Vi har kommit ganska långt under dessa sex månader och bland annat etablerat Leanforum för olika befattningar, där deltagarna själva bestämmer när de ska mötas och vad som ska tas upp. Uppslutningen har varit fantastisk med många frågeställningar och önskemål som är gemensamma, exempelvis systematiska förbättringar, uppföljning av resultat och framförallt erfarenhetsutbyte. Vissa vill har korta möten men oftare, andra lite längre men mer sällan, ytterligare andra vill kombinera med en informell middag etcetera. Det viktiga är att det helt upp till deltagarna själva – och att ledningen ställer sig bakom!

Så här inför semestern uppmanar jag gärna kollegor och medlemmar att reflektera kring Lean on me; vad vill jag förändra och förbättra, hur blir mitt arbete – oavsett position – både roligare och smidigare? Vi har alla en liten fröpåse inom oss. Passa på att så ett träd.